nuoret aidalla
nuoret aidalla

Verke

Verke on toiminut vuosina 2018–2019 yhtenä opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoalan osaamiskeskuksena. Osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti. Verken toimintaa hallinnoi Helsingin kaupungin nuorisopalvelukokonaisuus.

Verken visiona on, että kaikilla nuorten parissa työskentelevillä on valmiudet hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa osana työtään. Verke haluaa, että nuorten hyvinvointi, osallisuus ja yhdenvertaisuus edistyvät digitaalisen nuorisotyön keinoin.

Digitaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan yksinkertaistettuna sitä, että nuorisotyössä hyödynnetään ja käsitellään digitaalista mediaa ja teknologiaa. Digitaalisuus tulisi ymmärtää nuorisotyössä paitsi välineenä, myös sisältönä ja toimintaympäristönä.

Verken tavoitteet ja keskeisimmät toimenpiteet 2019:

Tavoite 1. Digitaalista nuorisotyötä koskeva ymmärrys ja osaaminen vahvistuu 

 • Digitaalisen nuorisotyön itseopiskeluaineisto verkkoon
 • Ajankohtaisen tiedon tuottaminen ja jakaminen verkossa (esimerkiksi videoiden, podcastien ja blogitekstien tuottaminen)
 • Aktiivinen viestintä sosiaalisessa mediassa ja uutiskirjeen lähettäminen 
 • Puheenvuorot muiden järjestämissä tapahtumissa, esim. Nuori2019, Etsivän nuorisotyön päivät, Kirkon kasvatuksen päivät
 • Sisällölliset konsultoinnit, koulutukset ja keskustelutilaisuudet 
 • Digitaalisen nuorisotyön haastekampanjan #digi10 käynnistäminen

Tavoite 2. Rakenteet tukevat digitalisaation edistymistä nuorisoalalla

 • Verken tuottamaa tietoa kokoava julkaisu, joka sisältää kansallisia suosituksia digitaalisen nuorisotyön kehttämiseen
 • Kysely kuntien digitaalisesta nuorisotyöstä
 • Kysely seurakuntien digitaalisesta nuorisotyöstä yhteistyössä Kirkkohallituksen ja Nuoren Kirkon kanssa
 • Laadullinen tutkimus digitaalisen nuorisotyön muutoksesta nuorisotoimialalla sekä nuorisotyöntekijäkoulutuksen antamista digitaalisen nuorisotyön valmiuksista
 • Suomen EU-pj-kauteen liittyvä konsultointi, mm. digitaalisen nuorisotyön päätelmät
 • Digitaalisen nuorisotyön vaikuttavuuden todentamiseen liittyvän toiminnan ja tutkimuksen edistäminen 
 • Konsultaatio digitaalisen nuorisotyön avustuksissa hakijoille ja aveille 
 • Konsultaatio pääkaupungiseudun digitaalisen nuorisotyön suunnitelman suhteen

Tavoite 3. Nuorisoalalla syntyy digitaalista mediaa ja teknologiaa hyödyntäviä innovaatioita.

 • Innoboksin julkaiseminen ja siihen liittyviä työyhteisökoulutuksia 
 • SomeCamp-innovointitapahtumat Suomessa ja Virossa 
 • Verkkojulkaisu e-sportsista yhteistyössä SEULin kanssa
 • Kansainvälisten hyvien käytäntöjen kokoaminen verkkoon 
 • Suomalaisen digitaalisen nuorisotyön osaamisen ja hyvien käytäntöjen näkyväksi tekeminen kansainvälisissa tilaisuuksissa 
 • Ohjaus- ja kehittämisryhmissä toimiminen 
 • Konsultaatio digitaalisten palvelujen ja menetelmien kehittämisessä
 • Teknologiakasvatuksellisen välineistön lainauspalvelu

Verken toiminnan välitöntä kohderyhmää ovat nuorisoalan toimijat erityisesti kunnissa, järjestöissä ja seurakunnissa.

Tutustu tarkemmin vuodelle 2019 suunniteltuun toimintaan: Verken toimintasuunnitelma 2019 (pdf)

Lataa Verken toimintakertomus 2018 (pdf)