Arkisto

Nuorten tekoälytaidoille ja toimijuudelle vahvistusta – uusi hankkeemme starttaa kesän jälkeen!

19. kesäkuun 2024

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on myöntänyt 90 600 euron valtion erityisavustuksen Tekoälytaidot nuorten toimijuutta vahvistamassa -hankkeelle. Hanketta hallinnoi Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden yksikkö Verke kumppaneinaan Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry sekä Mediakasvatusseura.

Syyskuussa käynnistyvässä hankkeessa vahvistetaan nuorten toimijuutta lisäämällä nuoren mediataitoja tekoälyä hyödyntäen. Hankkeen kohderyhmä on työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, joita tavoitamme erityisesti etsivän nuorisotyön ja tarkemmin Stadin etsivien sekä kumppaniorganisaatioiden avulla. Työpajoihin osallistuvat nuoret ovat merkittävässä osassa kehittämisprosessissa.

Hankkeessa tuotetaan niin ikään tietoa ja menetelmiä tekoälyn hyödyntämisestä etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan ammattilaisille sekä sovellettaviksi kaikissa nuorisotyön muodoissa.

Tieto-osion toteutuksesta vastaa Jarno Alastalo, jolla on laaja toimittajakokemus ja runsaasti asiatuntemusta digitaalisesta nuorisotyöstä. Hankkeessa julkaistaan eri muodoissa tietoa siitä, miten tekoäly vaikuttaa nuorten elämään sekä käytännön esimerkkejä ja strategioita, miten nuorisotyöntekijät voivat hyödyntää tekoälyä työssään.

Uusia tekoälyä hyödyntäviä mediakasvatuksen menetelmiä etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan esitellään keväällä 2025 nuorisoalan tapahtumissa ja niistä järjestetään koulutusta maakunnissa.

Hankeessa monipuolistetaan ja levitetään mediakasvatusta ja medialukutaitoa edistäviä hyviä käytäntöjä valtakunnallisten Medialukutaito Suomessa -linjausten mukaisesti. 

Hankekumppaneiden yhteisenä missiona on tarttua yhteen digitalisaation paradokseista: teknologian kehitys mahdollistaa nuorten toimijuuden vahvistumista, mutta samaan aikaan se syrjäyttää ja marginalisoi helposti niitä nuoria, jotka siitä voisivat eniten hyötyä. Hankkeen tarkoituksena on luoda uusia ratkaisuja mediakasvatukseen tämän kuilun kaventamiseksi.

Seuraa hankkeen käynnistymistä ja sen etenemistä sivuiltamme ja somesta @verkeorg.

Lisätietoja:

minna.ilva@verke.org

Lue lisää mediakasvatuksen erityisavustuksista
Katso kaikki uutiset