Verke publicerade rekordmycket material på svenska om digitalt ungdomsarbete under kompetenscenterperioden 2020–2023

06. maj 2024

Under den gångna kompetenscenterperioden skapades ett mångfald av material för att främja och stödja en systematisk implementering av digitalt ungdomsarbete i kommuner, organisationer och församlingar. En stor del av materialet publicerades även på svenska, och i vissa undantag publicerades material endast på svenska.

Samhällets snabba omvandling, drivet av digitalisering och teknologiska framsteg såsom spridningen av artificiell intelligens, krävde en snabb respons och anpassning. Verke producerade material som utforskade användningen, hanteringen och tillämpningen av digitala medier och teknik inom ungdomsverksamhet för att stödja ungas välbefinnande och främja aktivt medborgarskap.

Här nedanför har vi samlat en lista över Verkes publikationer samt några andra utvalda material från denna kompetenscenterperiod. Du kan utforska alla våra bloggar, webbkurser, videor och tipslistor genom att klicka på länkarna nedan. Förutom Verkes egna planerare var det många yrkesverksamma inom ungdomssektorn och våra samarbetspartners som bidrog till detta material, både nationellt och internationellt.

julkaisujen etukannet

Våra publikationer och utredningar om digital ungdomsverksamhet och ungas nät-kulturer:

  • Verktygslåda för digitalt kunnande inom ungdomsarbetett (2021) (FI, SV, EN): Stödmaterial för ungdomsorganisationer för strukturering, utvärdering och utveckling av personalens yrkesmässiga digitala kompetens. Verktygslådan består av tre verktyg: 1) Kriterierna för digitalt kunnande inom ungdomsarbetet, 2) Självutvärderingsverktyget för digital yrkeskompetens, 3) Kunskapstestet.
  • Digitalisering av det kommunala ungdomsverksamhet 2021 – utredning (FI, SV, EN): Utgåvan är den femte i ordningen för utredningar om kommuners digitalisering av ungdomsverksamhet och digitalt ungdomsarbete. Utredningens tematiska helheter är 1) attityder till digitalisering, 2) utnyttjande av digitalitet, 3) digital kompetens, 4) utmaningar och möjligheter med digitalisering samt 5) strategisk utveckling av digitalisering. Pandemins effekter på digitalisering av ungdomsverksamhet granskas också.
  • Digitalt ungdomsarbete i Svenskfinland och på Åland 2023 (SV): Utgåvan behandlar den nuvarande situationen för digitalt ungdomsarbete i kommuner, församlingar och tredje sektorn i de svenskspråkiga områdena i Finland och på Åland. Syftet med kartläggningen var att få en bild av vilket slags digitalt ungdomsarbete som bedrivs i verksamheten och vilka utmaningar som finns, samt att få en uppfattning om kompetensen och utbildningsbehoven i de svenskspråkiga områdena i Finland och på Åland.
  • Barnets och ungdomens rättigheter i digitala miljöer 2023 (FI, SV, EN): Materialet betonar vikten av att ungdomsarbetare känner till och förstår barns och ungas rättigheter samt möjligheter i digitala miljöer. Innehållet är baserat på FN:s konvention om barns rättigheter och FN:s kommitté för barns rättigheters allmänna kommentar nummer 25. Materialet har utarbetats av Verke, Mannerheims Barnskyddsförbund, Finlands svenska YMCA-förbund, Rädda Barnen rf, Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Finlands Settlementförbund rf, Koordinat, Barns och ungdomars centralorganisation rf och Finlands evangelisk-lutherska kyrka.
  • Materialpaket för digital säkerhet (2024) (FI, SV): Stödmaterial som hjälper ungdomsarbetare att förstå och säkerställa sin roll i frågor om dataskydd och datasäkerhet och därigenom främja digital säkerhet. Materialpaketet består av sju delar: 1) Enkät om digital säkerhet, 2) Affisch, 3) Digital säkerhet på kort, 4) Termer och begrepp, 5) Plattformar och appar, 6) Vanliga frågor och svar, 7) Länklista. Paketet har sammanställts tillsammans med säkerhetsexperte Elias Aarnio och Pirjo Väyrynen.
verkkikurssien kansikuvat

Vi publicerade även våra första webbkurser på svenska. Webbkurserna lämpar sig för självstudier och är kostnadsfria: Efter den avslutande kursen får man ett certifikat:

  • Grunderna i digitalt ungdomsarbete (FI, SV): Kursen ger information om digitalisering och teknisk utveckling samt deras påverkan på både samhället och ungdomarna, perspektiv och exempel på praktiker inom digitalt ungdomsarbete och verktyg för att stärka den yrkesmässiga digitala kompetensen inom ungdomsarbete.
  • Sociala medier inom ungdomsverksamhet (FI, SV): Kursen ger färdigheter för att nå och interagera med unga på sociala medier samt för att använda sociala medier funktionellt och planmässigt inom ungdomsverksamhet.
videoiden kansikuvaat

Vi producerade praktiska videor särskilt om aktuella ämnen för tillfället. Vi publicerade både enskilda videor och videorserier kring olika teman, de flesta videoklippen är textade till svenska. Här är ett exempel:

Morgondagens skapare: I denna serie behandlades ämnen som hacking och hackare, hur välfärd kan se ut i framtiden och hur förståelse för teknik blir allt viktigare.

ikäraja ja sosiaalinen media

Vi sammanställde tipslistor om aktuella ämnen som stöter på digital ungdomsverksamhet och samhällets digitalisering. Listorna har fungerat som ett smidigt sätt att bekanta sig med digital ungdomsverksamhet:

 

Verke fortsätter sin verksamhet som en del av Helsingfors stads ungdomstjänster och söker en ny programperiod 2024–2027. Verkes mål är att även i framtiden producera publikationer och material som svarar mot behoven inom ungdomsverksamheten.

Har du frågor? Du kan skicka frågor till Denice på Verke (denice@verke.org)

Visa alla nyheter