Silmälasit vihkon päällä

Arkisto

Tarjouspyyntö: Selvitys nuorisotyötä tekevien järjestöjen digitalisaatiosta

20. kesäkuun 2022

Pyydämme tarjousta tutkimuspalvelusta, joka koostuu kahdesta osasta. Hankittava palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 (hankinnan kohteen kuvaus). Lisäksi tarjouksen jättäjän tulee perehtyä julkisten hankintojen yleisiin sopimusehtoihin palveluhankinnoissa.

Tarjouksen tulee ilmaista, miten palvelun tarjoaja tulisi toteuttamaan tutkimuspalvelun. Tarjouksesta tulee käydä ilmi:

  • Selvityksessä käytettävien tutkimusmenetelmien ja -aineistojen kuvaus
  • Selvitystä toteuttavan henkilöstön kompetenssi nuorisotyöhön, digitalisaatioon, järjestösektoriin sekä tutkimuksessa käytettäviin menetelmiin liittyen
  • Selvityshankkeen tarkempi aikataulu
  • Tutkimuksen tuloksena syntyvän raportin rakenne ja laajuus
  • Tutkimuspalvelun kokonaishinta

Verke tekee päätöksen hankinnasta kokonaisharkinnan perusteella. Määräävin tekijä valinnassa on tarjouksessa kuvailtujen tutkimusmenetelmien ja käytettävien aineistojen tarkoituksenmukaisuus. Seuraavaksi määräävin tekijä on selvitystä toteuttavan henkilöstön osaaminen. Kolmanneksi määräävin tekijä on palvelun hinta. Myös tuotettavan raportin rakenne sekä hankkeen aikataulu vaikuttavat päätökseen.

Tarjous tulee toimittaa Verken toiminnanjohtaja Minna Ilvalle osoitteeseen minna.ilva@verke.org viimeistään 31.8.2022. Verke ilmoittaa tarjouksen jättäneille päätöksestään viimeistään 7.9.2022.

Liite 1. Hankinnan kohteen kuvaus
Katso kaikki uutiset