Arkisto

Etsimme Verkeen luovaa verkkoviestinnän osaajaa vakituiseen työsuhteeseen

27. toukokuun 2021

Verken viestinnän suunnittelijan siirtyessä toisiin tehtäviin etsimme nyt uutta kollegaa.

Työsi pääasiallisina tavoitteina on 1) tehdä Verken palveluita tunnetuiksi nuorisotyön toimialalla sekä 2) edistää monipuolista ymmärrystä nuorisoalan digitalisaatiosta. 

Vastaat Verken ulkoisesta viestinnästä viestintäsuunnitelman mukaisesti. Suunnittelet Verken koulutusten, materiaalien ja muiden palveluiden viestintää yhdessä sisältöasiantuntijoiden kanssa. Työpäiväsi koostuvat muun muassa monipuolisten sisältöjen luomisesta Verken sosiaalisen median kanaviin, Verken henkilöstön sparraamisesta viestinnässä, verkkosivujen päivittämisestä ja kehittämisestä sekä kuukausittaisen uutiskirjeen koostamisesta. Tehtäviisi kuuluu myös nuorisoalan organisaatioiden konsultointia ja koulutusta ympäri Suomen nuorille suunnattuun viestintään liittyvissä aiheissa.

Verkessä käytössäsi on ajantasaiset, monipuolisen viestinnän mahdollistavat laitteet ja ohjelmat.

Tehtävässä edellytetään: Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, näyttöjä visuaalisesta ja trendikkäästä sosiaalisen median viestinnästä, rohkeutta kokeilla erilaisia viestinnän keinoja, luovia ratkaisuja ja omia ideoita Verken viestintään sekä kokemusta organisaatioviestinnästä (voi olla myös harrastuksen tai opintojen myötä karttunutta kokemusta). Verken toiminnan valtakunnallisuuden vuoksi edellytämme ajoittaista matkustusvalmiutta Suomessa.

Eduksi luetaan: Perehtyneisyys verkkosivujen ja sosiaalisen median saavutettavuuteen, analytiikkaan ja hakukoneoptimointiin sekä hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen hallinta. Asiakaslähtöisyys, oma-aloitteisuus ja halu tiimityöskentelyyn antavat hyvät edellytykset toimia tässä työtehtävässä. Nuorten viestintäkulttuurien tuntemus sekä kiinnostus uutta digitaalista teknologiaa kohtaan ovat myös eduksi hakijalle.

Palkka: 3201 e/ kk sekä mahdollinen kokemuslisä KVTES:n mukaisesti.

Hakemukset lähetetään osoitteessa www.hel.fi/rekry/fi/, josta ilmoitus löytyy työavaimella KUVA-03-57-21. Haku päättyy 14.6. klo 15.

Paikka täytetään 16.8. alkaen tai sopimuksen mukaan elo-syyskuussa. Ensimmäiset haastattelut järjestetään 18.6. klo 8-13 välillä.

 

Verke toimii valtakunnallisena  digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksena. Verke pyrkii siihen, että kaikilla nuorten parissa työskentelevillä on valmiudet hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa osana työtään. Verken kohderyhmää ovat kunnissa, järjestöissä ja seurakunnissa työskentelevät nuorisotyöntekijät sekä nuorisotyötä suunnittelevat ja johtavat työntekijät. Verkessä työskentelee tällä hetkellä seitsemän digitaalisen nuorisotyön asiantuntijaa, joilla kaikilla on omat vastuualueensa. Verken toimintaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.verke.org. 

Verken toiminnan rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja toimintaa hallinnoi Helsingin kaupungin nuorisopalvelukokonaisuus. Verken työntekijät ovat työsuhteessa Helsingin kaupunkiin. Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. 

 

Katso kaikki uutiset