nuoria puhelimilla

Arkisto

Lapsen ja nuoren oikeudet digitaalisissa ympäristöissä

17. marraskuun 2023

Nuorisotyöntekijöille suunnattu materiaali, ”lapsen ja nuoren oikeudet digitaalisissa ympäristöissä”, on julkaistu. Materiaali korostaa, kuinka tärkeää on, että nuorisotyöntekijät tunnistavat ja ymmärtävät lasten ja nuorten oikeudet sekä mahdollisuudet digitaalisissa ympäristöissä.

Materiaalin huoneentaulu sisältää ohjeita, joiden avulla nuorisotyöntekijät voivat edistää lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta ja yksityisyyttä digitaalisessa maailmassa. Se painottaa turvallisuuden merkitystä erityisesti haitallisen sisällön, kuten kiusaamisen, väkivallan ja rasismin, torjunnassa. Lisäksi materiaali korostaa lasten ja nuorten oikeutta saada luotettavaa tietoa ja kehittää medialukutaitoaan.

Luovuuden ja omaehtoisen tekemisen tukeminen on myös materiaalin keskeinen teema, samoin kuin kansalaisvaikuttaminen ja yhteiskunnallisten muutosten ymmärtäminen. Materiaali korostaa, että teknologian kehitys vaikuttaa nuorten elämään monin tavoin, ja nuorisotyöntekijöiden on oltava valmiita tukemaan heitä näiden muutosten ymmärtämisessä.

Materiaali painottaa myös koulutuksen ja oman osaamisen kehittämisen merkitystä nuorisotyöntekijöille, jotta he voivat olla paremmin varustautuneita tukemaan nuoria digitaalisissa ympäristöissä.

Materiaali sisältää huoneentaulun lisäksi vinkkilistan, jossa annamme vinkkejä, miten julkaisun kymmenen kohtaa lasten ja nuorten oikeuksista digitaalisissa ympäristöissä voidaan ottaa konkreettisesti huomioon nuorisotoiminnassa. Kokosimme myös kymmenen Instagram-postausta, jotka on suunniteltu tukemaan ja muistuttamaan kaikkia nuorten parissa työskenteleviä digitaalisen maailman moninaisista tilanteista. Materiaali toimii työkaluna, jonka avulla nuorisotyöntekijät voivat pohtia osaamistaan ja tukea nuoria digitaalisten haasteiden ja mahdollisuuksien maailmassa.

Instagram-postaukset on suunniteltu levittämään tietoisuutta ja käynnistämään keskustelua aiheesta laajemmin. Ne sisältävät helposti ymmärrettävää ja jaettavaa sisältöä. Postaukset tarjoavat konkreettista tietoa siitä, kuinka digitaalisia oikeuksia ja mahdollisuuksia voidaan tukea ja edistää.

Sisältö pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja Lapsen oikeuksien komitean yleiskommenttiin numero 25.

Materiaalia ovat olleet työstämässä Verke, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen YMCA:n Liitto, Pelastakaa lapset ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Suomen Setlementtiliitto ry, Koordinaatti, Lasten ja nuorten keskus ry sekä Suomen evankelis-luterilainen kirkko.

 

Linkit:

Yleiskommentti 25 https://lapsiasia.fi/documents/25250457/38754461/CRC_CGC_25.pdf

Lapsen oikeuksien yleissopimus: https://lapsiasia.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus

Lapsen ja nuoren oikeudet digitaalisissa ympäristöissä
Katso kaikki uutiset