Verke Mitä on digitaalinen nuorisotyö? Ja mitä Verke tekee?

Verken ydintehtävää on ollut yli 13 vuoden ajan nuorten parissa toimivien ammattilaisten osaamisen vahvistaminen erilaisissa nuorisotyön organisaatiossa sekä oppilaitoksissa digitalisaation ja nuorisokulttuuristen muutosten äärellä.

Verke on kasvattanut myös kansainvälistä näkyvyyttään ja osallistunut aktiivisesti eurooppalaiseen yhteistyöhön. Verken historia on ollut monivaiheinen matka, joka heijastelee nuorisotyön kehitystä ja digitalisaation merkitystä alalla. 

Strategia vastaa muutosvauhtiin 

Digitalisoituvassa ja teknologisoituvassa sekä informaationtäyteisessä yhteiskunnassa toimintaympäristön muutosvauhti edellyttää nopeaa asioiden omaksumista ja reagoimista.  

Jatkossa Verken perustehtävää on edelleen nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen kansalaisuuden tukeminen tuottamalla tietoa, koulutusta ja työmenetelmiä digitaalisen median ja teknologian hyödyntämiseen, käsittelemiseen ja soveltamiseen nuorisotyössä. Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, miten nuorisotyössä osattaisiin tukea nuoren osallisuutta tekoälyä hyödyntämällä. Lähtökohtana on toimia luotettavana yhteistyökumppanina ja asiantuntijana sekä ennakkoluulottomana tulevaisuusajattelijana ”propellihattu päässä”. 

Digitaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan yksinkertaistettuna sitä, että nuorisotyössä hyödynnetään ja käsitellään digitaalista mediaa ja teknologiaa. Digitaalisuus tulisi ymmärtää nuorisotyössä paitsi välineenä, myös sisältönä ja toimintaympäristönä. Digitaalisen nuorisotyön keskeisin tavoite on nuorten toimijuuden tukeminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa.

Osaamiskeskuskausi 2020–2023 päätökseen 

Verke on toiminut viimeisen neljän vuoden ajan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen päätoteuttajana. Kumppanina osatoteuttajana on ollut Koordinaatti Oulun kaupungilta. Osaamiskeskuskausi päättyi maaliskuussa 2024. Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja: ”Tämän jälkeen Verke jatkaa toimintaansa edelleen osana Helsingin kaupungin nuorisopalveluja. Nuorten maailman on vahvasti digitaalinen ja tässä maailmassa meidän tulee vahvasti toimia ja tukea nuorten toimijuutta. ”

Kohti uutta kautta Helsingin kaupungin taustatuella

Osaamiskeskustoiminta on kirjattu nuorisolakiin ja tehtäväkenttää määritellään hallituskausittain Valtakunnallisen nuorisotyön- ja politiikan ohjelmassa (VANUPOssa). Valtioneuvosto on 21.3.2024 hyväksynyt VANUPO-ohjelman kaudelle 2024–2027. Valtionavustushaku nuorisotyön osaamiskeskuksille on niin ikään jo avattu. Verkellä on aikeena hakea uutta osaamiskeskuskautta tulevaisuusennakkoinnin ja -ajattelun sekä nuorisoalan organisaatioiden nuorten digitaaliseen hyvinvointiin, oikeuksiin ja turvallisuuteen liittyvän osaamisen vahvistamiseksi. Tällä välin Verke toimii strategiansa mukaisesti, katse luottavaisesti tulevaisuuteen, tukien niin Helsingin kaupungin digitaalisen nuorisotyön tavoitteellista toteuttamista kuin lukuisia muita nuorisotoimialan organisaatioita vastaavissa haasteissa.

 

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 2024–2027 OKM:n sivuilla.

Verken palvelut

Neljä henkilöä istuu punaisilla sohvilla.

Miten voimme palvella?

Verke tarjoaa nuorisoalalle palveluita muun muassa koulutusten, konsultointien ja tapahtumien muodossa.

Tutustu Verken palveluihin