SuomiAreenan pallo.

Arkisto

SuomiAreenan 2019 teemana tulevaisuuden osaaminen ja innovaatiot – ota talteen ohjelmatärpit

26. kesäkuun 2019

Tänä vuonna Suomen suurin yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma, SuomiAreena, sukeltaa tulevaisuuden osaamiseen ja innovointiin. Porissa 15.-19.7.2019 on tarjolla mielenkiintoista ohjelmaa myös nuorten parissa työskenteleville. Luvassa on muun muassa futuristien tulevaisuuden näkymiä, keskustelua tietoturvasta ja lasten omat keskustelutilaisuudet.

SuomiAreena jakautuu usealle päivälle, joten ohjelmaa riittää paljon. Kaikki keskustelutilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Tässä muutama mielenkiintoinen nosto ohjelmasta:

Maanantai 15.7.
klo 11.30-12.30 Tekoälyä vai älyä?
Dataosaaminen on tulevaisuuden haluttua osaamista eikä tulevaisuutta voi ennustaa ilman numeroita. Miten tekoäly vaikuttaa tiedon tuotantoon? Johtaako tekoäly meitä harhaan vai lisääkö se ymmärrystämme? Millaista osaamista tarvitaan tekoälyn aikakaudella? Muuttuvatko ammatit?klo 13-14.00 Verkkokeskustelun etiikka: mitä ihmisyydelle tapahtuu netissä ja kuinka voimme tukea empatiaa?
Someraivo, maalittaminen, vihapuhe – nettikeskustelu kuulostaa taistelutantereelta. Sosiaalinen media on lisännyt vastakkainasettelua ja aggressiivista puhetta jopa siinä määrin, että osa kätkeytyy omaan kuplaansa.
klo 14.30-15.30 Enemmän kuin unelma onnesta – sukellus nuorten osallisuuteen
Pilvilinnoja vai sittenkin vain toive itseä koskeviin asioihin vaikuttamisesta? Millaisesta osallisuudesta nuoret unelmoivat? Tule mukaan keskustelemaan siitä, mitä nuorten osallisuus on ja millaisin keinoin jokainen voi edistää sitä. Keskustelussa kuullaan ajatuksia aiheesta nuorten, päättäjien, asiantuntijoiden ja yleisön kertomana. Unohdamme paneelikeskustelun perinteet ja valmistellut puheenvuorot ja hyppäämme aitoon vuorovaikutukseen.

Tiistai 16.7.
klo 14.30-15.30 Suomi – taantuva takapajula vai moderni hyvinvointi-innovaattori?
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta ei ole ainakaan enää varaa säästää! Mitä tulisi tehdä, jotta voimme haastaa globaalit mahdit kuten Amazonin ja Alibaban? Kuka tekee seuraavat suuret innovaatiot?
klo 16-17.00 Älykkäästä viisasta – Ihmiskeskeistä suunnittelua ja rakentamista
Suomi on maailman huippuja innovoinnissa. Mutta innovaatio ei yksin riitä, sitä on jalostettava edelleen. Kehitetäänkö innovaatiota teknologia vai käyttäjä edellä? Onko ratkaisu pelkästään älykäs – vai ehkä jopa viisas?
klo 17.30-18.30 Luova osaaminen ja osaava luovuus – Suomen vientivaltit tulevaisuudessa!
Luovat alat ovat merkittävä työllistäjä, mutta luovuus on myös voimavara ja kyky, jota voi oppia. Miten luovuutta tulisi opettaa ja hyödyntää koulutuksessa? Entä mikä on luovien alojen, sisältöjen ja innovaatioiden merkitys Suomen taloudelle nyt ja tulevaisuudessa?

Keskiviikko 17.7.
klo 10-15.20 Hack Day 2019 – valkohattuhakkerit ovat digiajan partiolaisia
klo 11.20-11.40 Miltä Suomi näyttää nuorten silmin vuonna 2050?
Torivartti-keskustelu
klo 13-14.00 Osaamisen kiertotalous – harrastamalla huippuosaajaksi
Työelämässä tarvitaan taitoja, joita koulussa ei aina opi mutta harrastuksissa ja vapaaehtoistöissä oppii. Osaaminen pitää tunnistaa ja tunnustaa paremmin, jotta jokaisen kyvyt saadaan käyttöön. Oman osaamisen kuvaaminen ja tunnistaminen on tärkeä kansalaistaito. Tutustu uuteen digitaaliseen ratkaisuun, jolla vapaaehtoistyössä hankittua osaamista tunnistetaan ja tehdään yhteismitalliseksi opintojen kanssa ensimmäistä kertaa. Saat näkökulmia siihen, miten luomme yhdessä osaamisen kiertotalouden.
klo 13-14.00 Suomi vuonna 2050 – millaiseen tulevaisuuteen nuoret uskovat?
Tulevaisuuskeskustelu tarvitsee enemmän konkretiaa ja vähemmän hypeä! Paneelissa esittelemme nuorten tulevaisuuskuvia siitä, miltä Suomi näyttää vuonna 2050. Mukana keskustelussa futuristeja, teknologia-asiantuntijoita ja arvokeskustelijoita – sekä vahvasti myös nuorten ääni.
klo 13-14.00 Ainako mun pitää oppia?
Millainen on tulevaisuuden työelämä, millaisia tietoja ja taitoja se meiltä vaatii ja miten koulutus uudistuu. Ratkaisu ei ole yhden toimijan käsissä, ja haasteita on uskallettava katsoa yllättävinkin kokoonpanoin. Tässä keskustelussa asiaa lähestytään varhaiskasvatuksen, yliopistokoulutuksen, kansalaisopistojen kuin työelämän näkökulmasta. Tulevaisuudessa vaadittavien tieto- ja taitovaatimusten rinnalla pohdimme, miten suhteemme ja asenteemme työntekoon muuttuu.
14.30-15.30 Digisiltoja ja digikuilun vaaroja – voiko teknologinen kehitys hyödyttää kaikkia?
Kehittyvä teknologia tuo monelle vapautta ja helpotusta digiajan arkeen. Varjoon jäävät ne, jotka uhkaavat syrjäytyä tietoyhteiskunnasta esimerkiksi haastavan elämäntilanteen, vamman tai korkean iän takia. Mikä avuksi? Miten digisyrjäytymiseen voidaan puuttua, ja onko teknologian asema yhteiskunnallisen osallisuuden tukipilarina horjuttamaton?

Torstai 18.7.
klo 10-11.00 Miljoona suomalaista koulutettava digiaikaan, kaikilla työpaikoilla
Suomea on rakennettava jatkuvan oppimisen yhteiskunnaksi. Jokaisella pitää olla oikeus hyviin perustaitoihin, nykyaikana luku- ja kirjoitustaidon ohella digitaitojen merkitys korostuu. Työpaikat on saatava digioppimiseen mukaan niin, että myös työhyvinvointi paranee teknologian tuomissa muutospaineissa. Erityisesti matalan koulutusasteen saaneilla pitää olla mahdollisuus digioppimiseen joustavin keinoin.
klo 11.30-12.30 Lisäävätkö teknologia ja digitalisaatio hyvinvointia ja onnellisuutta?
Kokonaisvaltainen hyvinvointi lisää onnellisuutta ja auttaa meitä jaksamaan ja voimaan paremmin. Atean tilaisuus johdattelee panelistit ja haastateltavat asiantuntijat pohtimaan aihetta eri näkökulmista. Mitä hyvinvointi ja onnellisuus tarkoittaa työelämässä ja oppimisessa tai kansalaisen arjessa? Lisääkö teknologia ja digitalisaatio hyvinvointia ja onnellisuutta? Olemmeko valmiita uuteen ympäristöön, jossa ihminen, tekoäly ja teknologia lyövät kättä päälle?
klo 13-14.00 Teknologia ei kiinnosta tyttöjä – myytit ja todellisuus
Tervetuloa myytinmurtajaisiin etsimään uusia näkökulmia stereotypioihin, jotka turhaan rajoittavat ihmisiä ja estävät parhaiden kykyjen rekrytoimista. Väärät käsitykset ylläpitävät sukupuolittuneita opiskelu- ja työaloja ja siten epätasa-arvoa.
klo 14.30-15.30 Mistä syntyvät maailmaa mullistavat uudet ideat?
Miten varmistetaan, että Suomi pysyy kilpailussa mukana ja lunastaa takaisin paikkansa kansainvälisen innovaatiotoiminnan kärkisijoilla?
klo 17.30-18.30 Uusi sukupolvi on itse media – viidennen valtiomahdin vastuu
Median, neljännen valtiomahdin, asema horjuu, kun uusi sukupolvi on itse media. Nuoret käyttävät mediaa aivan eri tavoin kuin aiemmat sukupolvet ja se haastaa koko yhteiskunnan. Miten yhteiskuntaan vaikutetaan ja kuka toimii enää portinvartijana? Mikä on viidennen valtiomahdin vaikuttajien vastuu? Mitä pitäisi tehdä, jotta maailma pysyy demokraattisena ja avoimena? Tilaisuudessa etsitään vastaukset näihin kysymyksiin ja esitellään tutkimustuloksia nuorten median käytöstä.

Perjantai 19.7.
klo 10-11.00 Tekoäly tulee työpaikoille – miten se muuttaa pelisääntöjä?
Digitalisaatio on työelämän suuri murros, joka muuttaa työtä niin yrityksissä kuin julkisella sektorilla. Millaisia haasteita kohdataan tekniikan viemisessä tietotyöhön? Ratkaiseeko tekoäly ihmisten tärkeät asiat tulevaisuudessa? Miten työelämän pelisäännöt pelaavat digitalisaation muutoksessa?
klo 13-14.00 Pitääkö olla huolissaan – kuka pärjää ja millä osaamisella?
Pitääkö olla huolissaan -paneelissa visaisia kysymyksiä puntaroivat aivotutkija, tulevaisuudentuntija ja digitaalitaitaja. Takaako osaava työvoima menestyvän Suomen? Mitä se vaatii osaamiselta ja sen uusintamiselta? Entä jos koneet hoitavat homman paremmin? Löytyykö koulutuksesta, tutkimuksesta ja innovaatioista polku työllisyyteen ja hyvinvointiin?

 

Koko ohjelma katsottavissa SuomiAreenan nettisivuilla.

Kuva: Taija Turkia, SuomiAreena

Katso kaikki uutiset