Materiaalit

Järjestä

Kategoria

Teema

27.08.2014

Hyvä käytäntö: Avitus-chat

05.03.2014

Hyvä käytäntö: Valtakunnallinen NHL-verkkopeliliiga

21.03.2017

Raspberry Pi -ovikello

01.06.2015

Hyvä käytäntö: Nuorisotalon peliryhmä

03.02.2014

Hyvä käytäntö: Nyytin Nettiryhmät

16.05.2016

SomeCast - ajatuksia hymiöiden takaa

21.01.2014

Hyvä käytäntö: Rikosuhripäivystyksen matalan kynnyksen verkkopalvelut nuorille

22.11.2016

Digitaalisen nuorisotyön suuntaviivat

12.02.2016

Digitaalisen nuorisotyön historiaa

08.04.2016

Sosiaalinen media ja nuoret

02.01.2017

Suomen e-urheilun eettinen ohjeisto

15.03.2017

100 ideaa mediakasvatukseen nuorisotyössä

20.10.2015

Hyvä käytäntö: Verkk@ri- eli verkkotukioppilas-toiminta

10.06.2014

Älä pidä sisälläs, sano se somessa – SaySome-chat

01.06.2015

Hyvä käytäntö: Netari_ohjaajat vastaavat Ask.fm:ssä

26.08.2016

Nuorisotyö lanittaa -opas

08.04.2016

WhatsApp uutiskirjeet

28.07.2016

Opinnäytetyö: Tyttöjen ystävyyskulttuurisia esityksiä

30.11.2016

Striimikoulu

11.02.2016

Usean Instagram-tilin käyttäminen

25.11.2015

Digitaalinen media suomalaisessa nuorisotyössä

08.12.2016

Opinnäytetyö: Digitaalisen pelaamisen merkitys 12–18-vuotiaille nuorille

01.02.2016

Sosiaalinen media, nuoret ja nuorisotyö

08.12.2016

Opinnäytetyö: Elektroninen urheilu osana nuoren vapaa-aikaa – eSports-opas vanhemmalle

06.03.2015

Hyvä käytäntö: Virtuaalinen tiedeTET

26.05.2014

Hyvä käytäntö: Ehkäisevä päihdetyö sosiaalisessa mediassa

18.09.2012

Nuorisotyön asema ja merkitys Suomessa

01.02.2016

Digitaalinen pelaaminen nuorisotyössä

20.10.2016

Hyvä käytäntö: YAD Street Team - vapaaehtoistyötä verkossa

06.05.2015

Digitaaliset pelit ja peliteollisuus

04.02.2015

Hyvä käytäntö: Nuorten vlogit päihdekasvatuksen välineenä

06.05.2015

Ennaltaehkäisevä ja auttava verkkotyö

15.04.2016

Facebook live

06.05.2015

Maker-kulttuuri

16.05.2016

Podcast 101 (Nakkila style)

18.10.2015

Hyvä käytäntö: HypeCon-toiminta

21.11.2012

Verkkoterkkari-hankkeen arviointi

01.01.2011

Julkaisu: Sähköä ilmassa

12.09.2016

Nuorisotyö tubettaa - Tubecon 2016

04.12.2008

Netarin moniammatillinen verkkonuorisotyö, 2008

01.01.2010

Netarin moniammatillinen verkkonuorisotyö, 2009

16.03.2017

Mobiilipelit nuorisotyössä

01.01.2010

Netarin kohderyhmäanalyysi

04.08.2007

Netari.fi – Nuorisotyön arvo

02.01.2011

Verkkososiaalityö nuorisososiaalityön toimintamuotona

10.08.2013

Opinnäytetyö: Verkkonuorisotyön viestinnän haasteet ja toimintaympäristöt

01.01.2010

Nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen verkkoyhteisöissä

15.03.2014

Opinnäytetyö: Internet nuorten sosioemotionaalisen kehityksen viitekehyksenä

11.12.2014

Työmenetelmiä kirjaston, nuoriso- ja sosiaalityön yhteiseen työhön

18.10.2015

Hyvä käytäntö: Moniammatillinen nuorten palveluiden chat

02.11.2014

Opinnäytetyö: Nuorten osallisuus anonyymeissä verkkoyhteisöissä

11.12.2013

Opinnäytetyö: Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi

15.04.2015

Opinnäytetyö: Digitaalisten pelin käyttö työvälineenä nuorisotyössä

15.05.2015

Opinnäytetyö: Etsivä löytää, vai löytääkö?

08.05.2013

Verkkoterkkari-hankkeen loppuraportti (2008-2012)

13.03.2015

Opinnäytetyö: Verken verkkosivujen materiaalipankin uudistaminen

15.11.2015

Opinnäytetyö: Vloggaaminen nuorten verkkokulttuurin ilmiönä Suomessa

25.06.2014

Opinnäytetyö: Nuoret rakentavat mielipiteitään verkossa

30.12.2014

Hyvä käytäntö: Dream Game

10.08.2015

Internetin käyttö kunnallisessa nuorisotyössä 2015

12.01.2017

Seminaariraportti: "Taking Youth Work to the Digital World"

17.12.2015

Opinnäytetyö: Nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön tuntemus MMO-pelaajien keskuudessa

26.06.2014

Opinnäytetyö: Uudenlaista pelisilmää etsimässä

13.11.2014

Hyvä käytäntö: Ripari.fi-palvelu

20.11.2013

Internetin käyttö kunnallisessa nuorisotyössä (2013)

10.04.2012

Opinnäytetyö: Virtuaalinen vuorovaikutus verkkonuorisotyössä

01.03.2012

Etsivä nuorisotyö verkossa

08.12.2015

Opinnäytetyö: Sukupuolisensitiivinen nuorisotyö verkossa

25.06.2014

Opinnäytetyö: Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineenä

30.10.2014

Hyvä käytäntö: NäytönPaikka-nettipalvelu

05.11.2013

Opinnäytetyö: Elämä Pelissä – tutkimus nuorten digitaalisen pelaamisen positiivisista vaikutuksista

01.01.2012

Poikien peliryhmän arviointi

22.05.2014

Opinnäytetyö: Askelmerkit pelikeskusteluun - opas vanhemmille ja ammattilaisille

28.08.2014

Hyvä käytäntö: Vaikute.net

23.05.2014

Opinnäytetyö: Kutsunta- ja varusmiespalvelusikäisten miesten kokemuksia digitaalisesta pelaamisesta

01.11.2012

Lasten suojelu ja digitaalinen media -opas

06.04.2017

Nuoret estradille #2 Rohkeutta ja vastuuta

07.11.2011

R-sana – kirja rasismista ja siihen puuttumisesta

24.02.2015

Opinnäytetyö: Ohjausvuorovaikutus Suunta-chatissa

13.11.2014

Identiteetti, vuorovaikutus ja toimijuus verkossa

12.11.2014

Verkkotyöntekijän monimuotoinen osaaminen

28.04.2014

Opinnäytetyö: Blogga i grupp – en kraft som för framåt

23.05.2016

SomeCamp 2016

13.12.2013

Opinnäytetyö: Verkkoa hyödyntävä nuorisotyö nuorten kokemana

15.09.2013

Me tehdään mediaa

24.10.2015

Kerro, opasta, esittele - toimintaideoita videoiden käyttämiseen opetuksessa ja ohjauksessa

10.09.2014

Nuorisotyö bloggaa -opas

09.01.2015

Menitkö klikkiin?

31.01.2013

Pelikasvattajan käsikirja

24.02.2016

Omien Telegram-tarrojen tekeminen

10.11.2014

Nuorisotyö pelaa

04.03.2012

Opas nuorille suunnatun moniammatillisen chat-palvelun järjestämisestä

27.12.2016

Opinnäytetyö: Vloggaamisen merkitys nuorelle

27.06.2014

Verkko nuorisotyössä – Nuorisotyö verkossa

16.12.2014

MOOCiin menevä nuorisotyö -mikrokirja

17.04.2015

Verkko nuorten kokemana ja kertomana

07.05.2014

Hyvä käytäntö: Verkkoroolipeli nuorisotyön välineenä

10.06.2013

Internetin käyttö kuntien nuorisotyössä 2013 -tuloksia

22.03.2012

Miten internetin avainmetriikoilla tehostetaan ja ehostetaan verkkotyötä

15.06.2012

Videoblogi: Hengellinen elämä verkossa

26.06.2012

Videoblogi: Miten nuorisotapahtumasta saadaan nuorten tapahtuma?

05.05.2015

Opinnäytetyö: Internetin käyttö järjestöjen nuorisotyössä

24.06.2013

Opettajien kokemuksia verkkonuorisotyön opetuksesta

24.10.2016

Kohti digitaalista nuorisotyötä

09.02.2016

Onko tämä totta?

14.04.2014

Perehdytysopas monialaiseen verkkotyöhön

09.12.2015

Nuoret estradille #1 Äänenavaus

23.02.2016

Snapchat QR-koodin muokkaaminen

27.08.2015

Nuorisotyöntekijöiden käsityksiä mediakasvatuksesta

31.07.2016

Opinnäytetyö: Osallistava valokuvaus monikulttuurisessa nuorisotyössä

06.11.2016

Opinnäytetyö: Luova kirjoittaminen ja mediakasvatus. Tarkastelussa työttömien nuorten mediasuhteet ja kirjoittaminen

30.03.2017

Opinnäytetyö: #nuoretestradille #kuuleksmua Mediajulkisuus ja monikulttuurisen nuoren identiteetti

13.03.2014

Hyvä käytäntö: Leiriblogit

21.06.2016

Opinnäytetyö: Ohjelmointi osana medialukutaitoa - Koodikoulu ilmiönä Suomessa

08.11.2016

Digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelma

10.08.2015

Mediakasvatuksen suuntaviivat nuorisoasiainkeskuksessa

29.02.2016

Monimuotoinen mediakasvatus

24.10.2016

Opinnäytetyö: Videoblogit yhteiskunnallisina vaikuttajina

24.05.2016

Opinnäytetyö: Sosiaalisen median hyödyntäminen ja kehittäminen nuorille suunnatuissa sosiaalipalveluissa

03.11.2016

Lastensuojelu ja some