nuoret aidalla
nuoret aidalla

Verke

Verken visiona on, että kaikilla nuorten parissa työskentelevillä on valmiudet hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa osana työtään. Verke haluaa, että nuorten hyvinvointi, osallisuus ja yhdenvertaisuus edistyvät digitaalisen nuorisotyön keinoin.

Digitaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan yksinkertaistettuna sitä, että nuorisotyössä hyödynnetään ja käsitellään digitaalista mediaa ja teknologiaa. Digitaalisuus tulisi ymmärtää nuorisotyössä paitsi välineenä, myös sisältönä, kulttuurina ja toimintaympäristönä.

Verken tavoitteet ja keskeisimmät toimenpiteet 2018-2019 ovat:

Tavoite 1. Digitaalista nuorisotyötä koskeva ymmärrys ja osaaminen vahvistuu 

 • Verke tuottaa, kerää ja levittää tietoa nuorisoalan digitalisaatiosta, nuorten digitaalisen teknologian käytöstä sekä digitaalisen nuorisotyön menetelmistä ja hyvistä käytännöistä.
 • Verke tarjoaa koulutusta, konsultaatiota ja tukea nuorisoalan toimijoille.
 • Verke lisää nuorisoalan oppilaitosten valmiuksia nuorisotyöntekijöiden digitaalisen osaamisen vahvistamisessa.

Tavoite 2. Rakenteet tukevat digitalisaation edistymistä nuorisoalalla

 • Verke tukee nuorisoalan organisaatioita digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä.
 • Verke edistää digitaalisen nuorisotyön vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointia.
 • Verke tukee opetus- ja kulttuuriministeriötä sekä muuta valtionhallintoa informaatio-ohjaustoiminnassa.

Tavoite 3. Nuorisoalalla syntyy digitaalista mediaa ja teknologiaa hyödyntäviä innovaatioita.

 • Verke edistää nuorisoalan innovaatiotoimintaa yhteistyöverkostoissa ja kehittämiskumppanuuksilla.
 •  Verke osallistuu digitaalisen nuorisotyön kehittämiseen eurooppalaisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Verken keskeisimmät toimintamuodot:

 • Kouluttaminen ja konsultointi
 • Tiedon tuottaminen ja levittäminen
 • Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa

Verken toiminnan välitöntä kohderyhmää ovat nuorisoalan toimijat erityisesti kunnissa, järjestöissä ja seurakunnissa.

Verke toimii yhtenä opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoalan osaamiskeskuksena. Osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti. Verken toimintaa hallinnoi Helsingin kaupungin nuorisopalvelukokonaisuus.

Tutustu tarkemmin toimintasuunnitelmaan: Verken toiminta vuonna 2018 (pdf)

Lataa Verken toimintakertomus 2017 (pdf)