Koulutus

Tummaan pukeutunut mies on lavalla pitämässä iloisena puheenvuoroa mikrofoni päässä.

Koulutamme nuorisotyön parissa työskenteleviä digitaalisen nuorisotyön ja digitalisaation teemoista. Järjestämme koulutuksia esimerkiksi luentoina, työyhteisökeskusteluina ja toiminnallisina työpajoina. 

Kaikki koulutuksemme ovat maksuttomia ja ne räätälöidään aina tilaajan tarpeiden mukaan. Ole yhteydessä Verken Iitaan (Iita@verke.org) ja sovitaan koulutuksen sisältö ja ajankohta!

Järjestämme myös kaikille avoimia koulutuksia. Kaikki tulevat avoimet koulutukset löydät tapahtumakalenteristamme.

Tutustu Verken koulutuksiin

Tarjoamme koulutuksia esimerkiksi seuraavista teemoista:

 • Yleiskatsaus siitä, mitä on digitaalinen nuorisotyö ja miten se kytkeytyy muuhun nuorisotyöhön. Mitkä ovat digitaalisen nuorisotyön tavoitteet ja hyödyt? Käytännön esimerkkien avulla käydään läpi erilaisia digitaalisen nuorisotyön toimintamuotoja. Lisäksi pohditaan, mistä oman organisaation digitaalinen nuorisotyö koostuu ja millaista osaamista toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen edellyttävät.

 • a) Digitalisaatio ja yhteiskunta

  Koulutuksessa tutustutaan uutisotsikoiden takaa digitalisaatioon. Digitalisaation myötä teknologiasta ja tekoälystä tulee yhä tärkeämpi osa jokaisen meidän arkea ja työelämää. Digitalisaatio tuo mukanaan aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ja uhkia liittyen esimerkiksi yksityisyyteen, sananvapauteen ja ilmastonmuutokseen. Muutos tulee näkymään ennen kaikkea nyt varttuvien nuorten arjessa ja heidän tulevaisuudessaan. Miten nuorisotyössä voidaan tarjota nuorille parempia valmiuksia kohdata teknologisoituva tulevaisuus?

  b) Työkaverina tekoäly

  Tekoäly saattaa kuulostaa tieteiselokuvalta tai kaukaiselta tulevaisuudelta, vaikka suurin osa meistä kohtaa sen päivän aikana arjessaan monta kertaa. Tässä Työkaverina tekoäly -koulutuksessa tutustutaan meidän kaikkien arjessa olevaan tekoälyyn ja sen tapaan toimia sekä tulevaisuuden kehityssuuntiin. Koulutuksessa visioidaan, mitä tarkoittaisi käytännössä, jos nuoriso-ohjaajan apuna häärisi tekoäly. Lisäksi pohditaan tekoälyn eettisyyttä ja visioidaan tulevaa.

  c) Lisätty todellisuus (AR) ja virtuaalitodellisuus (VR)

  AR ja VR toistuvat usein puheessa, uutisissa ja muissa yhteyksissä, mutta mitä ne tarkemmin ottaen ovat? Koulutuksessa syvennytään sekä lisätyn todellisuuden (Augmented Reality, AR) ja virtuaalitodellisuuden (Virtual Reality VR) soveltamiskohteisiin. Samalla käydään läpi tilanteita, palveluita ja tekniikoita, jotka hyödyntävät AR:ää tai VR:ää nuorten tarpeiden näkökulmasta.

 • a) Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen

  Digitaalisen nuorisotyön strategista kehittämistä tarkastellaan organisaatiolähtöisen kehittämisen näkökulmasta, jossa yhdistyvät strateginen suunnittelu ja käytännön nuorisotyö. Tavoitteena on sitouttaa koko työyhteisö kehittämistyöhön. Teemoina ovat muun muassa organisaation toimintakulttuurin edistäminen, tavoitteiden asettaminen, arvioinnin kehittäminen, toiminnan johtaminen sekä rakenteiden uudistaminen. Työskentelyn pohjana hyödynnetään Verken vuonna 2016 tuottamia Digitaalisen nuorisotyön suuntaviivoja.

  b) Nuorisotyöntekijän digitaalinen osaaminen

  Millaisia taitoja digitaalisen nuorisotyön toteuttamiseen tarvitaan? Nuorisotyöntekijän digiosaaminen koostuu henkilökohtaisesta ja ammatillisesta osaamisesta. Koulutuksessa tutustutaan Nuorisotyöllisen ammatillisen digiosaamisen kriteeristöön, joka kuvaa missä tahansa nuorisotyön ammatissa tarvittavaa digitaalisen osaamisen perustasoa. Miten työyhteisön osaamista voidaan arvioida ja mitata?

  c) Nuorisotyön tulevaisuuden ennakointi

  Teknologinen kehitys ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävästi yhteiskuntaan ja nuoriin nyt ja tulevaisuudessa. Miten teidän organisaatiossanne ennakoidaan nuorten tulevia tarpeita? Tässä työpajassa kehitetään nuorisotyön toimintatapoja, menetelmiä tai palveluita vastaamaan paremmin yhteiskunnan digitalisaatiokehitykseen. Menetelminä pajassa käytetään muun muassa tulevaisuuden ennakointia ja palvelumuotoilua.

  d) Sosiaalinen media nuorisotyössä

  Sosiaalinen media on paljon muutakin kuin pelkkää Facebookia ja Instagramia. Mistä sosiaalisessa mediassa on pohjimmiltaan kyse? Miten sosiaalisen median kulttuurin ymmärtäminen auttaa vastaamaan nuorten tarpeisiin? Miten yhteisöt ja yhteisöllisyys rakentuvat ja mitä nuorisotyö voisi siitä oppia? Koulutuksessa luodaan yleiskatsaus sosiaalisen median historiaan, kulttuuriin ja tulevaisuuteen. 

  e) Nuorisotyön markkinointi ja viestintä sosiaalisessa mediassa

  Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin tapoihin tehdä tavoittavaa ja tavoitteellista nuorisotyön markkinointia sosiaalisessa mediassa: Mitkä ovat sosiaalisessa mediassa markkinoinnin trendit tällä hetkellä ja miten niitä voisi tehokkaammin hyödyntää nuorisotyössä? Pohditaan oman suunnitelman tekemisen myötä sitä, miten sosiaaliseen mediaan on mahdollisuus rakentaa myös vuorovaikutusta ja osallistaa nuoria mukaan.

  f) Digitaaliset pelit nuorisotyössä

  Koulutus alkaa katsauksella digitaalisiin peleihin sekä niiden rooliin nuorten elämässä. Kuinka pelien kulttuurit ja yhteisöllisyys heijastuvat nuorten elämään ja minkälaisia ajanvietettä, harrastamista tai työtä pelaamisesta voi kehittyä? Koulutuksessa käydään läpi sitä, millä tavoin pelejä ja pelimaailman ilmiöitä voidaan hyödyntää nuorisotyöllisesti. Mukana teoriaa, mutta myös käytännön esimerkkejä eri puolilta Suomea, esim. pienryhmätoiminnasta, osallistavasta toiminnasta ja avoimesta toiminnasta. 

  g) Nuorten digiosaamisen tukeminen

  Koulutus antaa valmiuksia hahmottaa nuorten digitaitojen monipuolisuutta ja laajentaa osallistujien näkökulmaa kokonaisvaltaisiin digitaalisiin elämäntaitoihin. On sitten kyse nuorten kasvuhaasteista, oman äänen kuuluviin saamisesta tai oman viiteryhmän löytämisestä, digitaalinen teknologia on nykyisin aina läsnä. Mitä kaikkea digitaidot ovat nykypäivänä ja millaisia taitoja nuori tarvitsee tulevaisuudessa? Miten nuorten parissa työskentelevät voivat tukea monipuolisten digitaitojen kehittymistä?

 • a) Nuorten uudet tavat vaikuttaa

  Miten digiaktivismi muuttaa perinteistä demokratiaa? Teknologia yhdistää kaikkia maailman ihmisiä ja se lyhentää välimatkoja. Nykyään saattaa olla helpompaa vaikuttaa asioihin maailman toisella puolella kuin omassa kotikunnassa. Mitä välineitä ja keinoja nuorilla on vaikuttamiseen ja muutoksen tekemiseen? Koulutuksessa tutustutaan muutamien esimerkkien kautta uudenlaiseen vaikuttamiseen (esim. hakkerismi, TikTok-vaikuttaminen) ja pohditaan, miten nuorisotyö voi olla tukemassa nuorten osallisuutta teknologisoituvassa yhteiskunnassa.

  b) Verkkonuorisotyön monet mahdollisuudet

  Verkkonuorisotyö on pitkään tehty nuorisotyön toimintatapa, mutta miten lisätä vuorovaikutusta, osallisuutta ja toiminnallisuutta etänä tehtävässä työssä? Koulutuksessa keskitytään organisaation oman verkkonuorisotyön muotojen kehittämiseen, esimerkiksi striimaaminen, pienryhmätoiminta Zoomissa tai yksilöllinen tuki Instagramissa. 

  c) Maker-toiminta ja elektroninen rakentelu

  Mitä maker-liike tarkoittaa nuorisotyön näkökulmasta? Mitä yhteistä on maker-kulttuurilla ja nuorisotyöllä? Mitä lisäarvoa käytännön maker-toiminnalla voidaan tuoda olemassaoleviin nuorisotyön toimintamuotoihin? Miten maker-toiminnassa voi päästä alkuun? Koulutuksessa perehdytään maker-toiminnan mahdollisuuksiin nuorisotyössä ja kokeillaan eri rakennussarjoja ja välineitä käytännössä.

  e) Digitaalinen pelitoiminta nuorisotyössä

  Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti digitaalisen pelitoiminnan eri muotoihin. Millaista pelitoimintaa voidaan toteuttaa esimerkiksi avoimessa tai kohdennetussa nuorisotyössä, etänä tai läsnä? Koulutuksessa voidaan myös keskittyä organisaation oman pelitoiminnan kehittämiseen, jolloin sisällöksi voidaan valita esimerkiksi esports, striimaaminen, LAN-toiminta tai mobiilipelit.