Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt nuorisoalan osaamista ja asiantuntijuutta valtakunnallisesti kehittävistä osaamiskeskuksista. Helsingin kaupungin hallinnoimalle Verkelle on myönnetty digitaalisen nuorisotyön kehittämisvastuu, joka toteutetaan yhteistyönä Oulun kaupungin hallinnoiman Koordinaatin kanssa.

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen tavoitteena on

  • vahvistaa digitaalista nuorisotyötä koskevaa osaamista nuorisotyön johtamisessa, suunnittelussa ja käytännön toiminnoissa
  • vahvistaa tietoon perustuvan digitaalisen nuorisotyön kehittämistä
  • vahvistaa nuorisotyöntekijöiden osaamista ja tietoisuutta digitaalisen median mahdollisuuksista ja riskeistä
  • tukea hallinnonalojen välistä koordinaatiota nuorten somehoukuttelun ennaltaehkäisemiseksi

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskusta koskevat tavoiteohjauskeskustelut käydään Verken ja Koordinaatin muodostaman yhteenliittymän sekä ministeriön välillä viikolla 12. Ministeriön tavoitteena on tehdä lopulliset avustuspäätökset 24.4. mennessä. Varsinainen osaamiskeskustoiminta käynnistyy avustuspäätösten jälkeen.

OKM myönsi osaamiskeskustehtävän Helsingin kaupungin lisäksi Lahden kaupungin, Suomen Partiolaiset ry:n, Nuorten Akatemia ry:n, Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry:n sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n hallinnoimille, useamman yhteisön yhteenliittymille.

Osaamiskeskusten tehtävänä on kehittää ja edistää nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua. Osaamiskeskusten toiminnan painopisteistä on sovittu valtioneuvoston hyväksymässä valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa. Kehittämisen painopisteitä ovat nuorisotyö kunnassa, nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus, osallisuus ja vaikuttaminen, kohdennettu nuorisotyö, digitaalinen nuorisotyö sekä nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa.

Lisätietoa opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.