God Praxis -blogisarjan otsikko

Arkisto

Virtuaalinen nuorisotalo - tutkitaan virtuaalista maailmaa nuorten kehityksen ja osallistumisen edistämiseksi!

25. syyskuun 2023

VR:llä on potentiaalia mullistaa nuorisotoimintaa, erityisesti maaseudulla asuville nuorille. SKUNK, saariston nuorten etujärjestö on pieni ja alueellinen nuorisojohtoinen organisaatio Ahvenanmaalla, jolla on pääasiassa toimintaa saaristossa, on tehnyt yhteistyössä Mariehamnin kaupungin kanssa pilottiprojektin vuodenvaihteesta lähtien. Tässä blogissa kerron miten käytämme VR-teknologiaa interaktiivisen ja osallistavan kohtaamispaikan luomiseen nuorille. Matkamme (nuoret ja nuorisotyöntekijät) on vasta alussa, ja nyt tutkimme uusia mahdollisuuksia ja luomme jännittävää tulevaisuutta yhdessä nuorten kanssa ja heidän hyväkseen!

Kumppanuus ja yhteistyö

Joulukuussa 2022 osallistuin SALTO Participation & Information Resource Centre -konferenssiin, joka on osa Euroopan komission koulutusaloitetta. Konferenssi pidettiin Virossa, ja yksi työpajoista pidettiin konsultti Barry Haugheyn toimesta. Hän esitteli VR:n mahdollisuutena nuorisotyössä ja kertoi aiemmasta VR-projektistaan Irlannissa. SKUNK toimii alueella, jossa on kuusi pientä kuntaa ja suuria maantieteellisiä haasteita toiminnassa saariston vuoksi. Vain pieni määrä nuoria asuu näillä eri saarilla. Ajattelin, että jos jokin alue tarvitsee tätä mahdollisuutta, se on meidän alue koska täällä asutaan niin eristyksissä. Ajattelin myös, että jos teemme tämän projektin, tarvitsemme vahvemman kumppanin, joten otin yhteyttä Mariehamnin kaupungin nuorisoyksikköön, joka lähti heti mukaan. Se oli onnistunut kumppanuus.

SKUNK on nuorisojohtoinen yhdistys, ja vaikka meillä on vain vähän resursseja, toimintamme varat riittävät tuskin puolipäiväiseen tehtävääni toiminnanjohtajana ja nuorisovalmentajana, näimme, että voimme uudelleen priorisoida varoja ja ostaa muutamia VR-laseja. Saamme myös mahdollisuuden lainata laseja Jyväskylän nuorisoyksiköstä ja saimme näin kokoon ne seitsemän, joita tarvitsimme. Mariehamnin porukka järjesti tai omisti omansa.

 

Pilottihanke

Aloitimme hankkeen pilottiryhmällä johon kuului viisi nuorta ja kaksi ohjaajaa SKUNKista, sekä kolme nuorta ja kaksi ohjaajaa Mariehamnin kaupungista. Teimme sopimukset nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa ja jaoimme VR- lasit. Ensimmäisen tapaamisen pidimme Zoomissa ilman laseja, ja seuraavaan tapaamiseen olimme luoneet kirjautumistilit ja tapasimme Recroomissa. Ennen tätä olimme kaikki harjoitelleet lasejen käyttöä ymmärtääksemme eri toimintoja ja mahdollisuuksia. Haugheyn opastuksella aloimme tutkia mahdollisuuksia Recroomissa. Recroom on VR-kokemusten meta-alusta, jossa on paljon leikkejä ja pelejä, mutta myös mahdollisuuksia rakentaa ja luoda. Loimme omat avatarimme ja kokeilimme erilaisia aktiviteetteja, kuten paintballia, keilausta, frisbeegolfia ja laser-tagia. Kaikki meistä olivat lumoutuneita siitä, kuinka läsnäoleva ja ”todellinen” kokemus oli kohtaamisissa muiden kanssa. Nuoret ja ohjaajat, jotka olivat aiemmin pelanneet tietokone- ja TV-pelejä, oppivat ja löysivät erilaisia mahdollisuuksia paljon helpommin kuin minä 60+. Se kävi erityisen selväksi, kun kokeilimme parkouria, ja nuoret olivat ehtineet kiertää koko radan eri tasoilla, kun taas minä kamppailin ensimmäisen haasteen kanssa. Mutta myös minä opin, ja kun esimerkiksi olimme ”IKEA-tavaratalossa”, jossa meidät suljettiin sisään yöllä ja hirviöt tulivat, niin minäkin pystyin osallistumaan ruuan ja tarvikkeiden antamiseen : ) Olemme kevään aikana pitäneet Recroomissa tunnin mittaisia tapaamisia, jotka ovat olleet leikin, hauskanpidon ja oppimisen yhdistelmä. Aluksi keskityimme erilaisten aktiviteettien tutkimisen ja nyt olemme rakentaneet, suunnitelleet ja kehittäneet omia huoneitamme.

 

Rakenne ja pedagogiikka

Sekä me SKUNKissa että Nuorisoyksikössä asetamme suuria vaatimuksia toiminnan turvallisuudelle ja laadulle. Olemme muun muassa järjestäneet seminaareja jotka pohjautuu EU:n charter dokumenttiin (katso alla oleva linkki) avoimen toiminnan osalta. Haughey toi esiin joitain ohjaavia periaatteita alustan ja pedagogisen kehyksen valinnassa, kuten ”sopiva”, ”yksityinen”, ”turvallinen” ja ”mahdollinen kaikille”. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että emme päästä ulkopuolisia toimintaamme, toimintamme on maksutonta ja teemme sääntöjä yhdessäololle. Laadimme myös ryhmäsopimuksen seuraavilla avain käsitteillä:

  • ole kunnioittava
  • ole mukaan ottava
  • ole ystävällinen
  • ei syrjivää kieltä.

Projekti perustuu ”oppimalla tekemiseen” -menetelmään, ja nuoret ja ohjaajat oppivat yhdessä. Uskon, että meidän tulisi tehdä tätä paljon enemmän useilla nuorisotyön aloilla, eli meidän on opittava ja työskenneltävä nuorten kanssa, jotta saamme aikaan hyvää ja edistävää toimintaa jossa osallisuus on keskeistä. Tämä on välttämätöntä demokraattiselle yhteiskunnallemme. Aktiivinen kansalaisuus ja yhteiskunnallinen osallistuminen eivät tapahdu itsestään. Toiminnassamme voimme aktiivisesti luoda edellytyksiä sille, että kaikki nuoret voivat osallistua ja olla mukana.

Enemmistö nuorista ja ohjaajista ei ollut aiempaa kokemusta VR- tai Recroom-alustasta, mikä teki tästä meille kaikille jännittävän matkan.

 

Nykytila ja tulevaisuus

Olemme nyt rakentaneet elävän kohtauspaikan virtuaalitodellisuudessa, ja nuoret ovat myös alkaneet luoda omia tilojaan, joissa olemme vierailleet. Mahdollisuus harjoitella ja oppia teknologian käsittelyä, sekä olla luova, antaa taitoja tulevaisuutta varten. Jatkamme uusien alustojen, tekniikoiden ja mahdollisuuksien tutkimista toimintamme kehittämiseksi. Olemme yhdessä nuorisoyksikön kanssa päättäneet rakentaa kolme perustilaa, SKUNK-tila, UNCAN-tila (joka on heidän nuorisotalonsa nimi) ja yhteinen tila SKUNKCAN. Tiloissa tarjoamme syksystä lähtien yhteisiä tapaamisia ja aktiviteetteja. Suunnittelemme SKUNKissa ostavamme vähintään kymmenen VR-lasia ja jakavan ne kiinnostuneille vanhemmille nuorille saaristokunnissa, jotta he voivat osallistua toimintaan. Tulevana syksynä integroimme virtuaalitodellisuuden demokratian ja osallisuuden kanssa kiitos Erasmus+ -hankkeen tuen uudelle projektille. Uskomme, että voimme virtuaalitodellisuuden avulla tavoittaa nuoria, jotka eivät muuten pääsisi osallistumaan meidän ja muiden vapaa-ajan toimintaan, ja että nuorisotyö virtuaalitodellisuuden avulla, pelien ja leikkien lisäksi, voi antaa nuorille mahdollisuuden tulla aktiivisemmiksi yhteiskunnan jäseniksi tulevaisuudessa. Lisäksi se antaa kokemuksia teknologiasta, joka on edelläkävijä monille osa-alueille työelämässä.

Toukokuussa julkaisimme lyhytelokuvan projektista. Sen on tehnyt nuorista koostuva pilottiryhmä yhdessä kuvaajan David Lundbergin (Luwidfilm) kanssa, yhden leirimme aikana.

Kuvituskuva verkkonuorisotilasta
Saaristonuorten etujärjestön Virtuaalinen yhteisö SKUNK

Päätössanat

Elämme jännittävää aikaa, jossa teknologia tarjoaa meille uusia tapoja sitouttaa ja tukea nuoria. Omaksumalla mahdollisuudet virtuaalimaailmassa voimme luoda dynaamisen ja inklusiivisen ympäristön nuorten kasvulle ja kehitykselle. VR-projektimme on osoittanut meille, että oppimiselle on rajattomat mahdollisuudet ja että voimme antaa eväitä nuorille tulevaisuuden työelämää varten. Kannustamme kaikkia nuorisotoimijoita yhdessä nuorten kanssa tutkimaan digitaalista maailmaa, oli kyse sitten robotteja sisältävästä maker spacesta tai ohjelmoinnista virtuaalimaailmassa, ja näkemään, miten se voi rikastaa työtänne ja tarjota nuorille uusia alustoja ja mahdollisuuksia kehitykseen ja osallistumiseen.

 

Mahdollisuuksia tulevaan

Olemme liittyneet pohjoismaiseen VR-demokratia- ja VR-hankkeeseen, jota johtaa islantilainen yhdistys SAMES. He kehittävät alustaa, johon pääsee kännykällä tai tietokoneella. Tulevaisuudessa on uskomattoman paljon mahdollisuuksia, ja odotamme innolla jatkaa yhteistyötä konsulttimme Barry Haugheyn sekä Mariehamnin nuoriso-osaston kanssa.

Linkkejä

Eurooppalaiset periaatteet ja suuntaviivat paikalliselle avoimelle vapaa-ajan ja nuorisotoiminnalle

Onko yhteinen eurooppalainen foorumi tarpeellinen keskustelulle avoimesta vapaa-ajan ja nuorisotoiminnasta? Se toimii työkaluna joka tarjoaa tarkistuslistan jonka ympärille sidosryhmät voivat kokoontua arvioimaan tarvittavia toimenpiteitä liittyen avoimen vapaa-aikaan ja nuorisotoiminnan kehittämiseen. Tämä jotta varmistetaan ettei mitään näkökulmia tai näkökohtia unohdeta, ja että avoimen vapaa-ajan ja nuorisotoiminnan toteuttaminen tapahtuu parhaalla ja tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. https://europegoeslocal.eu/home/

 

SKUNK, saariston nuorisojärjestö

on yhdistys sijaitsee Ahvenanmaan saaristossa. Yhdistys työskentelee pääasiassa kuuden Ahvenanmaan saaristokunnan parissa, mutta toiminta on avoinna kaikille Ahvenanmaan nuorille. Yhdistyksen tavoitteena on sitoutua nuorten etuihin kahden tavoiteen kautta: se valvoo nuorten etuja kunnissa, maakunta- ja valtakunnallisella tasolla sekä vahvistaa, kehittää ja järjestää vapaa-ajan toimintaa. Kaikki tehdään nuorten omien ideoiden ja sitoutumisen pohjalta, mutta se myös sitouttaa aikuisia eri tarkoituksiin. Yhdistys toimii 7–25-vuotiaille nuorille, erityisesti 13–16-vuotiaille. Hallituksen jäsenet koostuvat 15–25-vuotiaista nuorista. SKUNK korostaa nuorten mahdollisuuksien vahvistamista osallistua ja vaikuttaa yhteiskuntaan sekä nykyhetkessä että tulevaisuudessa.Yhdistys ei näe nuoria kasvavaana voimavarana vaan pitää heitä pätevinä juuri nyt. Aktiivinen nuorisotyö luo paremmat edellytykset elinvoimaiselle saaristolle tulevaisuudessa. Nuoret, jotka kokevat ideoidensa ja aloitteidensa tulevan hyödynnetyiksi ja panostetuiksi, voivat paremmin ja heillä on suurempi tulevaisuuden usko ja sitoutuminen.

www.skunk.ax

 

Elokuvasta: Virtuaalinen yhteisö SKUNK

Elokuva on luotu neljän nuoren toimesta pilotointi viikonlopun aikana projektiin ”Demokrati med film”. Projektia tukee Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Lokalkraft Leader Åland, Ahvenanmaan maakuntahallitus ja Svenska kulturfonden. Projektin tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuus oppia demokratiasta, omista oikeuksistaan ​​ja mahdollisuuksistaan vaikuttaa yhteiskunnassa sekä käyttää elokuvaa välineenä ilmaista itseään. Tavoitteena on myös oppia, miten elokuvaa voidaan käyttää viestinnässä ja miten elokuvia käytetään nykyään yhteiskunnassa. Projektin tarkoituksena on antaa nuorille mahdollisuus kehittää itseään sekä oppia miten modernien digitaalisten menetelmien avulla  voi vaikuttaa yhteiskuntaan, jossa he elävät lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Nuoret saavat myös tietoa siitä, miten he voivat itse vaikuttaa ja järjestää tapahtumia tai muuta omien kiinnostustensa perusteella.

www.skunk.ax/demokrati-med-film.html

https://www.youtube.com/channel/UCg2r9_J9YP-Yhgen43MH4_A

 

Pohjoismaiden virtuaalinen nuorisoalusta

Samfes Islannissa järjestää yhteistyössä Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa Pohjoismaisen nuorison kuukauden marraskuussa 2023. Tavoitteena on koota nuoria Pohjoismaista virtuaaliselle alustalle, mutta myös muutamia nuoria kasvokkain (IRL) tapahtumaan 24.–25. marraskuuta 2023 Islannin Harppaan. Samfes aikoo luoda vuorovaikutteisen alustan 13–25-vuotiaille nuorille. Alustan suunnitelma on olla paikka kohtaamiselle ja oppimiselle, ja siihen voi osallistua tietokoneella, matkapuhelimella tai tabletilla. Ideana on, että sitä kautta voi osallistua erilaisiin työpajoihin, musiikkitapahtumiin, seminaareihin ja keskusteluihin. Se on myös mielenkiintoinen projekti, johon SKUNK osallistuu yhteistyökumppanina.

www.samfes.is

Katso kaikki blogikirjoitukset

Arkisto