Arkisto

Korvaako tekoäly tulevaisuudessa nuorisotyöntekijän? – Verken uusi julkaisu osoittaa, että nuorisotyössä tarvitaan tulevaisuuden ennakointia

17. joulukuun 2019

Ihmisten jokapäiväinen elämä, sosiaaliset suhteet, työnteko ja kulttuurikokemukset mullistuvat teknologian kehityksen myötä. Samalla myös nuorisotyö on muutoksen ympäröimänä. Tuoreessa julkaisussa digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verke tarkastelee nuorisotyön tulevaisuutta digitalisaation ja teknologisen kehityksen näkökulmista sekä tarjoaa työkaluja tulevaisuuden ennakointiin.

Kansainvälisessä vertailussa Suomea voidaan pitää monilla mittareilla nuorisotyön digitalisaation edelläkävijänä. Kansallisissa nuorisopoliittisissa linjauksissa digitalisaatio on nostettu vahvasti esiin keskeisenä yhteiskunnallisena muutosvoimana. Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella syksyllä 2019 yhtenä painopisteenä nuorisoalalla oli digitaalinen nuorisotyö ja ministerineuvosto hyväksyi aiheeseen liittyvät päätelmät, joissa niin ikään peräänkuulutettiin nuorisotyön kyvykkyyttä teknologisoituvan tulevaisuuden ennakointiin.

Verken uusimmassa, tiistaina 17.12. julkaistavassa teoksessa Mitä nuorisotyön tulisi tietää – Havaintoja teknologisoituvasta maailmasta avataan miltä nuorisotyö teknologisoituvassa yhteiskunnassa näyttää. Julkaisuun tuotettujen tulevaisuuskuvien avulla lukija pääsee hyppäämään aikakoneella suoraan suomalaiseen nuorisotyöhön vuonna 2030. Korvaako tekoäly jatkossa nuorisotyöntekijän? Teos sisältää myös katsauksen siitä miten digitalisaatio kytkeytyy tällä hetkellä nuorisotyön käytäntöihin ja rakenteisiin.

Julkaisu kokoaa Verken työntekijöiden näkemyksiä sosiaalisesta mediasta, tekoälystä, nuorten digiosaamisesta, digitaalisista kulttuureista sekä digitalisaation johtamisesta. Teemakirjoituksissa esitetään rohkeita visioita nuorisotyöstä ja annetaan eväitä digitalisaation edistämiseen. Teoksessa on lisäksi mukana runsaasti aihetta koskevaa oheismateriaalia sekä käytännön kehittämistyökaluja. Verken työntekijöiden asiantuntemuksen lisäksi teoksessa on hyödynnetty laajasti nuorisoalan ammattilaisten näkemyksiä sekä ajankohtaista tutkimustietoa.

“Uudella julkaisulla haluamme kannustaa nuorisotoimialaa käymään perusteellisempaa keskustelua siitä, miten digitalisaatio ja teknologinen kehitys vaikuttavat nuorisotyöhön ja sen tavoitteisiin. Samalla haluamme kannustaa toimijoita tekemään aktiivisempaa tulevaisuuden ennakointia ja siten vastaamaan paremmin nuorten muuttuviin tarpeisiin.”

Kirjan päätoimituksesta vastannut Verken suunnittelija Heikki Lauha

Teos on suunnattu erityisesti nuorisoalan ammattilaisille, opiskelijoille, esimiehille ja päättäjille. Julkaisua voidaan hyödyntää tukimateriaalina organisaatioiden digitalisaation kehittämisessä sekä strategisessa suunnittelussa. Kirjan sähköinen versio on luettavissa Verken sivuilla. Kirjan painettua versiota voi myös tilata maksuttomasti sivuiltamme.

Lisätietoa: Heikki Lauha, heikki@verke.org, p. 040 336 1856

Katso kaikki uutiset