Verke

Verken visiona on, että kaikilla nuorten parissa työskentelevillä on valmiudet hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa osana työtään. Verke haluaa, että nuorten hyvinvointi, osallisuus ja yhdenvertaisuus edistyvät digitaalisen nuorisotyön keinoin.

Digitaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan yksinkertaistettuna sitä, että nuorisotyössä hyödynnetään digitaalista mediaa ja teknologiaa. Digitaalisuus tulisi ymmärtää nuorisotyössä paitsi välineenä, myös sisältönä, kulttuurina ja toimintaympäristönä.

Verken toiminnan pitkän aikavälin tavoitteet:

 • Ymmärrys digitaalisen median ja teknologian hyödyntämisestä nuorisotyössä lisääntyy ja laventuu
 • Nuorisotyön rakenteet tukevat digitaalisen median ja teknologian hyödyntämistä nuorisotyössä
 • Nuorisoalalla syntyy innovatiivisia palveluja ja konsepteja, joissa hyödynnetään digitaalista mediaa ja teknologiaa.

Verken keskeisimmät toimintamuodot:

 • Kouluttaminen ja konsultointi
 • Tiedon tuottaminen ja levittäminen
 • Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa

Verken toiminnan välitöntä kohderyhmää ovat nuorisoalan toimijat erityisesti kunnissa, järjestöissä ja seurakunnissa.

Verke on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämistä nuorisotyön valtakunnallisista palvelu- ja kehittämiskeskuksista. Ministeriö tukee Verken toimintaa vuosittaisilla toiminta-avustuksilla. Ministeriön asettamista palvelutehtävistä sovitaan Verken ja ministeriön välillä käytävissä tavoitekeskusteluissa. Verken toimintaa hallinnoi Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus.

Tutustu Verken strategiaan vuosille 2016-2019 (pdf).

Vuoden 2016 toiminta

Verken vuosittaiset tavoitteet liittyvät pitkän aikavälin tavoitteisiin. Käytännössä Verkessä tehdään vuonna 2016 mm. tätä:

 • Laaditaan digitaalisen nuorisotyön suuntaviivat ja julkaisu niiden käyttöönoton tueksi.
 • Järjestetään SomeCamp-seminaari toista kertaa.
 • Uudistetaan VerkeFactori-konsepti ja otetaan uusia projekteja mukaan kehittämiskumppanuuksiin.
 • Järjestetään SomeJam-tapahtuma, joka kokoaa 48 tunnin ajaksi nuoria, nuorisotyön toimijoita, informaatioteknologian asiantuntijoita ja koodareita.
 • Osallistutaan Digitaalisen nuorisotyön perusteet -verkkokurssin sisällöntuotantoon, opettamiseen ja arviointiin.
 • Järjestetään koulutuksia ja työpajoja kysynnän mukaan.
 • Julkaistaan opas nuorisotyölliseen lanitoimintaan.
 • Tuotetaan podcasteja, joissa käsitellään ajankohtaisia nuorten verkonkäyttöön ja digitaaliseen nuorisotyöhön liittyviä ilmiöitä.
 • Julkaistaan ajankohtaisia blogikirjoituksia Verken verkkosivuilla.
 • Lähetetään uutiskirje kerran kuukaudessa.
 • Julkaistaan uudistetut verkkosivut, joista on myös kieliversiot ruotsiksi ja englanniksi.
 • Tarjotaan konsultaatiota opetus- ja kulttuuriministeriön verkkonuorisotyöavustuksissa sekä hakijoille että ministeriölle.
 • Osallistutaan digitaaliseen nuorisotyöhön kiinteästi linkittyvien ohjaus- ja työryhmien toimintaan.

Verken vuoden 2014 toimintakertomuksen löydät täältä (pdf).