Arkisto

Uusia tuulia nuorten vaikuttamiseen

04. syyskuun 2017

”Hirveä kivireki”
”Masentaa, kun vaaleilla valitaan 40 ja kokouksissa käy kolme nuorta”
”Aiheesta on olemassa virallinen tieto ja todellinen tieto”

Näihin kommentteihin valitettavasti törmäsin, kun tiedustelin kuntien nuorisovaltuuston toiminnasta. Tämä ei tarkoita, etteikö nuorisovaltuustotoiminnasta olisi hyviäkin kokemuksia, mutta useassa kunnassa toiminnan pyörittämisessä on haasteita. Kun kaikenlaista näkee ja kokee, niin olen jopa ajautunut pohtimaan, täyttääkö nuorisovaltuustotoiminta useinkaan nuorisotyön kriteerejä. Toisaalta on viisaampaa lähteä rakentamaan uusia siltoja kuin arvostella aikaisempia.

Näistä lähtökohdista Pälkäneellä aloitettiin rakentamaan nuorten vaikuttamiseen uudenlaista mallia, joka mahdollistaisi vaikuttamisen jokaisesta tuvasta ja pirtistä. Joukkoliikenteen puuttuminen ja haja-asutusalueella toimiminen asettaa jo fyysisiä haasteita perinteiselle kokoustoiminnalle. Tavoitteena oli malli, joka oikaisee niin, ettei se lisää byrokratiaa vaan tuottaa nuorten ääntä suoraan kunnalliseen päätöksentekoon. Mallin rakentaminen ei lähtenyt nuorten kokoamisesta, jolloin usein saadaan ryhmä kasaan ja sitten voidaan miettiä sen toimintaa, vaan aluksi kerättiin nuorten näkemyksistä siitä, kuinka nuorten ääntä voitaisiin tuottaa ja saattaa päätöksentekoon. Tämä tosin tarvitsi myös nuorten kokoonkutsumista ja fyysistä näkemistä, mutta ryhmä pysyi koko ajan avoimena ja siihen pystyi osallistumaan myös sosiaalisen median välityksellä (Mikä eri aina tarkoita videoyhteyttä / Skypeä tms., esimerkiksi WhatsApp-ryhmä toimii kommentoinnin välineenä).

Nuorten ääni on ollut olennaisena osana skeittiparkin suunnittelussa. Sggf-messuilla tutustuttiin Janne Saarion johdolla Street Unit -kalusteisiin.

Nettisivustoko ratkaisu?

Ei ollut yllätys, että sosiaalinen media ja netti tulivat heti keskusteluissa esille. Kunnan nuorisotyöntekijä oli vain valitettavasti pudonnut sen kehityksen kärryiltä jo aikoja sitten, eli apua ja tukea haettiin Verkestä (valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, joka on keskittynyt digitaaliseen median ja teknologian hyödyntämiseen). Päästyämme mukaan VerkeFactori-kehittämiskumppanuuteen, saimme tarvittavaa osaamista ja tukea ideoiden toteuttamiselle.

Perusideasta lähdettiin liikkeelle. Malli keskittyy yksipuolisesti asian ytimeen eli nuorten äänen tuottamiseen kunnallisessa päätöksenteossa. Nuoret halusivat oman nettisivuston tälle asialle. Näin alkoi nuortenpalkane.fi-sivuston rakentaminen. Sivustolle haluttiin käsiteltäviä asioita, joita nuoret voivat kommentoida ja lisäksi sivusto kerää hashtagien avulla Instasta kuvia. Sivun toimivuutta testattiin keräämällä Suomi100-juhlavuoden kunniaksi sata hyvää syytä olla nuori. Joitakin haasteita keräämisessä oli, mutta tänään sieltä löytyy 81 hyvää syytä olla nuori. Olennaista on kuitenkin se, että meillä on tällä hetkellä käytössä sivusto, joka mahdollistaa sen, miten nuoret halusivat ääntänsä tuottaa kuuluville. Tulevana syksynä sovimme pelisäännöistä, miten sivulle saadaan asioita kommentoitavaksi jo esityslistavaiheessa ja toisaalta oppilaskuntia tulee sitouttaa sivuston hyödyntämiseen. Idea on, että kunnanvaltuuston kokouksessa on jo luettavissa nuorten ajatuksia ja näkemyksiä pyydetyistä aiheista.

Nuorten vaikuttaminen ja sen edistäminen ei ainakaan vielä muuttunut helpommaksi uuden mallin myötä, mutta siihen sisältyvä potentiaali antaa uskoa muutokseen.  Vaikuttaminen, politiikka ja kunnanvaltuuston toiminta ovat vain harvojen nykynuorten kiinnostuksen kohteita, ja nämä nuoret tuntuvat löytävän tiensä ja väylänsä erilaisiin toimintoihin ja toimikuntiin. Joskus huoli valtaa mielen, kun on katsonut sitä kiireen ja stressin määrää, mikä aktiivisen ja kyvykkään nuoren elämässä valitsee. Toisaalta suuri osa nuorista ei jaksa kiinnostua päätöksenteosta, eivätkä he pysty näkemään vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kynnykset ovat joskus aikuisten näkökulmasta jopa outoja.

Tämänkin mallin rakentamisessa kävi niin, että asioita valmisteltiin hyvässä hengessä ja ryhmäksi muodostui noin 15 hengen porukka, joka eniten kommentoi ja osallistui suunnitteluun. Sivujen julkistaminen tapahtui kunnanvaltuuston salissa, mutta paikalle saapui vain kourallinen nuoria. Jälkeenpäin joku nuori sanoi minulle, että ehkei tuo kunnanvaltuuston sali ollut oikein hyvä paikka. Porukkaa oli jäänyt siksi pois, ettei paikkaa koettu omaksi. Nuorisotyöntekijä oli tehnyt omavaltaisen ”hienon” ratkaisun, joka ei sitten istunutkaan nuorten maailmaan.

Nuorten ääni -leimalla merkitään asioita, joihin nuoret ovat päässeet vaikuttamaan. Näin vaikuttaminen tulee näkyväksi niin nuorille kuin päättäjille.

Tulevaa ei voi rakentaa valmiiksi

Miten rakennettu sivusto alkaa toimimaan välineenä kunnan päätöksentekoon, sitä kukaan ei vielä tiedä. Aihio on olemassa ja suunnitelma rakennettu, mutta miten asiat muotoutuvat käytännössä, on osin avoinna. Edesauttaa voimme mallin jalkauttamisella ja tehostetulla tuella. Lisäksi tulee olla valmis muutoksiin, joita halutaan ja jotka kehittävät mallia toimivammaksi. Samaan aikaan voidaan todeta, että tuskin koskaan nuorilta on kysytty näin paljon näkemyksiä, ja tuskin koskaan heillä on ollut niin paljon vaihtoehtoja kuin nykyisin. Vaikuttamista ja osallisuutta on monella tasolla ja se pitää tehdä näkyväksi niin nuorille kuin päättäjille. Nuorten vaikuttamiseen rakennetut kanavat ovat vain yksi osa suurempaa kokonaisuutta.

Keväällä Erik Häggman (Lounas-Suomen AVI:sta) totesi, että tulevaisuuden turva on osaamisessa ja tiedossa, ei pysyvissä rakenteissa. Nuorten vaikuttaminen tulee rakentaa perustalle, joka ei olekaan vahva ikiaikainen kallio vaan tila, joka pysyy vaikka vierivän kiven päällä.

Kiitos nuoret, kiitos Verke; katsotaan mihin tämä johtaa!

Katso kaikki blogikirjoitukset

Arkisto