Oppilaitosyhteistyö

Opetussisältöjen ja -suunnitelmien kehittäminen

Verke haluaa olla mukana nuorisotyön tutkintoon johtavan koulutuksen opetussisältöjen kehittämisessä. Tarjoamme mielellämme asiantuntemusta niin digitaalista nuorisotyötä käsittelevien opintojaksojen ja -materiaalien suunnitteluun ja toteuttamiseen kuin esimerkiksi opetussuunnitelmien kehittämiseen.

Verken materiaaleista erityisesti verkkokursseja on hyödynnetty paljon opetuksessa.

 

Opinnäytetyöt ja muu tutkimus

Onko suunnitelmissasi tehdä tutkimus tai opinnäytetyö digitaaliseen nuorisotyöhön liittyvästä teemasta? Hieno juttu! Tuotat arvokasta tietoa nuorten parissa tehtävän työn kehittämiseksi. Julkaisemme blogissamme tekstejä pohjautuen tuoreisiin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin. Siispä ota yhteyttä, jos olet tehnyt opparin tai tutkimuksen digitaalisen median hyödyntämisestä nuorisotyössä tai nuorten digitaalisista kulttuureista, ja haluat kirjoittaa työsi tuloksista Verken blogiin. Maksamme kirjoituksesta palkkion.

Verke voi tarjota ideoita tutkimusten ja ylempien opinnäytetöiden (YAMK, gradu tai väitöskirja) aiheiksi, empiiristä tausta-aineistoa sekä sisällöllistä tukea. Verke ei kuitenkaan toimi opinnäytetyön tilaajana tai varsinaisena ohjaajana, vaan kommentoijana ja sparraajana. Ikävä kyllä meillä ei ole resursseja konsultoida alempia opinnäytetöitä. Olemme myös käytettävissä digitaaliseen nuorisotyöhön liittyvien tutkimusten ohjausryhmiin tai kumppaniksi muulla sovittavalla tavalla.

Verken keräämiä tutkimusaineistoja

Verke tarjoaa seuraavia tilastollisia aineistoja tutkimusten ja opinnäytetöiden tekijöille. Aineistot anonymisoidaan ennen niiden lähettämistä. Toimitamme koko aineiston tutkimuskäyttöön excel- tai spss-muodossa. Avoimien kysymysten aineiston toimitamme tutkimustarkoitukseen vain erikseen pyydettäessä.

Verke on laatinut kustakin kyselyaineistosta raportin, mutta aineiston laajuuden vuoksi niissä riittää analysoitavaa useampaankin tutkimukseen. Verken aineisto (tai osa siitä) voi toimia myös täydentävänä aineistona opinnäytetyössä.

Ota siis yhteyttä, mikäli aineiston hyödyntäminen kiinnostaa!

 • Kuntien nuorisotyöntekijöille ja esimiehille tehdyn verkkokyselyn aineisto (N = 907) (ks. raportti)

 • Kuntien nuorisotyöntekijöille ja esimiehille tehdyn verkkokyselyn aineisto (N = 1250) (ks. raportti)

 • Järjestöissä nuorten parissa toimiville työntekijöille, vapaaehtoisille ja esimiehille tehdyn verkkokyselyn aineisto (N = 164) (ks. raportti)

 • Kuntien nuorisotyöntekijöille ja esimiehille tehdyn verkkokyselyn aineisto (N = 633) (ks. raportti)

 • Kuntien nuorisotyöntekijöille tehdyn verkkokyselyn aineisto (N = 915) (ks. raportti)

  • Kuntien nuorisotyöntekijöille tehdyn verkkokyselyn aineisto (N = 888)
  • Järjestöissä nuorten parissa toimiville työntekijöille tehdyn verkkokyselyn aineisto (N = 142)
  • Nuorisotyön opettajille tehdyn verkkokyselyn aineisto (N = 21)