Nuorisotyön ammatillisen digiosaamisen työkalupakki

Verken julkaisuja pinottuna pöydälle

Verken laatima nuorisotyön ammatillisen digiosaamisen työkalupakki on tarkoitettu tukimateriaaliksi nuorisotyön organisaatioille henkilöstön ammatillisen digiosaamisen jäsentämiseen, arvioimiseen ja kehittämiseen.

Työkalupakki koostuu kolmesta työkalusta: 

1) Nuorisotyön ammatillisen digiosaamisen kriteerit
2) Ammatillisen digiosaamisen itsearviointityökalu
3) Osaamistesti

Kaikki materiaalit ovat hyödynnettävissä maksuttomasti. Jos kaipaat lisätietoa materiaaleista tai haluat tilata työyhteisöllesi räätälöidyn koulutuspaketin työkalujen hyödyntämisestä käytännössä, voit ottaa yhteyttä Verken suunnittelija Denice Lönnrothiin (denice@verke.org, p. 050 5623 611).

Kaikki materiaalit löytyvät Verken sivuilta myös ruotsiksi ja englanniksi.

Nuorisotyön ammatillisen digiosaamisen kriteerit

Nuorisotyön ammatillisen digiosaamisen kriteerit tekevät näkyväksi, millaista digiosaamista laadukas ja nuorten tarpeisiin vastaava nuorisotyö edellyttää jokaiselta nuorisoalan ammattilaiselta. Kriteerit koostuvat kuudesta osaamisalueesta, joiden alle on listattu käytännön osaamisvaatimuksia sekä työn vaatiman digiosaamisen että nuorisotyöllisen digiosaamisen näkökulmasta.

Kriteerit pohjautuvat Euroopan komission tuottamaan digitaalisten taitojen puitekehykseen (DigComp). Kriteerit on laadittu yhteistyössä nuorisoalan toimijoiden kanssa.

Nuorisotyön ammatillisen digiosaamisen itsearviointityökalu

Nuorisotyön ammatillisen digiosaamisen kriteerien pohjalta laaditun itsearviointityökalun avulla voit arvioida oman digiosaamisesi tilaa ja kehittämistarpeita. Itsearvioinnissa tehtävänäsi on arvioida, miten hyvin täytät omasta mielestäsi osaamiskriteerit. Voit tulostaa itsearviointityökalun itsellesi pdf-versiona tai tallentaa ja täyttää sen sähköisesti.

Itsearviointityökalua voi käyttää muun muassa

  • omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseen
  • työyhteisön ammatillisen digiosaamisen arviointiin ja kehittämiseen
  • henkilöstön koulutustarpeiden määrittelyyn
  • uusien työntekijöiden rekrytointiin ja perehdyttämiseen

Testaa nuorisotyön ammatillista digiosaamistasi

Osaamiskriteereihin perustuvan osaamistestin tavoitteena on auttaa sinua mittaamaan omaa nuorisotyön ammatillista digiosaamistasi. Testi sisältää yhteensä 30 kysymystä. Jokaisessa kysymyksessä sinun tulee valita neljästä vaihtoehdosta se, mikä mielestäsi on oikea vastaus. Testin suorittamiseen ja oikeiden vastausten läpikäymiseen kannattaa varata aikaa noin 30 minuuttia.

Katso kaikki julkaisut