Tammikuussa 2019 alkanut Verken leikkimielinen #digi10-haaste on tullut viimeiseen haastekohtaan. Vuosi lähenee loppuaan ja nyt on aika arvioida omaa osaamista. Itsearvioinnin tavoitteena on auttaa sinua pohtimaan suhtautumistasi ja osaamistasi digitalisaatioon liittyen.

#Dgi10-haaste, kohta 10: Käy tekemässä itsearvionti nuorisotyöntekijän digitaalisesta osaamisesta.”

Verken itsearviointilomake sisältää seitsemän kohtaa, joissa sinua pyydetään ottamaan kantaa erilaisiin väittämiin ja arvioimaan digiosaamistasi sekä henkilökohtaisesta että nuorisotyön ammatillisesta näkökulmasta. Itsearvioinnin tarkoituksena ei ole testata todellista digiosaamistasi, vaan tarjota työkalu omien asenteiden ja osaamisen arvioimiseen ja kehittämiseen.

Parhaiten saat itsearvioinnista irti siten, että pohdit jokaista kohtaa rauhassa ensin itsesi ja oman työsi kannalta. Mieti vasta lopuksi, miten teema voi liittyä laajemmin työyhteisösi digitoiminnan kehittämiseen.

Lähetetyt vastaukset tallentuvat Verken järjestelmään anonyymisti, joten vastauksesi ei ole yksilöitävissä. Keräämme vastauksia toiminnan kehittämistä varten.

Tee itsearviointi täällä!

Osallistuitko vuoden aikana johonkin #digi10-haasteeseen? Opitko haasteessa jotain uutta? Auta meitä kehittämään toimintaamme ja vastaa lyhyeen kyselyyn #digi10-haasteesta.

Kysely löytyy täältä!

Koko #digi10-haasteen löydät materiaalipankistamme!