Arkisto

Verken vuosina 2020–2023 tuottamat materiaalit digitaalisesta nuorisotyöstä

06. toukokuun 2024

Verke toimi päätoteuttajana digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksessa vuosina 2020–23. Tänä aikana tuotimme monipuolisesti materiaalia digitaalisen nuorisotyön edistämiseksi ja suunnitelmallisesti toteutettavaksi kunnissa, järjestöissä ja seurakunnissa. Julkaisimme materiaalia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Yhteiskunnan digitalisoitumisesta ja teknologistumisesta, esimerkiksi tekoälyn yleistymisestä, johtuva nopea muutos toimintaympäristössä edellyttää nopeaa reagoimista ja uusien asioiden omaksumista. Verke tuotti materiaalia digitaalisen median ja teknologian hyödyntämisestä, käsittelemisestä ja soveltamisesta nuorisotyössä, joka edisti nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen kansalaisuuden tukemista.

Olemme koonneet alla olevaan listaukseen Verken julkaisut sekä yksittäisiä muita materiaalinostoja osaamiskeskusajalta. Voit tutustua kaikkiin blogeihin, verkkokursseihin, videoihin, vinkkilistoihin, monimediajulkaisuihin ja podcasteihin linkkejä klikkaamalla. Materiaalituotannosta on vastannut Verken suunnittelijoiden lisäksi useat nuorisoalan ammattilaiset ja Verken yhteistyökumppanit, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

julkaisujen kansikuvat

Tuottamamme julkaisut, tutkimukset ja selvitykset digitaalisesta nuorisotyöstä ja nuorten verkkokulttuureista:

 • Nuorisotyön ammatillisen digiosaamisen työkalupakki (2021) (FI, SV, EN): Tukimateriaali nuorisotyön organisaatioille henkilöstön ammatillisen digiosaamisen jäsentämiseen, arvioimiseen ja kehittämiseen. Työkalupakki koostuu kolmesta työkalusta: 1) Nuorisotyön ammatillisen digiosaamisen kriteerit, 2) Ammatillisen digiosaamisen itsearviointityökalu ja 3) Osaamistesti.
 • Kohti vaikuttavaa verkkonuorisotyötä -tutkimus 2021: Verken tilaama ja Xamkin toteuttama tutkimus selvittää, miten verkkonuorisotyön vaikuttavuutta arvioidaan tällä hetkellä. Lisäksi tutkimus antaa suosituksia tutkimustietoon pohjautuen, miten nuorisoalalla voidaan lisätä verkkonuorisotyön vaikuttavuuden mittaamista.
 • Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio 2021 -selvitys (FI, SV, EN): Julkaisu on järjestyksessään viides kuntien nuorisotyön digitalisaatiota ja digitaalista nuorisotyötä kartoittava selvitys. Selvityksen teemakokoinaisuudet ovat 1) suhtautuminen digitalisaatioon, 2) digitaalisuuden hyödyntäminen, 3) digitaalinen osaaminen, 4) digitalisaation haasteet ja mahdollisuudet sekä 5) digitalisaation strateginen kehittäminen. Tarkastelussa myös koronapandemian vaikutukset nuorisotyön digitalisaatioon.
 • Joustavasti ja kokeillen –  Selvitys nuorisotyötä tekevien järjestöjen digitalisaatiosta (2023) Verken tilaama ja Humakin toteuttama laadullinen selvitys, jossa syvennytään 11 erityyppisen nuorisoalan järjestön digitalisaatiokehitykseen.
 • Digitalt ungdomsarbete i Svenskfinland och på Åland 2023 (SV): Julkaisussa käsitellään digitaalisen nuorisotyön nykytilaa kunnissa, seurakunnissa ja kolmannella sektorilla Suomen ruotsinkielisellä alueella ja Ahvenanmaalla. Kartoituksen tarkoituksena oli saada kuva siitä, millaista diginuorisotyötä toiminnassa tehdään ja mitkä ovat haasteet, sekä saada käsitys osaamisesta ja koulutustarpeista Suomen ruotsinkielisellä alueella ja Ahvenanmaalla.
 • Lapsen ja nuoren oikeudet digitaalisissa ympäristöissä 2023 (FI, SV, EN): Materiaali korostaa kuinka tärkeää on, että nuorisotyöntekijät tunnistavat ja ymmärtävät lasten ja nuorten oikeudet sekä mahdollisuudet digitaalisissa ympäristöissä. Sisältö pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja Lapsen oikeuksien komitean yleiskommenttiin numero 25. Materiaalia ovat olleet työstämässä Verke, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen YMCA:n Liitto, Pelastakaa lapset ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Suomen Setlementtiliitto ry, Koordinaatti, Lasten ja nuorten keskus ry sekä Suomen evankelis-luterilainen kirkko.
 • Digitaalisen turvallisuuden materiaalipaketti (2024) (FI, SV): Tukimateriaali auttaa nuorisotyöntekijää ymmärtämään ja varmistamaan oman roolinsa tietosuojaan ja tietoturvaan liittyen ja siten edistämään digiturvallisuutta. Materiaalipaketti koostuu seitsemästä osiosta: 1) Digiturvallisuuskysely, 2) Huoneentaulu, 3) Digiturvallisuus lyhyesti, 4) Termit ja käsitteet, 5) Alustat ja sovellukset, 6) Usein kysytyt kysymykset, 7) Linkkilistaus. Paketti on koostettu yhdessä tietoturva-asiantuntija Elias Aarnion ja Pirjo Väyrysen kanssa.
verkkokurssien kansikuvat

Päivitimme aiemmat verkkokurssimme tätä päivää vastaamaan sekä tuotimme täysin uusia kursseja siirtyessämme uudelle verkkokurssialustalle. Verkkokurssit ovat itseopiskeltavia ja maksuttomia, ja niiden suorittamisesta saa sertifikaatin:

 • Digitaalisen nuorisotyön perusteet (FI, SV): Kurssi tarjoaa tietoa digitalisaatiosta ja teknologisesta kehityksestä sekä niiden vaikutuksista niin yhteiskuntaan kuin nuoriin, näkökulmia ja esimerkkejä diginuorisotyön käytännöistä ja välineitä nuorisotyön ammatillisen digiosaamisen vahvistamiseen.
 • Sosiaalinen media nuorisotyössä (FI, SV): Kurssi antaa eväitä nuorten tavoittamiseen ja kohtaamiseen somessa sekä somen hyödyntämiseen toiminnallisesti ja suunnitelmallisesti nuorisotyössä.
 • Digitaaliset pelit nuorisotyössä: Kurssilla tarkastellaan digitaalisten pelien ja pelikulttuurien luomia mahdollisuuksia nuorisotyöllisistä lähtökohdista sekä pelinuorisotyötä eri näkökulmista, myös suunnitelmallisuuden ja toteutuksen osalta. 
 • Digitaalisen nuorisotyön johtaminen: Kokonaisuus tarjoaa työvälineitä digitaalisen nuorisotyön suunnitelman laatimiseen johtamisen tueksi.
videosarjojen otsikot

Tuotimme käytännönläheisiä videoita erityisesti sen hetken polttavista aiheista. Julkaisimme niin yksittäisiä videoita kuin teeman ympärille nidottuja videosarjoja, joista muutama nosto alla:

 • Tarinoita tilastojen takaa kaudet 1–3: Verken tilaamassa ja toimittaja Jarno Alastalon tuottamassa videosarjassa kuullaan nuorisotyön parissa työskentelevien ihmisten ajatuksia nuorisotyöstä ja digitalisaatiosta. Videoilla haetaan selityksiä erilaisille nuorisotyön tilastoille sekä tuodaan esiin tarinoita, joita tilastot eivät pysty kertomaan. Videoilla vieraillaan Keski-Suomessa, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa sekä Lapissa.
 • Teknologia – ympäristön pelastus vai tuho: Videoissa tarkastellaan teknologisen kehityksen ja digitalisaation vaikutuksia ympäristöön ja ilmastonmuutokseen sekä annetaan nuorisotyöhön ajateltavaa ja käytännön vinkkejä. Tutustu myös aiheesta tuotettuun monimediajulkaisuun.
 • Huomisen tekijät: Sarjassa käsiteltiin hakkerointiaa ja hakkeroijia, minkälaista voi tulevaisuuden hyvinvointi olla ja kuinka teknologian ymmärtäminen on entistä tärkeämpää.
kuvituskuvaat vinkkilistojen aiheista

Koostimme vinkkilistoja ajankohtaisista, diginuorisotyön kentällä kohdattavista aihealueista. Listaukset ovat toimineet ketteränä tapana tutustua digitaaliseen nuorisotyöhön sekä yhteiskunnan digitalisaatioon:

Verke jatkaa toimintaansa osana Helsingin kaupungin nuorisopalveluja ja hakee uutta osaamiskeskuskautta 2024–2027. Verken tavoitteena on tuottaa myös tulevaisuudessa julkaisuja ja materiaalia vastaamaan nuorisotyön kentän tarpeisiin.

Jäikö jokin mietityttämään? Voit lähettää kysymykset Verken Iita-Marille (iita-mari@verke.org) tai Marcukselle (marcus.lundqvist@verke.org

Katso kaikki uutiset