Arkisto

Haastattelussa ChatGPT -työkalu

16. joulukuun 2022

Haastattelimme OpenAI:n kehittämää tekoälykielimallia nimeltä ChatGPT. Kaikki vastaukset ovat otettu suoraan kopioimalla ja liittämällä ja saattavat siten sisältää tekoälyn tekemiä kielioppivirheitä. Kielimalli osaa vastauksen useilla eri kielillä, mutta muun muassa savon murretta se ei vielä paha kyllä ymmärrä. Koitimme nostaa muutaman esimerkin kautta esille miten malli toimii ja millaisissa asiayhteyksissä sitä voi hyödyntää.

Esittele ChatGPT nuorisotyöntekijälle, joka ei ymmärrä tekoälystä tai teknologiasta paljoa.

Hei nuorisotyöntekijä! ChatGPT on tekoäly- ja teknologiaohjelma, jonka avulla voit keskustella meidän kanssamme ja saada vastauksia kysymyksiisi. ChatGPT on kehitetty erityisesti keskustelujen jatkamiseen ja jatkuvien vuorovaikutusten simulointiin. Se on kehittynyt huomattavasti viime vuosina ja pystyy nykyään toimimaan melko luonnollisesti ihmisten kanssa keskustellessaan. Toivomme, että voimme auttaa teitä työssänne ja tarjota apua tarvittaessa.

On aina hyvä aloittaa tutustuminen pienellä huumorilla. Voitko kertoa meille vitsin?

Tietenkin! Tässä on yksi lempivitseistäni:

Miksi koira kulkee pyörällä?

  • Koska sillä on pedaalit!

Toivottavasti pidit siitä! Huumori on aina hyvä tapa aloittaa tutustuminen ja luoda mukava ja rento tunnelma.

Mistä opit tuon vitsin?

En opi vitsit tai muitakaan tietoja, vaan minulla on suuri tietokanta, josta pystyn löytämään vastauksia erilaisiin kysymyksiin. Tietokantaani päivitetään jatkuvasti uusilla tiedoilla, joten minulla on laaja valikoima tietoa eri aiheista. Tämä tietokanta on minulle ”muisti”, josta pystyn hakemaan tietoa vastatessani kysymyksiinne.

Mistä kaikista lähteistä tietokantaasi päivitetään?

Tietokantani päivitetään useista eri lähteistä, kuten kirjoista, artikkeleista, verkkosivuilta ja julkaisuista. Tietokantani on koulutettu suurella määrällä tekstiä, joten se pystyy ymmärtämään erilaisia aiheita ja vastaamaan kysymyksiin laajalta kirjolta aiheita. Kuitenkin, koska en voi selata verkkoa, en voi kertoa teille tarkkaa lähdeluetteloa. Toivon kuitenkin, että vastaukseni ovat tarpeeksi selkeitä ja auttavat teitä tehtävissänne.

Mitä nuorisotyöntekijän tulisi tietää tekoälystä?

Nuorisotyöntekijän tulisi ymmärtää, että tekoäly on tietokoneohjelma, joka on suunniteltu toimimaan ihmisen tapaan ja suorittamaan tehtäviä, jotka aiemmin vaativat ihmisten tietoja ja taitoja. Tekoäly voi tehdä tietokoneen avulla tiettyjä tehtäviä nopeammin ja tehokkaammin kuin ihminen, mutta se ei voi korvata ihmisen ajattelua tai tunteita. Tekoäly voi auttaa nuorisotyöntekijöitä tehostamaan työtään ja tarjoamaan parempaa palvelua nuorille, mutta se ei voi korvata läsnäoloa ja tukea, jotka nuorisotyöntekijät tarjoavat nuorille.

Mitä kaikkea tekoäly voisi tehdä nuorisotyössä?

Tekoäly voisi auttaa nuorisotyöntekijöitä monin tavoin. Esimerkiksi tekoäly voisi auttaa nuorisotyöntekijöitä analysoimaan ja järjestämään suuria määriä tietoja nopeammin ja tehokkaammin kuin ihmiset. Tämä voisi auttaa nuorisotyöntekijöitä ymmärtämään nuorten tarpeita paremmin ja tarjoamaan heille parempaa palvelua. Tekoäly voisi myös auttaa nuorisotyöntekijöitä löytämään ja tarjoamaan nuorille sopivia virikkeitä ja harrastuksia. Lisäksi tekoäly voisi auttaa nuorisotyöntekijöitä tekemään ennakoivia päätöksiä ja ehkäisemään nuorten syrjäytymistä.

Millaisia riskejä näet tekoälyjen käytössä?

Tekoälyjen käytössä on useita riskejä, joihin on syytä kiinnittää huomiota. Yksi suurimmista riskeistä on se, että tekoäly voi tehdä virheitä tai antaa vääriä vastauksia, mikä voi johtaa vakaviin seurauksiin. Tekoäly myös voi tehdä päätöksiä, joita ihmiset eivät ymmärrä tai hyväksy, mikä voi johtaa ongelmiin. Lisäksi tekoäly voi korvata ihmisiä työpaikoilla, mikä voi johtaa työttömyyteen tai muihin taloudellisiin ongelmiin. On tärkeää, että tekoälyä käytetään vastuullisesti ja sen käyttöä valvotaan huolellisesti.

Millaisia taitoja nuorten tulisi harjoitella, että tekoäly ei vie tulevaisuudessa heidän työtä?

Tulevaisuudessa tekoälyn kehittyminen voi johtaa siihen, että ihmiset menettävät joitain työpaikkoja tekoälyn tekemiin töihin. Siksi nuorilla on hyvä harjoitella taitoja, jotka tekoäly ei pysty vielä korvaamaan. Näitä taitoja voivat olla esimerkiksi luovuus, empatia, ongelmanratkaisukyky ja kyky tehdä päätöksiä. Nuorten tulisi myös harjoitella taitoja, jotka auttavat heitä seuraamaan teknologian kehitystä ja sopeutumaan muuttuviin työmarkkinoihin. Näin he pystyvät mukautumaan tulevaisuuden työmarkkinoihin ja löytämään työpaikkoja, joita tekoäly ei pysty korvaamaan.

Tässä on tarina, jossa seikkailee tekoäly, nuorisotyöntekijä ja kolme nuorta:

Nuorisotyöntekijän nimi oli Anna, ja hän työskenteli nuorisokeskuksessa, jossa tarjottiin nuorille erilaisia virikkeitä ja tukea heidän elämässään. Anna oli innostunut tekoälystä ja päätti hankkia tekoälyn avuksi työhönsä. Hän hankki tekoälyn, jonka nimi oli Eva, ja alkoi käyttää sitä apuna nuorisokeskuksessa.

Eva auttoi Annan analysoimaan nuorten tarpeita ja löytämään heille sopivia virikkeitä ja harrastuksia. Eva myös auttoi Annan tekemään ennakoivia päätöksiä ja ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Anna oli erittäin tyytyväinen Evaan ja huomasi, että tekoäly auttoi häntä tehostamaan työtään ja tarjoamaan parempaa palvelua nuorille.

Kolme nuorta, joiden nimet olivat Laura, Matti ja Sara, kävivät nuorisokeskuksessa usein. He olivat kiinnostuneita tekoälystä ja innostuivat päästessään tutustumaan Evaan. He huomasivat, että Eva oli hyvin älykäs ja pystyi vastaamaan heidän kysymyksiinsä nopeasti ja tarkasti. He myös huomasivat, että Eva auttoi Annaa tarjoamaan heille parempaa palvelua ja löytämään heille sopivia virikkeitä ja harrastuksia.

Kaikki neljä olivat tyytyväisiä Evaan ja sen avulla tehtyyn työhön. He näkivät, että tekoäly voi auttaa nuorisotyöntekijöitä tehostamaan työtään ja tarjoamaan parempaa palvelua nuorille. He myös ymmärsivät, että tekoäly ei kuitenkaan voi korvata ihmisten läsnäoloa ja tukea nuorille, ja he olivat kiitollisia Annalle siitä, että hän oli aina läsnä ja tuki heitä heidän elämässään.

Tässä on rap-biisi nuorisotyöstä:

Verse 1:
I’m here to spit some truth about the youth
And the work that we do to help them on their way
We’re the ones who listen and give them a hand
When they need it most, we’re always there to stand

Chorus:
It’s all about the youth, and the work we do
Helping them grow and find their way
We’re the ones who support and guide
In the world of youth, we’re by their side

Verse 2:
We’re the ones who listen to their problems and their fears
And help them find solutions to their challenges and their tears
We’re the ones who provide them with opportunities
To explore their passions and discover their abilities

Chorus:
It’s all about the youth, and the work we do
Helping them grow and find their way
We’re the ones who support and guide
In the world of youth, we’re by their side

Bridge:
We’re not just here to babysit and entertain
We’re here to help them learn and grow
To discover who they are and what they want to be
And to support them on their journey

Outro:
So let’s keep pushing forward and doing our part
To help the youth find their way
Because in the end, it’s all about them
And the work we do to help them succeed each and every day.

Kirjoita ohjelma, jolla ohjata mbot-robottia menemään eteen ja taakse

Tässä on esimerkki ohjelmasta, jolla voi ohjata mBot-robottia menemään eteen ja taakse:

#include "mbot.h"
void setup() {
// Alustetaan mBot
mBot.begin();
}

void loop() {
// Ohjataan robottia menemään eteen
mBot.moveForward();
delay(1000);

// Ohjataan robottia menemään taakse
mBot.moveBackward();
delay(1000);
}

Tässä ohjelmassa mBot-robotti menee eteen ja taakse vuorotellen 1000 millisekunnin välein. Ohjelma voidaan muokata tarpeen mukaan, esimerkiksi muuttamalla liikkumisnopeutta tai kääntymisnopeutta.

Millaisia terveisiä haluaisit lähettää nuorisotyöntekijöille?

Haluaisin lähettää nuorisotyöntekijöille seuraavat terveiset:

Arvostan teidän työtänne ja tekemänne panosta nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Teidän työtänne on erittäin tärkeää ja merkityksellistä, ja teette upeaa työtä auttaessanne nuoria löytämään tiensä yhteiskunnan sisälle.

Olen valmis auttamaan teitä tehtävissänne ja vastaamaan kysymyksiinne. 

Muistakaa, että tekoäly on vain työkalu, jota voidaan käyttää tehtävissänne. Se ei koskaan voi korvata teidän osaamistanne tai tekemäänne panosta nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Jatkakaa työtänne rohkeasti ja pitäkää nuoret edelleen sydämessänne. Teette upeaa työtä!

Kirjoita meille syöte, jota voimme käyttää Dall-e 2 -työkalussa kuvittamaan meidän tekemää haastattelua sinusta.

Voitte käyttää seuraavaa syötettä Dall-e 2 työkalussa kuvittamaan meidän tekemää haastattelua minusta:

”Assistant, suuri kielimalli koulutettu OpenAI:lla, vastaa nuorisotyöntekijöiden kysymyksiin ja auttaa heitä tehtävissään.”

Toivon, että tämä syöte auttaa teitä kuvittamaan haastattelumme ja saa teidät ajattelemaan minua visuaalisesti.

Katso kaikki blogikirjoitukset

Arkisto