Arkisto

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen nelivuotinen toimintakausi on tullut päätökseen

11. maaliskuun 2024

Verke ja Koordinaatti ovat toimineet viimeisen neljän vuoden ajan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen toteuttajina. 

Kuluneen osaamiskeskuskauden aikana olemme julkaisseet erilaisia materiaaleja vastaamaan osaamiskeskuskauden tavoitteita* sekä nuorisotyön kentän tarpeita. Nuorisoalan ammattilaisten työn tueksi on tuotettu esimerkiksi Nuorisotyön ammatillisen digiosaamisen työkalupakki, Lapsen ja nuoren oikeudet digitaalisissa ympäristöissä -huoneentaulu, Opas seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn nuorisotyössä sekä Botti-opas.

Olemme kouluttaneet laajalti diginuorisotyön eri teemoista omissa että muiden järjestämissä tapahtumissa niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti, kuten Aluehallintovirastojen alueelliset koulutukset, SomeCamp, Kirkon kasvatuksen ja koulutuksen päivät ja Allianssin Nuori-tapahtuma. Lisäksi olemme tuottaneet eri teemoihin liittyen verkkokoulutuksia ja -kursseja.

Toimimme asiantuntijana ja kumppanina digitaalisen nuorisotyön kehittämisessä sekä kansallisesti että eurooppalaisessa yhteistyössä. Niin ikään olemme ylläpitäneet verkostoja digitaalisen nuorisotyön edistämiseksi. Koordinaatin vetämässä Nuorille suunnatun verkkotyön foorumissa, NUSUVEFOssa, on ollut mukana yli puolensataa jäsenorganisaatiota.

Olemme reagoineet aktiivisesti ajankohtaisiin, nuorisotyötä koskettaviin uusiin teemoihin tulevaisuutta ennakoiden, kuten nuorisotyön järjestymiseen korona-aikana, ilmastonmuutokseen, nuorten hyvinvoinnin edistämiseen sekä digitalisaation uhkiin ja mahdollisuuksiin.  Osallisuuden ja yhdenvertaisuuden teemat ovat olleet työssämme keskeisiä. Viimeisimpänä olemme aktiivisesti esitelleet, miten tekoälyä ja virtuaaliympäristöjä voidaan hyödyntää nuorisotyössä. 

Osaamiskeskuskausi päättyy maaliskuussa 2024. Tämän jälkeen Verke jatkaa toimintaansa edelleen osana Helsingin kaupungin nuorisopalveluja. Koordinaatti-keskus sulkee ovensa 31.3.2024. 

Haluamme välittää lämpimät kiitokset yhteistyökumppaneillemme kuluneista neljästä vuodesta!

 

* Digitaalisen osaamiskeskuksen neljä tavoitetta kaudelle olivat 1. digitaalista nuorisotyötä koskevan osaamisen vahvistaminen nuorisotyön johtamisessa, suunnittelussa ja käytännön toiminnoissa, 2. tietoon perustuvan digitaalisen nuorisotyön kehittämisen vahvistaminen,3. nuorisotyöntekijöiden osaamisen ja tietoisuuden vahvistaminen digitaalisen median mahdollisuuksista ja riskeistä sekä 4. hallinnonalojen välisen koordinaation tukeminen nuorten somehoukuttelun ennaltaehkäisemiseksi.

Katso kaikki uutiset