Verken tiimi

Arkisto

Etsimme työyhteisöllemme toiminnanjohtajaa

20. elokuun 2021

Etsimme Verkeen digitaalisesta nuorisotyöstä innostunutta toiminnanjohtajaa vakituiseen työsuhteeseen.

Vastaat Verken ja samalla koko digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen toiminnan johtamisesta ja lähiesimiestyöstä. Toimit esihenkilönä seitsemälle asiantuntijalle, joilla kaikilla on omat vastuualueensa. Johdat asiantuntijoiden työtä valmentavalla ja innostavalla otteella. Tärkein tehtäväsi on auttaa asiantuntijoita onnistumaan omassa työssään.

Linjaat osaamiskeskuksen työtä esimerkiksi laatimalla osaamiskeskukselle vuosittain toimintasuunnitelman ja budjetin. Vastaat toimintasuunnitelman toimeenpanosta ja seuraat osaamiskeskuksen taloutta. Vastaat osaltasi digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen rahoituksen hakemisesta ja toiminnan raportoinnista vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriölle. Kehität menetelmiä digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen toiminnan vaikuttavuuden seurantaan.

Osallistut nuorisotyön digitalisaation kannalta oleellisiin valtakunnallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin ja yhteistyöhön. Olet aloitteellinen uusien yhteistyökumppanuuksien kartoittamisessa.

Huolehdit siitä, että Verken toiminnassa noudatetaan Helsingin kaupungin henkilöstö- ja taloushallinnon ohjeita sekä muita kaupungin linjauksia. Teet aktiivista yhteistyötä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden hallinnon sekä nuorisopalveluiden johdon kanssa.

Tehtäviisi kuuluu myös nuorisoalan organisaatioiden tukemista erityisesti nuorisotyön digitalisaatiokehityksen johtamiseen liittyvissä teemoissa sekä asiantuntijapuheenvuoroja ja -kirjoituksia.

Tehtävän vaatimukset: Edellytämme hakijalta ylempää korkeakoulututkintoa, vahvaa kokemusta henkilöjohtamisesta ja projektihallinnosta sekä hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Verken toiminnan valtakunnallisuuden vuoksi edellytetään matkustusvalmiutta eri puolille Suomea sekä ajoittain myös ulkomaille.

Eduksi luetaan kiinnostus digitaalista teknologiaa kohtaan sekä laaja ymmärrys nuorisoalan koko kentästä.

Palkka: 3554,54 €/kk sekä mahdollinen kokemuslisä KVTES:n mukaisesti.

Hakemukset lähetetään Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmään, jonne pääset täältä. Haku päättyy 30.08.2021 klo 16:00.

Työ alkaa 01.10.2021 tai sopimuksen mukaan.

Yhteystiedot:
Helsingin kaupungin pohjoisen nuorisotyön aluepäällikkö Heidi Hållman, tavoitettavissa arkisin 9-15, puh. 09 31071608

 

Verke toimii valtakunnallisena digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksena. Verke pyrkii siihen, että kaikilla nuorten parissa työskentelevillä on valmiudet hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa osana työtään. Verken kohderyhmää ovat kunnissa, järjestöissä ja seurakunnissa työskentelevät nuorisotyöntekijät sekä nuorisotyötä suunnittelevat ja johtavat työntekijät. Verkessä työskentelee tällä hetkellä seitsemän digitaalisen nuorisotyön asiantuntijaa, joilla kaikilla on omat vastuualueensa.

Verken toiminnan rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja toimintaa hallinnoi Helsingin kaupungin nuorisopalvelukokonaisuus. Verken työntekijät ovat työsuhteessa Helsingin kaupunkiin. Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Katso kaikki uutiset