Silmälasit muistiovihon päällä

Arkisto

Tarjouspyyntö: tutkimus verkkonuorisotyön vaikuttavuudesta

16. helmikuun 2021

Pyydämme tarjousta tutkimuspalvelusta, joka koostuu kahdesta osasta. Hankittava palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 (hankinnan kohteen kuvaus).

Tarjouksen tulee ilmaista, miten palvelun tarjoaja tulisi toteuttamaan tutkimuspalvelun. Tarjouksesta tulee käydä ilmi:

  • Tutkimuksessa käytettävien tutkimusmenetelmien ja -aineistojen kuvaus

  • Tutkimusta toteuttavan henkilöstön kompetenssi vaikuttavuuteen, nuorisotyöhön, digitalisaatioon sekä tutkimuksessa käytettäviin menetelmiin liittyen

  • Tutkimushankkeen tarkempi aikataulu

  • Tutkimuksen tuloksena syntyvän raportin rakenne ja laajuus

  • Tutkimuspalvelun kokonaishinta

Verke tekee päätöksen hankinnasta kokonaisharkinnan perusteella. Määräävin tekijä valinnassa on tarjouksessa kuvailtujen tutkimusmenetelmien ja käytettävien aineistojen tarkoituksenmukaisuus. Seuraavaksi määräävin tekijä on tutkimusta toteuttavan henkilöstön osaaminen. Kolmanneksi määräävin tekijä on palvelun hinta. Myös tutkimusraportin rakenne sekä tutkimushankkeen aikataulu vaikuttavat päätökseen.

Tarjous tulee toimittaa Verkelle osoitteeseen suvi.tuominen@verke.org viimeistään 19.3.2021. Verke ilmoittaa tarjouksen jättäneille päätöksestään viimeistään 26.3.2021.

Liite 1: Hankinnan kohteen kuvaus
Katso kaikki uutiset