SomeCamp

SomeCamp 2022

SomeCamp kokoaa seitsemättä kertaa nuorisotyön ammattilaisia kunnista, seurakunnista ja järjestöistä pohtimaan digitalisaation mahdollisuuksia nuorisotyössä sekä jakamaan kokemuksia ja hyviä käytänteitä digitaalisen median ja teknologian käytöstä omassa työssä. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään Virroilla Nuorisokeskus Marttisessa 27.-29.9.2022.

Tapahtuman keynote-puheenvuoroja on mahdollista seurata Verken YouTube-kanavalta keskiviikkona ja torstaina klo 10-12. Tapahtuman tarkemman ohjelman löydät täältä.

SomeCamp 2022 -tapahtumassa nuorisotyön digitalisaatiota tarkastellaan kolmen teeman kautta. Tiistaina keskitytään jakamaan kokemuksia digitaalisen nuorisotyön käytänteistä koronapandemian aikana. Keskiviikkona tarkastellaan nuorisotyön digitalisaatiota osallisuuden näkökulmasta: miten digitaalisuutta voidaan hyödyntää eri tavoin nuorten osallisuuden vahvistamisessa ja millaisia uudenlaisia vaikuttamisen tapoja digitalisaatio on mahdollistanut. Torstaina syvennytään nuorisoalan digitalisaatioon yhdenvertaisuuden kautta ja pohditaan, miten nuorisotyössä voidaan ennaltaehkäistä digitaalisen kuilun syvenemistä ja tukea nuorten yhdenvertaisuuden toteutumista.

Etälähetysten ohjelma

Keskiviikon osallisuus-päivässä puhujana on Sitran asiantuntija Pauli Saloranta. Hän työskentelee tällä hetkellä Sitran Uudet vaikuttamisen tavat -projektissa sekä kuntaosallistumisen muutosohjelmassa Sitra Lab 4.

Torstain yhdenvertaisuus-päivän keynote on peruuntunut sairastapauksen johdosta. Keynoten tilalla järjestetään paneelikeskustelu ”Digitalisaatio yhdenvertaisuuden edistäjänä nuorisotyössä”. Mukana keskustelussa ovat Riikka Marttinen Erilaisten oppijoiden liitosta, Jouni Alaraatikka Kittilän kunnasta, Delila Myyry Joensuun ev.lut. seurakunnasta sekä Tuomas Rapp Espoon kaupungilta.

Keynote-puheenvuorojen lisäksi molempina päivinä livelähetyksissä kuullaan kolme käytännön esimerkkiä nuorisotyön kentältä. Voit myös seurata tapahtumaa sekä osallistua keskusteluun somessa tunnisteella #somecampfi.

Lisätietoa:
Heikki Lauha, heikki@verke.org, p. 040 3361 856
Juha Kiviniemi, juha@verke.org, p. 040 1835 264

 

Alla olevasta soittolistasta voit katsoa tunnelmia SomeCampilta vuodelta 2019.

SomeCampin taustaa

Alunperin tapahtuma sai alkunsa Irlannissa maaliskuussa 2014 järjestetyssä kansainvälisessä Screenagers-seminaarissa, jonne kokoontui 70 nuorten parissa työskentelevää Irlannista, Iso-Britanniasta, Saksasta, Suomesta, Tanskasta, Itävallasta ja Slovakiasta. Tiiviin kolmipäiväisen seminaarin tarkoituksena oli jakaa eri maiden hyviä käytäntöjä, joissa yhdistyvät informaatio- ja kommunikaatioteknologia sekä nuorisotyö. Suomesta paikalla oli edustettuna kahdeksan hengen delegaatio Verkestä, Joensuun ja Tampereen seurakunnista, EHYT ry:stä, Espoon kaupungin liikunta- ja nuorisopalveluista sekä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksesta.

Osallistujia SomeCamp 2018 -tapahtumassa istumassa luentosalissa
SomeCamp 2018: Osallistujia kuuntelemassa keynote-puheenvuoroa.

Toimijat saivat tapahtumasta ajatuksen, että myös Suomessa olisi hyvä järjestää kansallinen kuntien, seurakuntien ja järjestöjen digitaalista nuorisotyötä tekeviä ja työstä kiinnostuneita kokoava tapahtuma, jossa toimijat voisivat tutustua toistensa tapoihin hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa nuorten parissa tehtävässä työssä sekä jakaa omia hyviä käytäntöjään. Tästä ideasta syntyi SomeCamp ja ensimmäinen SomeCamp pidettiin jo seuraavana vuonna Kangasalla.

Tapahtuman osallistujia kahvipöydässä istumassa
Keskustelua tauolla vuoden 2019 SomeCampissa.

SomeCampin tavoitteena on ollut alusta alkaen vahvistaa nuorisotyön ammattilaisten digiosaamista vertaisoppimisen ja yhteisen tekemisen kautta. Tapahtuman painopisteenä on työpajamuotoinen työskentely eri digitaalisen nuorisotyön teemoissa sekä vapaamuotoinen innovointi ja hyvien käytäntöjen jakaminen. Lähtökohtana on, että jokainen osallistuja tuo paikalle jaettavaksi omaa asiantuntijuuttaan – organisaatioon tai titteliin katsomatta. Tapahtuma järjestetään leiriympäristössä, joka mahdollistaa rennon ja kiireettömän ilmapiirin.

SomeCampista on järjestetty myös kansainvälinen versio!