Actiontrack ruutibudjetti aktiviteetin pohja

Arkisto

ActionTrack osana osallistavan budjetoinnin tiedonkeruuta

21. maaliskuun 2018

Helsingin kaupungin Nuorisopalvelut toteuttaa nuorten osallistavaa budjetointia eli RuutiBudjettia osana kaupungin kunnallista nuorisotyötä. Tarkoituksena on jakaa nuorille päätäntävaltaa asuinalueensa toiminnan ja palveluiden toteuttamisesta. Prosessissa ideoita kerätään nuorilta useassa vaiheessa, jotta mahdollisimman moni nuori pääsisi mukaan osallistumaan nuorten vapaa-ajan palveluiden ja alueen kehittämiseen. Tänä vuonna käytimme ActionTrack -ulkopelisovellusta ensimmäisen kerran Vuosaaren alueen osallistavan budjetoinnin tiedonkeruuseen.

Edellisenä vuonna tietoa oli kerätty alueella siten, että ohjaajat olivat ensin keskustelleet koululuokan kanssa ja oppilaat olivat kirjoittaneet omat ajatuksensa paperille. Valitsimme tänä vuonna ulkopelisovelluksen paperisen lomakkeen sijaan, sillä uskoimme että saamme sovelluksen avulla 7.- ja 8.-luokkalaiset nuoret osallistumaan paremmin ja tuottamaan vastauksia tiedonkeruuvaiheen kysymyksiin. Ulkopelisovellus vaikutti antavan myös enemmän ja erilaisia tapoja osallistaa nuoria entistä innostavammin. Nuorten motivointi ja innostaminen osallistumaan on yksi alueellisen nuorisotyön keskeinen tehtävä ja haaste.

ActionTrack on ulkopelisovellus, joka koostuu lisenssöidystä web-työkalusta ja ilmaisesta mobiilisovelluksesta. Web -työkalun avulla voi luoda sovellukseen omia aktiviteetteja, hallita niitä ja tehdä niihin haluamansa visuaalisen ilmeen. ActionTrackin käyttö ei edellytä ohjelmointitaitoja ja lisenssiin kuuluu käyttöopas, josta saa helposti ohjeita esimerkiksi aktiviteettien tekemiseen.  ActionTrack aktiviteetin voi tehdä Google Maps -karttapohjalle, jolloin GPS-navigointi ohjaa sovelluksen käyttäjää. Vaihtoehtoisesti aktiviteetin voi rakentaa esimerkiksi rakennuksen pohjapiirustuksen päälle ja käyttää tehtävien aktivointiin QR-koodeja.

Syksyllä 2016 Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskus järjesti työntekijöilleen ActionTrack -sovelluksen perehdytyksen ja keväällä 2017 järjestimme omalle työyhteisöllemme vielä toisen perehdytyksen. Perehdytyksessä saimme käsityksen siitä miten sovellusta voisi mahdollisesti käyttää ja hyödyntää osallistavassa budjetoinnissa. Uuden työkalun käyttöön ottamisessa on ensiarvioisen tärkeää, että työntekijöillä on aikaa perehtyä siihen ja miettiä käytännön nuorisotyöllisiä sovelluksia.

ActionTrack -aktiviteetin rakentaminen ja teknisiä ratkaisuja

ActionTrack -aktiviteetin luonti aloitetaan luomalla karttapohja ja erilliset tehtävät, jotka voi liittää myöhemmin pohjaan. Teimme osallistuvan budjetoinnin tiedonkeruun suunnittelun ja ActionTrack -pohjan luomisen yhtä aikaa. Työtapana se oli innostava, koska pystyimme samanaikaisesti luomaan tehtäväpohjaa ja ideoimaan millaisilla tehtävillä saisimme tarvitsemaamme tietoa kerättyä.

Ongelmat ja virheet tehtäväpohjan luomisessa tulivat esille vasta kun lähdimme testaamaan aktiviteettiä maastoon, joskin aktiviteettia pystyi myös testaamaan toimistossa jos laittoi GPS-paikannuksen pois päältä pohjan asetuksista. Työryhmällämme oli esimerkiksi ongelmia aktiviteetissa kuvattujen videoiden lähettämisessä. Tämä olisi ollut tiedonkeruun kannalta iso ongelma, sillä se olisi estänyt nuorten videoilla kertomien tietojen välittymisen meille. Ongelma ratkesi olemalla yhteydessä sovelluksen ylläpitäjiin, joilta saikin yleensä nopeasti vastauksen ja he pyrkivät löytämään ratkaisun ongelmiin mahdollisimman pian.

Päätimme jo suunnitteluvaiheessa että käytämme sovellusta Nuorisoasiankeskuksen omilla iPadeilla emmekä laita nuoria lataamaan sovellusta omille puhelimilleen. Näin voimme paremmin varmistua käytettävien laitteiden akun kestosta, verkkoyhteyksistä sekä käytössä olevien laitteiden määrästä. Saimme hankittua 20 iPadia ja jokaiseen tablettiin nettiliittymän. Tämä mahdollisti tiedonkeruun toteuttamisen siten että jokaista iPadia käytti 1-3 nuorta.

Esimerkkejä tehtävistä

Erään tehtävän nimi oli “Anna hyvän kiertää” ja kysymyksenä oli “Miettikää ryhmässä kolme asiaa mitä voisitte tehdä toisten ihmisten hyväksi. Kirjoittakaa vastaus alle!”. Vastaukseksi saimme mm.  “Auttaa kotitöissä”, “auttaa läksyissä”, “huolehtia lemmikistä jos ystävä on matkoilla”, “lopettaa kiusaaminen” sekä “olla muille ihmisille ystävällinen ja kunnioittaa heitä”.

Toinen tehtävä oli “Salil eka salil vika” ja tehtävänä oli “Kuvatkaa video tai kirjoittakaa vastaus, jossa kerrotte minkälaisia liikuntaharrastuksia tarvitaan nuorille”. Vastaukseksi saimme mm. kuvaukset “Harrastus, joka kiinnostaa ja jossa pitää liikkua” sekä “On hyvä jos siitä [harrastuksesta] voisi myös ansaita rahaa tulevaisuudessa”.

Tehtävien elävöittämiseen käytimme mm. meemejä, artikkeleita, YouTube -videoita ja kysymykseen sopivia kuvia. Vastausvaihtoehtoina käytimme eniten videovastausta ja tekstivastausta. Nuoret osasivat käyttää ActionTrack sovellusta pääosin hyvin ja oppivat nopeasti kaikki sovelluksen eri työkalut.

Kokemuksia ensimmäisestä ActionTrack -käytöstä

ActionTrack oli hyvä ja toiminnallinen tapa toteuttaa osallistuvan budjetoinnin tiedonkeruuta. Nuoriso-ohjaaja Ricardo Acapo totesi että ActionTrack helpottaa vuorovaikutusta nuorten välillä ja toimii hyvänä välineenä keskustelun käynnistämiseen. Hänen mielestään kysymykset tavoittivat nuoret paremmin, koska käytimme heille tuttuja tapoja ja välineitä. Samalla toiminnasta tuli nuorille paljon hauskempaa ja kiinnostavampaa.

Osallisuusohjaaja Taru Sorsan mielestä ActionTrack innostaa nuoria liikkumaan ja osallistumaan paljon paremmin kuin paperilla toteutettu kysely. Hänen mielestään sovellus sopii hyvin erilaisiin ympäristöihin ja on helppo siirtää sisätiloihin tarvittaessa. Vaikka aluksi oli työlästä opetella tuntemaan kaikki ActionTrackin ominaisuudet ja selvittää miltä ne näyttivät sovelluksen käyttäjälle, olivat erilaiset vastausvaihtoehdot ja -tavat positiivisia.

ActionTrack -pohjan luominen ja toimivan aktiviteetin aikaansaaminen vaativat ensimmäisellä kerralla paljon harjoittelua, erehdyksiä ja kokeilua. Haasteena oli miettiä miten laitteiden akut saadaan riittämään pitkäkestoiseen aktiviteettiin. Lisäksi oli tarpeen miettiä miten laitteet saadaan riittämään useiden samanaikaisten ryhmien käyttöön. Huomasimme, että oli tärkeää myös arvioida tarvitaanko verkkoyhteyttä koko aktiviteetin ajaksi vai riittääkö että yhteys on saatavilla aktiviteetin lopussa ja alussa. Verkkoyhteyden saatavuus vaikuttaa ActionTrackissa mm. vastausten lähetykseen ja esimerkiksi Youtube-videoiden toistamiseen.

Tiedonkeruun kannalta oli ongelmallista että käyttäjä pystyi ohittamaan tehtävät vastaamatta. Pidimme jokaiselle luokalle lyhyen ohjeistuksen, jossa pyysimme oppilaita huolehtimaan, etteivät he ohittaisi kysymyksiä vastaamatta. Annoimme ennen aktiviteetin alkua muitakin yleisiä ohjeita sovelluksen käytöstä.

Vastausten purkaminen ActionTrack- palvelusta osoittautui osittain työlääksi. Teksti- ja numeromuotoiset vastaukset sai kätevästi excel-taulukoksi, mutta videovastaukset piti ladata yksi kerrallaan. Vaikka sovellus ei ole tarkoitettu tiedonkeruuseen, saimme mielestämme tarkoituksiimme hyvää materiaalia osallistavan budjetoinnin toteuttamiseen. Nuoret suhtautuivat tähän menetelmään pääsääntöisesti hyvin ja olivat motivoituneita tekemään aktiviteetin alusta loppuun. Tavallisin palaute nuorilta oli “Ihan kiva!”.

Tiedonkeruusta 7. -luokkalaisten ryhmäytyksiin

Tulevana syksynä käytämme ActionTrack -sovellusta 7. -luokkalaisten ryhmäytykseen. Ryhmäytyksen tarkoituksena on auttaa oppilaita tutustumaan paremmin toisiinsa sekä luokanvalvojaansa ja auttaa heitä toimimaan paremmin ryhmänä. Ryhmäytys on yhden koulupäivän pituinen ja käytämme ActionTrack -sovellusta apuna, jotta pystysimme yhden päivän aikana ryhmäyttämään kaksi luokkaa kuuden nuoriso-ohjaajan tai muiden nuorisoalan ammattilaisten voimin.

Aikaisemmin alueemme ryhmäytys on ollut kaupunkiseikkailu, jossa luokka on päässyt toimimaan yhdessä ja pienemmissä ryhmissä. Kaupunkiseikkailuun on kuulunut mm. lämmittelyleikkejä, ryhmätehtäviä, arvoituksia ja tietoiskuja esimerkiksi osallistavasta budjetoinnista. Lisäksi luokka on päässyt tutustumaan paremmin nuorisotalojen toimintaan.

Syksyllä ryhmäytys on tarkoitus yhä toteuttaa kaupunkiseikkailuna, mutta ActionTrackin avulla mahdollistuu oppilaiden liikkuminen itsenäisemmin tehtävältä toiselle. Yritämme myös sovelluksen avulla saada tehtävistä ja koko päivästä mielenkiintoisemman ja ajankohtaisemman.

Esimerkkejä ryhmäytystehtävistä ovat mm. “Ottakaa kuva, jossa on teidän koko ryhmänne”, “yksi ohikulkija taustalla” sekä “yksi kasvi ja yksi kuva”. Tehtävä voi olla myös tyyppiä “Yhdistä kirjaimista sana, kirjoita se alle ja suunnista kohteeseen jossa saat seuraavan tehtävän.”

Yritämme yhdistää ActionTrackin käyttöä ja perinteisiä ryhmäytysleikkejä ja saada niistä toimivan kokonaisuuden, joka tarjoaa seitsemäsluokkalaisille riittävästi haasteita ja tarjoaa heille samalla hauskan yhteisen päivän. Ulkopelisovelluksen käyttö ei millään tavalla poista nuoriso-ohjaajan ja nuorten välisen kontaktin ja ohjaussuhteen merkitystä. Tämänlaisen digitaalisen menetelmän käyttö antaa nuorisotyöhön yhden hyvän välineen lisää ja auttaa meitä tavoittamaan paremmin digitaalisia sovelluksia aktiivisesti käyttäviä nuoria.

 

This article has first been published in our book ”Digital youth work: a Finnish  perspective”. Download or order your copy here.

Katso kaikki blogikirjoitukset

Arkisto