Miten teknologian avulla sekä tuhotaan että pelastetaan maailma?

Verken tavoitteena on lisätä keskustelua nuorisotoimialalla teknologian ja ilmastonmuutoksen välisestä suhteesta: Miten teknologia on samaan aikaan uhka ympäristölle mutta toisaalta myös mahdollisuus ilmastonmuutoksen torjunnassa? Miten näitä teemoja tulisi käsitellä nuorisotyössä?

Miten teknologian avulla sekä tuhotaan että pelastetaan maailma? –monimediajulkaisu tarkastelee teknologisen kehityksen ja digitalisaation vaikutuksia ympäristöön ja ilmastonmuutokseen sekä antaa nuorisotyöhön ajateltavaa ja käytännön vinkkejä. Kuinka paljon YouTube-videon tai Netflixin katselu kuluttaa energiaa ja mikä niiden hiilijalanjälki on? Ja miten tähän kaikkeen liittyy kivikirves?

Teeman pohjalta on toteutettu myös kaksiosainen DocVerke-studio-ohjelma ja neliosainen podcast-sarja.

Miten teknologian avulla sekä tuhotaan että pelastetaan maailma?
Katso kaikki julkaisut