Kaksi kuvakaappausta TikTokista, jossa toisessa kaksi ihmistä tanssii ja toisessa istuvat vierekkäin ja selittävät kameralle.

Arkisto

”Siellä on hauskoja videoita ja ikinä ei tule tylsää hetkeä” – Mikä nuoria kiehtoo TikTokissa ja onko nuorisotyöllä paikkaa siellä?

08. joulukuun 2020

Yhteisöpedagogin opintoni Humanistisessa ammattikorkeakoulussa alkoi käydä vähiin ja edessä häämötti enää opinnäytetyö. Halusin tutkia nuoria sekä sosiaalista mediaa, joten lopulta aiheeksi muodostui tuo kaikkien huulilla oleva sovellus, TikTok. ”Nyt olet niin ajan hermoilla kuin ajan hermoilla voi olla!” tokaisi opinnäytetyöohjaajani. Sovellus, joka on maailman ladatuimpia ja suurin käyttäjäkunta on nuoret. Mikä siis nuoria sovelluksessa kiehtoo ja voisiko nuorisotyölle löytyä oma paikka sovelluksesta? Tätä lähdin selvittämään opinnäytetyössäni.

Miksi nuoret käyttävät TikTokia?

Yksi tavoitteistani opinnäytetyössä oli selvittää mikä saa nuoret käyttämään kyseistä sovellusta? Pääasiassa nuoret käyttävät TikTokia hauskojen ja hullunkuristen videoiden katseluun. Niiden katselu tuottaa hyvää oloa, iloa sekä naurua. TikTokin videoita myös jaetaan jatkuvasti kavereille. Siinä missä ennen läheteltiin hauskoja kuvia WhatsApp ryhmiin, nykyään samoihin ryhmiin lähetetään TikTok-videoita. Toinen nuoria kiinnostava sisältö on myös erilaiset haasteet sekä pilat. Niitä nuoret haluavat kokeilla kavereidensa kanssa ja se on yksi syistä miksi nuoret käyttävät sovellusta. Arkipäiväisten haasteiden ja pilojen kokeilu on uutta, erilaista ja huvittavaa sekä hyvää ajanvietettä.

”Siitä alustasta on tullut uusi meemimaailma”

Yksi opinnäytetyön vastaajista kuvaillessaan TikTokin hyviä puolia

Hauskanpidon lisäksi sovelluksen pariin eksytään, koska se koukuttaa, ja sen myös nuoret ovat huomanneet. Useat opinnäytetyön kyselyyn vastanneista nuorista listasi TikTokin huonoksi puoleksi, että ”se addiktoi”. Sovellus on luotu mahdollisimman helppokäyttöiseksi ja siihen voi hurahtaa useita tunteja päivästä.

Sovellukseen kuuluu kuitenkin muutakin kuin hauskanpitoa, sillä sieltä on myös mahdollista löytää opettavaista sisältöä. Suurin osa kyselyyni vastanneista nuorista on kohdannut sovelluksesta opettavaista sisältöä ja joillekin se on myös yksi syistä käyttää TikTokia. Tämä näkökulma on erityisen mielenkiintoinen nuorisotyöntekijöiden näkökulmasta. Olisiko nuorille suunnatut opettavaiset videot sopiva lähestymistapa, jolla nuorisotyö voisi lähteä sovellukseen mukaan?

Kaksi kuvakaappausta TikTokista, jossa toisessa kaksi ihmistä tanssii ja toisessa istuvat vierekkäin ja selittävät kameralle.

Mitä nuorisotyön sisällön pitäisi olla?

Kyselyyni vastanneet nuoret toivovat nuorisotoimijoilta faktapohjaista sisältöä, joka liittyy omaan ammattialaan. Erityisesti erilaiset ”behind the scenes” -materiaalit kiehtovat nuoria. Nuorilla ei ole suurta kosketusta työelämästä ja täten se, miten päivä kuluu vaikkapa nuorisotyöntekijällä tai urheiluseuran valmentajalla kiinnostaa. Näyttämällä TikTok-videon kautta miten päivä sujuu, minkälainen ihminen olet ja mitä teet, tuo sinua lähemmäs nuorta. Mitä enemmän annat itsestäsi, sitä paremmin nuori uskaltaa lähestyä sinua.

Sisällön kannattaa olla nuorille suunnattua ja luotu nuoret huomioon ottaen. On hyvä muistaa, ettei nuori aina halua sitä, mitä nuorisotyöntekijä haluaa. Siksi on äärimmäisen tärkeää huomioida nuorten toiveet sisällön suhteen. Tämän kautta voi lähteä rakentamaan nuorisotyön tiliä niin, että sisältö palvelisi nimenomaan itse nuoria eikä nuorisotyöntekijöiden toiveita. Tällä tavoin nuoret kokevat osallisuuden tunnetta ja sisältö on nimenomaan heille suunnattua.

Mitä ottaa huomioon, jos TikTok kiinnostaa?

TikTok on nuorten sovellus. Nuoret ovat ottaneet erilaisia vaikutteita TikTokista ja se on muokannut heidän käyttäytymistään. He tunnistavat sovelluksesta tutut tanssit, liikkeet ja haasteet. Se on sovellus, joka on osa heidän arkeansa, kasvua ja nuoruutta. Suurin osa nuorista seuraa vain algoritmeihin pohjautuvaa For You -osiota, jolloin TikTok päättää, mitä videoita näytölle tulee. For You -osiossa pyörivät trendaavimmat musiikit, haasteet ja tavat tehdä videoita. Mikäli nuorisotoimija haluaa näkyvyyttä videoilleen, on niiden oltava tarpeeksi ajankohtaisia ja TikTokin senhetkiseen kulttuuriin sopivia. Vain tätä kautta ne voivat saavuttaa suurempaa suosiota ja tavoittaa mahdollisimman monta nuorta. Se, että nuorisotoimija saa seuraajia tililleen, ei siis automaattisesti takaa suuria näyttökertoja videolle.

Opinnäytetyöstä saatujen tuloksien perusteella on selvää, että nuoret eivät halua nuorisotoimijoita TikTokiin. Tulos ei kuitenkaan tarkoita, etteikö nuorisotyö voisi liittyä sovellukseen ja luoda siellä menestyksekästä sisältöä. Esimerkkinä tästä on Oulun Myllyojan nuorisotalo. On tärkeää ottaa tämä huomioon, jos sovellukseen aikoo liittyä. TikTokiin liittyminen kannattaa tehdä organisaation omia vahvuusalueita hyväksi käyttäen. Vaikka tuloksistani selvisi, etteivät nuoret halua tanssivideoita nuorisotyön organisaatioilta, niin on silti totta, että osaavan tanssijan tanssimista on aina häkellyttävää katsoa. Tai jos esimerkiksi organisaatiossa on osaavia muusikoita, on syytä miettiä, voisiko näitä taitoja hyödyntää osana sisällöntuotantoa, jotta itse sisältö toteutuisi vahvuuksien kautta. On myös tärkeää muistaa nuorisotyöllinen ote sovelluksen käytössä.

TikTok mahdollistaa suuren suosion käyttäjilleen lyhyessäkin ajassa ja sen kautta on mahdollista tehdä myös nuorisotyötä tutuksi. Liittymällä TikTokiin nuorisotyö voi tulla näkyvämmäksi nuorille ja sitä kautta voi madaltaa nuorten kynnystä lähestyä nuorisotyöntekijöitä. Sovelluksen avulla nuorisotyöntekijöistä on mahdollista luoda ”hyviä tyyppejä”, jos sisältö on tarkkaan mietittyä. Kuunnelkaa mitä alueenne nuoret toivovat ja lähtekää rakentamaan uutta omien vahvuuksienne kautta.

Toinen mitä haluan painottaa sovellukseen liittyessä, on tavoitteellisuus. TikTokiin ei kannata liittyä organisaationa vain ”liittymisen ilosta”. Toiminnalle on syytä luoda tavoitteet ja kannattaa miettiä etukäteen, kuinka toimintaa on mahdollista arvioida sekä kehittää. Suunnittelu, nimetyt työntekijät sekä merkitty työaika toiminnalle takaavat jo huomattavasti laadukkaampaa sisältöä. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että digitaalinen nuorisotyö ei saa viedä aikaa kasvotusten tehdyltä työltä, vaan toimia sen tukena. Kun olet läsnä, ole läsnä.

Vaikka TikTok ei olisi teidän juttunne, kannustan silti tutustumaan sovellukseen. TikTok on tällä hetkellä niin iso ilmiö nuorten keskuudessa, että sen ymmärtäminen helpottaa nuoren ymmärtämistä. Nuorisotyöntekijän ei tarvitse olla sovelluksen ammattilainen, vaan tärkeämpää on, että nuorisotyöntekijä on kiinnostunut sovelluksesta ja sen vaikutuksista.

Suosittelenkin jokaista lataamaan TikTokin nuorten maailman ymmärtämiseksi. Jos kommenttisi tähän on ”Ei minun tarvitse tuollaisia ladata, pärjään hyvin ilmankin”, niin ymmärrän. Vastalauseeni kuitenkin on, että ei pikajuoksijakaan tarvitse piikkareita juoksemiseen, mutta kyllä niistä silti apua on.

Puhelinta pidetään kädessä ja ruudulla on auki TikTokin logo

Lopuksi

Tämän blogitekstin ja oman opinnäytetyöni tarkoituksena on auttaa nuorten kanssa työskenteleviä ymmärtämään nuorten maailmaa paremmin. Koen tulevana nuorisotyöntekijänä omaksi velvollisuudekseni ottaa selvää nuorten maailmasta, jotta voisin olla parempi, turvallisempi sekä helposti lähestyttävämpi aikuinen heille. Nuorten kanssa työn tekemisen on hyvä olla kaksisuuntaista niin, että nuoret sekä nuorisotyöntekijät tulevat kuulluksi. TikTokin suhteen oma opinnäytetyöni on toteutus siitä. Voitte ammentaa opinnäytetyöstä saatuja ohjeita omaan työhönne vapaasti. Se työ on toteutettu teitä varten.

Opinnäytetyöni ”TikTok, nuoret ja nuorisotyö” on luettavissa Theseuksessa.

Kerron mielelläni lisää opinnäytetyöhön liittyvistä teemoista, mikäli jokin jäi askarruttamaan. Voin tulla esittelemään työni tuloksia ja/tai pitämään aiheeseen liittyvän luennon, mikäli teidän organisaatiollanne on halua tällaiseen. Kaikki muutkin kysymykset, kommentit ja huomiot ovat tervetulleita. Minut tavoittaa sähköpostitse miro.ruismaki@hotmail.com.

Katso kaikki blogikirjoitukset

Arkisto