Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio 2021

Verken julkaisuja pinottuna pöydälle

Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio 2021 on järjestyksessään viides kuntien nuorisotyön digitalisaatiota ja digitaalista nuorisotyötä kartoittava selvitys. Aiemmat selvitykset on toteutettu vuosina 2013, 2015, 2017 ja 2019.

Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatiota lähestytään selvityksessä viiden teemakokonaisuuden kautta: 1) suhtautuminen digitalisaatioon, 2) digitaalisuuden hyödyntäminen, 3) digitaalinen osaaminen, 4) digitalisaation haasteet ja mahdollisuudet sekä 5) digitalisaation strateginen kehittäminen. Selvityksessä tarkastellaan myös sitä, millaisia muutoksia kunnallisen nuorisotyön digitalisaatiossa on tapahtunut vuosien 2019 ja 2021 välillä huomioiden erityisesti koronapandemian vaikutukset.

Tekijä: Verke

ISBN 978-952-386-014-8

Julkaisuvuosi: 2021

Selvityksen tuloksia on esitelty joulukuussa 2021 Verke Livessä. Lähetys löytyy Verken YouTube-kanavalta.

Vuosina 2013–2021 tuotettujen valtakunnallisten selvitysten pohjalta on toteutettu myös visuaalinen monimediajulkaisu. Helppolukuinen julkaisu sisältää tekstin ja kuvien lisäksi tilastoja ja videoita digitaalista nuorisotyötä koskevista käytänteistä.

Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio 2021 -raportin kansilehti
Katso kaikki julkaisut