Digitalt ungdomsarbete i Svenskfinland och på Åland 2023

Verkes publikationer.

Kartläggningen av det digitala ungdomsarbetet 2023 behandlar det digitala ungdomsarbetets nuläge i kommuner, församlingar och tredje sektorn i Svenskfinland och på Åland. Utredningens resultat baserar sig på intervjuer med aktörer inom ungdomssektorn och en enkät som genomfördes på svenska i januari- februari 2023.

Kartläggningen bygger på fem helheter: bakgrundsinformation, verksamhet, användning av digitalitet, kunnande, utmaningar och utbildning. Syftet med kartläggningen är att få en bild över hurdant arbete som genomförs i verksamheten och vilka utmaningarna är, samt att få en bild över kunnande och utbildningsbehov i Svenskfinland och på Åland.

I analysfasen undersöktes utöver svarsfördelning även samband mellan variabler som attityder och kunnande i förhållande till ålder, område och sektor.

Resultaten används för att bättre förstå nuläge samt svara på behoven inom det digitala ungdomsarbetet specifikt i Svenskfinland.

Redaktör: Verke

Tryckår : 2023

julkaisun kansikuva
Visa alla publikationer