Kuva tietokoneen näytöstä, jossa avattuna YouTube-sivu.

Arkisto

Pelisääntöjä tutkimukseen ja nuorisotyöhön YouTubessa

26. kesäkuun 2016

YouTube on noussut yhdeksi nuorten suosituimmaksi verkkoympäristöksi, ja tänä päivänä nuorten vapaa-aikaa värittävät sekä videoiden katselu että niiden tekeminen. Tubettamisesta, eli YouTube-videoiden tekemisestä, on myös tullut monelle harrastus tai jopa kokopäiväinen työ.

Mikä sitten tekee YouTubesta erityisen ja kiehtovan? Kun perinteiset mediat, kuten televisio, ovat olleet pitkälti ammattilaisten käsissä, YouTube ja muut videon suoratoistopalvelut tarjoavat kenelle tahansa mahdollisuuden tuottaa ja julkaista materiaalia. Ja katselumäärien perusteella tällaiselle materiaalille on myös kysyntää. Videot tarjoavat nuorille kanavan tuoda esiin omia mielenkiinnon kohteitaan, harrastuksiaan tai vaikka vain jokapäiväistä arkista elämäänsä. Ja tätä kautta myös tavoittaa muita nuoria, jotka ovat kiinnostuneita samoista asioista.

Nuorisotyölle ja nuorisotutkimukselle YouTube ja tubettaminen näyttäytyvät uudenlaisina mahdollisuuksina sekä välittää tietoa nuorille että saada tietoa tämän päivän nuorista. Tutkimus ja nuorisotyö joutuvat miettimään pelisääntöjä, kuinka toimia tässä toimintaympäristössä. Blogikirjoituksessa nostamme esiin kysymyksiä, joita nuorisotyöntekijöiden ja nuorisotutkijoiden on hyvä huomioida toimiessaan tubetuskentällä.

Tubettaminen ja nuorisotyö

YouTube on kiinnostava kanava nuorisotyön kannalta, koska nuoret katsovat ja kuratoivat katsomiaan videoita. Useat sisällöt ovat myös nuorten itsensä tuottamia videoblogeja, sketsejä tai pelivideoita. YouTube-sisällöntuottajina nuoret ovat erilaisessa asemassa videoiden katselumääristä tai kanavan tilaajamääristä riippuen. Osa nuorista on puhtaasti harrastelijoita, osa puoliammattilaisia ja osa täysiverisiä ammattilaisia.

Tunnetuimmat ja katsotuimmat tubettajat voivat olla samaan aikaan oman aikansa rokkistaroja ja ihan tavallisia nuoria. He ovat fanituksen kohteita, joiden mielipiteitä kuunnellaan. He ovat katsojalle samaan aikaan vertaisia sekä esikuvia. Yhteistyö nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten ja tubettajien kanssa voi mahdollistaa uudenlaisen työtavan ja vaikuttavuuden nuorisotyössä. Tubettajia voidaan pyytää vierailulle nuorisotalolle tai ehdottaa videon aiheeksi jotain tiettyä teemaa. Kuitenkin tehdessä töitä nuorten tubettajien kanssa tulee muistaa muutamia pelisääntöjä.

Tubettajat antavat vapaa-aikaansa, kun he tekevät videoita tai tulevat vierailulle. Vaikka kyseessä olisi heidän harrastuksensa, on hyvä miettiä jo etukäteen, minkä verran on valmis videosta tai vierailusta maksamaan. Harrastelijalla, puoliammattilaisella tai ammattilaisella on erilaiset kyvyt arvioida oman työnsä hintaa. Nuori tubettaja voi olla myös kokematon neuvottelemaan omasta työstään. Uutisissa on aina silloin tällöin käsitelty, kuinka jotkut tahot ovat yrittäneet käyttää nuoria tunnettuja videobloggaajia hyväksi.

Tubettajan videon näyttäminen esimerkiksi nuorisotilalla on hieman vaikeampi juttu, erityisesti käyttöehtojen ja tekijänoikeuksien näkökulmasta. YouTuben käyttöehdot mahdollistavat ainoastaan palvelun henkilökohtaisen epäkaupallisen käyttämisen. Tekijänoikeuslaki vuorostaan edellyttää lupaa julkiseen esittämiseen tekijältä itseltään. Jos videon tahtoo siis näyttää yhteisesti, niin on helpointa pyytää tubettajalta alkuperäinen videotiedosto sekä lupa näyttää se nuorisotilalla.

YouTube-videot saavat monenlaista huomiota osakseen. Parhaimmillaan videot toimivat loistavina keskustelun avaajina. YouTuben kommenttiosio mahdollistaa hyvän keskustelun videon aiheesta. Verkkokeskustelussa helposti kuitenkin annetaan myös negatiivista kommenttia, haukutaan tai trollataan. Kommenttien moderointi on oleellinen osa keskustelun pitämiseksi maltillisena. Tubettajan kanssa on hyvä keskustella jo etukäteen, kuinka keskustelua voidaan moderoida ja kuka sitä hoitaa.

YouTube ja nuorisotutkimus

Nuorisotutkimuksessa videoblogien tutkimisen käytännöt etsivät vielä muotoaan. Uudenlainen tutkimusympäristö vaatii tutkijalta sopeutumista ja menetelmien soveltamista. Tutkimuskirjallisuus voi antaa viitteellisiä ohjenuoria tutkimuksen aloittamiseen, mutta moni tutkimus voi helposti jo alkutaipaleella jäädä lähtökuoppaansa, sillä kysymyksiä on yleensä enemmän kuin vastauksia. Tärkeää on kuitenkin lähteä rakentamaan tutkimusta tubettaja huomioiden: miten suhtaudutaan tutkittavan yksityisyyden suojaan, tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuuteen tai tekijänoikeuksiin.

Olennainen kysymys nuorten ja sosiaalisen median tutkijalle pohdittavaksi on se, kenelle nuori tubettaja on viestinsä suunnannut. Harvoin vastauksena on, että tutkijalle tai tutkimukseen – ja tämä tutkijan on hyvä huomioida. Verkkotutkimuksen polttava kysymys kuuluukin, miten verkossa julkaistua materiaalia voi käyttää osana omaa tutkimusta? Tutkimuksen hyviä käytäntöjä mukaillen tubettajia voi informoida meneillään olevasta tutkimuksesta ja kysyä, onko videoiden käyttö osana omaa tutkimusta heille ok.

Sosiaalista mediaa tutkiessa on myös hyvä muistaa, että verkkoympäristöjen tarjoajat ovat usein kaupallisia toimijoita, ja käyttäjiä usein sitovat erilaiset käyttöehdot. YouTube ei erikseen mainitse tarjoamansa sisällön tutkimuskäyttöä. Ehdoista on kuitenkin hyvä huomioida yksi tutkimukseen mahdollisesti vaikuttava kohta: videoiden kopiointi ja tallentaminen. YouTube painottaa, että videot ovat tarkoitettu yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön suoratoistona. Eli videoiden kopioiminen ja tallentaminen, vaikka vain väliaikaisesti, on palvelun käyttöehdoissa kielletty.

YouTuben sisällöntuottajat, tässä tapauksessa tubettajat, kuitenkin omistavat edelleen oikeudet omiin videoihinsa, joten videoiden tutkimuskäytöstä kannattaa suoraan lähestyä tubettajaa. Yhdessä tubettajien kanssa voidaan neuvotella videoiden käyttömahdollisuuksista, ja miksei jopa pidemmästä yhteistyöstä vaikkapa kanssatutkijuuden muodossa. Yleisesti ottaen on hyvä muistaa, että vaikka nuorten tubettajien kanavat ovat julkisia, ovat he lopulta kuitenkin aivan tavallisia nuoria tutkimuksen kohteena.

YouTube ja nuorisoalan toimijat

YouTube ja sen nuoret tähdet mahdollistavat uuden kanavan viestiä nuorille. Nuorisotyössä kuitenkin tulee pohtia pelisääntöjä ja ohjeistuksia, kuinka yhteistyötä voidaan tehdä. Säännöt ja ohjeet eivät kuitenkaan saa kangistaa toimintaa liikaa, mutta on hyvä tutustua ilmiöön vaikuttaviin tekijöihin.

YouTube nuorten uutena tutkimusympäristönä haastaa niin aloittelevan kuin kokeneemmankin nuorisotutkijan pohtimaan mielekkäitä menetelmiä ja erityisesti eettisesti kestävää toteutusta. Sosiaalinen media tarjoaa kanavia vuorovaikutukselle – myös tutkimuksessa. Tutkija voi siis esimerkiksi hyödyntää mahdollisuutta keskustella, neuvotella ja ideoida yhdessä tubettajien kanssa.

Esitetyistä haasteita ja kysymyksistä huolimatta kannattaa avoimin mielin lähteä pohtimaan sitä, mitä erilaiset nuorten suosimat verkkoympäristöt ja erityisesti YouTube voisivat mahdollistaa nuorisotyölle ja nuorten tutkimukselle.

Tubettaja Roni Backin, nuorisotyöntekijä Heikin (Nuorten mielenterveysseura Yeesi) ja nuorisotutkija Tiian (Nuorisotutkimusverkosto) tubettaja-teemainen keskustelupaneeli katsottavissa Nuorisotiedon kirjaston ja Nuorisotutkimusverkoston YouTube-kanavilta.

Cimo, Verke ja Kirkkohallitus järjestävät Tubecon-tapahtuman aikuisparkissa 12.-13.8. ohjelmaa nuorisotyöstä ja tubettamisesta otsikolla ”Nuorisotyö tubettaa”. Tarkempaa tietoa tapahtumasta löydät täältä.

Katso kaikki blogikirjoitukset

Arkisto