Verke

Verken visiona on, että kaikilla nuorten parissa työskentelevillä on valmiudet hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa osana työtään. Verke haluaa, että nuorten hyvinvointi, osallisuus ja yhdenvertaisuus edistyvät digitaalisen nuorisotyön keinoin.

Digitaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan yksinkertaistettuna sitä, että nuorisotyössä hyödynnetään digitaalista mediaa ja teknologiaa. Digitaalisuus tulisi ymmärtää nuorisotyössä paitsi välineenä, myös sisältönä, kulttuurina ja toimintaympäristönä.

Verken toiminnan pitkän aikavälin tavoitteet:

 • Ymmärrys digitaalisen median ja teknologian hyödyntämisestä nuorisotyössä lisääntyy ja laventuu
 • Nuorisotyön rakenteet tukevat digitaalisen median ja teknologian hyödyntämistä nuorisotyössä
 • Nuorisoalalla syntyy innovatiivisia palveluja ja konsepteja, joissa hyödynnetään digitaalista mediaa ja teknologiaa.

Verken keskeisimmät toimintamuodot:

 • Kouluttaminen ja konsultointi
 • Tiedon tuottaminen ja levittäminen
 • Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa

Verken toiminnan välitöntä kohderyhmää ovat nuorisoalan toimijat erityisesti kunnissa, järjestöissä ja seurakunnissa.

Verke on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämistä nuorisotyön valtakunnallisista palvelu- ja kehittämiskeskuksista. Ministeriö tukee Verken toimintaa vuosittaisilla toiminta-avustuksilla. Ministeriön asettamista palvelutehtävistä sovitaan Verken ja ministeriön välillä käytävissä tavoitekeskusteluissa. Verken toimintaa hallinnoi Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus.

Tutustu Verken strategiaan vuosille 2016-2019 (pdf).

Vuoden 2017 toiminta

Verken vuosittaiset tavoitteet liittyvät pitkän aikavälin tavoitteisiin. Käytännössä Verkessä tehdään vuonna 2017 mm. tätä:

 • Toteutetaan selvitys digitaalisesta nuorisotyöstä kuntien nuorisotyöntekijöille
 • Järjestetään Nuori2017 -tapahtuman yhteydessä laaja ohjelmakokonaisuus
 • Järjestetään 2-4 brunssitilaisuutta eri puolilla Suomea
 • Järjestetään SomeCamp-seminaari kolmatta kertaa.
 • Osallistutaan Digitaalisen nuorisotyön perusteet -verkkokurssin sisällöntuotantoon, opettamiseen ja arviointiin.
 • Järjestetään koulutuksia ja työpajoja kysynnän mukaan.
 • Järjestetään yksipäiväisiä koulutuksia työpajojen henkilöstölle eri puolella Suomea yhteistyössä Työpajayhdistyksen ja AVI:en kanssa.
 • Tuotetaan podcasteja, joissa käsitellään ajankohtaisia nuorten verkonkäyttöön ja digitaaliseen nuorisotyöhön liittyviä ilmiöitä.
 • Julkaistaan ajankohtaisia blogikirjoituksia Verken verkkosivuilla.
 • Lähetetään uutiskirje kerran kuukaudessa.
 • Tarjotaan konsultaatiota opetus- ja kulttuuriministeriön verkkonuorisotyöavustuksissa sekä hakijoille että ministeriölle.
 • Osallistutaan digitaaliseen nuorisotyöhön kiinteästi linkittyvien ohjaus- ja työryhmien toimintaan.
 • Osallistutaan EU-komission asiantuntijaryhmän (Expert group on digitalization and youth) työskentelyyn
 • Tuetaan kuntien / organisaatioiden välisen e-sports -turnauksen järjestämistä
 • Järjestetään nuorisotyöntekijöitä kouluttaville tahoille seminaari, jossa käydään läpi EU-ryhmän määrittelemät avainkompetenssit ja digitaalisen nuorisotyön ajankohtaisia ilmiöitä
 • Käännätetään suomalaisesta digitaalisesta nuorisotyöstä kertovia materiaaleja englanniksi ja ruotsiksi
 • Tuotetaan suomalaisesta digitaalisesta nuorisotyöstä kertova englanninkielinen julkaisu
 • Etsitään kansainvälisiä areenoita suomalaisen verkkonuorisotyön esiintuomiseksi