Lapsen ja nuoren oikeudet digitaalisissa ympäristöissä

Verken julkaisuja pinottuna pöydälle

Nuorisotyöntekijöille suunnattu materiaali Lapsen ja nuoren oikeudet digitaalisissa ympäristöissä korostaa, kuinka tärkeää on, että nuorisotyöntekijät tunnistavat ja ymmärtävät lasten ja nuorten oikeudet sekä mahdollisuudet digitaalisissa ympäristöissä.

Materiaalin huoneentaulu sisältää ohjeita, joiden avulla nuorisotyöntekijät voivat edistää lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta ja yksityisyyttä digitaalisessa maailmassa. Se painottaa turvallisuuden merkitystä erityisesti haitallisen sisällön, kuten kiusaamisen, väkivallan ja rasismin, torjunnassa. Lisäksi materiaali korostaa lasten ja nuorten oikeutta saada luotettavaa tietoa ja kehittää medialukutaitoaan.

Luovuuden ja omaehtoisen tekemisen tukeminen on myös materiaalin keskeinen teema, samoin kuin kansalaisvaikuttaminen ja yhteiskunnallisten muutosten ymmärtäminen. Materiaali korostaa, että teknologian kehitys vaikuttaa nuorten elämään monin tavoin, ja nuorisotyöntekijöiden on oltava valmiita tukemaan heitä näiden muutosten ymmärtämisessä.

Materiaali painottaa myös koulutuksen ja oman osaamisen kehittämisen merkitystä nuorisotyöntekijöille, jotta he voivat olla paremmin varustautuneita tukemaan nuoria digitaalisissa ympäristöissä.

Sisältö pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja Lapsen oikeuksien komitean yleiskommenttiin numero 25.

Materiaalia ovat olleet työstämässä Verke, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen YMCA:n Liitto, Pelastakaa lapset ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Suomen Setlementtiliitto ry, Koordinaatti, Lasten ja nuorten keskus ry sekä Suomen evankelis-luterilainen kirkko.

Linkit:

Yleiskommentti 25 https://lapsiasia.fi/documents/25250457/38754461/CRC_CGC_25.pdf

Lapsen oikeuksien yleissopimus: https://lapsiasia.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus

Lapsen ja nuoren oikeudet digitaalisissa ympäristöissä

Sisältö tekstinä:

  1. Saavutettavuus: Varmistamme, että lapsella ja nuorella on tasa-arvoiset mahdollisuudet käyttää digitaalista teknologiaa, esimerkiksi tarjoamalla opastusta avustavan teknologian käyttöön ja huomioimalla saavutettavuuden kaikessa viestinnässämme, kuten sosiaalisessa mediassa, verkkosivuillamme ja muissa tuotetuissa materiaaleissamme.
  2. Yhdenvertaisuus: Varmistamme, että lapsella ja nuorella on yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää ja hyötyä digitaalisista ympäristöistä. Toimimme aktiivisesti syrjinnän ehkäisemiseksi ja teemme töitä sen eteen, että verkkopalvelumme eivät syrji ketään. 
  3. Yksityisyys: Kunnioitamme lapsen ja nuoren yksityisyyttä ja varmistamme, että henkilökohtaisia tietoja käsitellään turvallisesti ja luottamuksellisesti. Huolehdimme että heillä on tieto omista oikeuksista sosiaalisessa mediassa ja digitaalisissa ympäristöissä. 
  4. Turvallisuus: Puutumme aina, kun kohtaamme haitallista sisältöä kuten kiusaamista, väkivaltaa ja rasismia. Teemme yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa haitallisten sisältöjen torjumiseksi.
  5. Oikeus tietoon: Varmistamme, että lapsella ja nuorella on oikeus saada oikeaa ja luotettavaa tietoa digitaalisissa ympäristöissä, esimerkiksi tarjoamalla media- ja informaatiolukutaidon koulutusta ja rohkaisemalla virallisten tietolähteiden käyttöön.
  6. Media- ja informaatiolukutaito: Edistämme lapsen ja nuoren medialukutaitoa, esimerkiksi opettamalla sosiaalisen median algoritmien ymmärtämistä, väärien uutisten tunnistamista ja luotettavien lähteiden käyttöä.
  7. Luovuus ja oma tekeminen: Kannustamme lasta ja nuorta käyttämään digitaalisia välineitä luovalla tavalla, esimerkiksi järjestämällä digitaalisia taidenäyttelyitä tai osallistamalla heitä digitaalisiin projekteihin.
  8. Kansalaisvaikuttaminen: Kannustamme ja tuemme lapsen ja nuoren turvallista sisällöntuottamista, sekä rohkaisemme heitä osallistumaan digitaaliseen kansalaisvaikuttamiseen virallisilla alustoilla sekä sosiaalisessa mediassa. 
  9. Yhteiskunta: Ymmärämme, että digitaaliset innovaatiot vaikuttavat lapsen ja  nuoren elämään ja oikeuksiin laajasti, vaikka he eivät käyttäisikään verkkoa lainkaan. Tuomme esimerkiksi esiin, kuinka teknologian kehitys vaikuttaa yhteiskuntaan, työelämään ja koulutukseen, ja autamme heitä ymmärtämään näiden muutosten merkitystä heidän tulevaisuudelleen.
  10. Koulutus ja kehittäminen: Kehitämme aktiivisesti omaa osaamistamme ja tarjoamme lapsille ja nuorille koulutusta, esimerkiksi järjestämällä digitaalisten työkalujen käyttöön liittyviä tapahtumia.
Katso kaikki julkaisut