Useita avattuuja maalipuekkeja ja maalari valitsemassa yhtä väreistä

Arkisto

Puhutteleva taide - nuorten taideryhmä Discordissa

01. helmikuun 2022

Tämä on tarina siitä, kuinka mahdottomasta tuli mahdollista. Kuinka kollega menetti toisen ja kuinka he löysivät toisensa vuosien päästä huolimatta välimatkasta. Ensimmäisenä tarinankertojana toimin minä, Sisko Eskelinen.

Paluu työelämään – jotain on nyt tehtävä!

Hyppäsin takaisin työelämään oltuani kaksi vuotta äitiys- ja opintovapailla. Tänä aikana oli maailmanlaajuisesti tehty valtavia digiloikkia ja lähityöntekoa välteltiin. Lähitöissä oli vain ne, joille se oli välttämättömyys. Nuorisotilat olivat kiinni. Luonnollisesti joitakin hyviä uusia digitaalisia työmuotoja oli jo nuorisotyöhön löydetty ja niin myös Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa (Ekami) oli perustettu oma Discord-palvelin opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Minun silmiini palvelin näytti olevan hiipumassa ja siksi aloin vahvasti aktivoimaan palvelimen toimintaa yhdessä muiden ylläpitäjien kanssa. Etsittiin digitutoreita, laajennettiin palvelimella olevaa henkilöstöä hyödyntämällä mm. opon, liikunnanopettajan ja etsivän nuorisotyöntekijän osaamisia. Heidän lisäkseen palvelinta vakituisesti ylläpitivät oppilaitoksen kuraattorit, seurakunnan nuorisotyöntekijä sekä opiskelijatoiminnan ohjaaja. Palasin työhöni opiskelijatoiminnan ohjaajana tammikuussa 2021 hankkeen (Yhdessä – Tillsammans) projektipäällikkönä.

Ryhmäläisen taideteos, jossa kaksi ihmistä istuvat juuomalasissa ikkuna taustalla, lasia pitelee käsi.

Etätyön tuska voitoksi

Tässä hankkeessa yksi tarkoitus on kehittää yhteisöllisyyttä oppilaitoksessa. Etäaika asetti omat haasteensa. Eräässä palaverissa puoliksi vitsillä esitin, että voisin maalata opiskelijoiden kanssa etävälitteisesti Discordissa. Puolivitsistä intouduin kyselemään palvelimella olevien opiskelijoiden kiinnostusta ja yllätyksekseni sain nopeasti pienryhmän kokoon. Päätettiin aloittaa taideryhmän suunnittelu yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat kehittivät ryhmälle nimen ”Puhutteleva taide”. Sovittiin päivä, jona kokoonnutaan sekä viikonpäivä. Itse sitouduin olemaan ohjaajana paikalla samaan aikaan seurakunnan nuorisotyöntekijän pitäessä palvelimen auki muille opiskelijoille Ekamilla. Markkinointi tapahtui oppilaitoksen Instagramissa sekä Wilmassa.

Puhuva taide -ryhmän mainos, jossa ryhmän nimen lisäksi tapahtuman infoteskti

Uusia nuoria – täähän toimii! 

Taideryhmän aloitettua toimintansa havaitsin pian tavoittaneeni tällä pienryhmätoiminnalla sellaisia opiskelijoita, joita en olisi lähiopetuksessakaan ollessa tavoittanut. Puhuttiin opiskelijoista, jotka eivät ehkä vielä koskaan olleet kokeneet yhteenkuuluvuuden tunnetta opiskelun aikana. Tapasimme Discordissa puhekanavalla viikoittain ja ryhmästä tuli minulle nopeasti se, jota odotin viikko toisensa jälkeen. Eki – Ekamin opiskelijayhdistys ry sponsoroi toimintaa ja saimme myös rahoitusta, jolla palkkasimme taiteilijoita opastamaan eri tyylisissä taiteen muodoissa. Opiskelijat puhuivat vahvasti taiteen kautta, vaikka puhekanavalla emme suurta vilkasta keskustelua käyneetkään. Itse puhuin, opiskelijat mielellään kirjoittelivat vastauksensa tekstikanavalle. Loppukeväästä keräsin opiskelijoilta palautteen, joissa opiskelijat kommentoivat mm. seuraavasti: ”Taideryhmä on mun syy jaksaa torstaihin saakka”, ”Taideryhmällä on ollu positiivinen merkitys mun jaksamiselle korona-aikana” ja ”Mieleeni on jäänyt se, kuinka olen odottanut aina innolla seuraavaa kertaa”. Ohjaajan näkökulmasta, vaikka ryhmä oli parasta mitä minulle oli etäaikana tapahtunut, ryhmä jätti hiukan kylmäksi. Olen luonnostani innokas maalaaja, mutta koin vahvasti kaipaavani työparia. Kaipasin myös ideoita, sillä opiskelijat eivät juuri osanneet toivoa mitään.

Vanha tuttu

Olin kevään 2021 aikana onnistunut tavoittamaan myös muita nuorisotyötä toisella asteella tekeviä työntekijöitä ja iloitsin myös Kanuunan kanssa yhdessä aloitetusta verkostosta. Kanuunan verkostossa toisella asteella nuorisotyötä tekeville oli koottu listaus työntekijöistä vahvuuksineen. Tästä listasta löysin itselleni vanhan tutun- Kukka Heiskasen. Olimme olleet Kotkassa Kukan kanssa kollegoita kumpainenkin oman uransa alkuaikoina. Nyt Kukka työskenteli Hämeenlinnan kaupungilla nuorisotyöntekijänä NUTUT-hankkeessa (nuorisotyö ja tukiverkot Hämeenlinnan yläkouluissa ja lukioissa) keskittyen Hämeenlinnan lukioissa tehtävään nuorisotyöhön. Kukka oli ilmoittanut vahvuuksikseen ja mielenkiinnonkohteikseen kaikki taiteeseen liittyvät jutut. Tästä intoutuneena heitinkin hänelle idean – tehtäisiinkö taideryhmää yhdessä? Seuraavana äänessä Kukka Heiskanen.

Ryhmäläisen taideteos, jossa esitetään nuori tyttö

Nuoret, taide ja Discord – mikä mahtava idea!  

Korona ja etäaika koettelivat samaan malliin toki myös Hämeenlinnaa ja monenlaisia digitaalisen nuorisotyön mahdollisuuksia oli jo päästy kokeilemaan useaan kertaan. Taideryhmäyhteistyöstä kyselevä Sisko lähestyi minua elokuussa 2021. Vastausta tähän ideaan ei minun tarvinnut kauaa miettiä, vaan kerroin ehdottomasti olevani mukana! Nuoret, taide ja Discord – mikä mahtava idea! Pääni täyttyi heti taiteen ja kuvan tekemisen etänä toteutettavissa olevista ideoista ja into ammattiopiston ja lukiolaisten liittymisestä samaan ryhmään yhteisen tekemisen äärelle tuntui myös jo ennakkoon hienolta. Ryhmän toteuttaminen kahdesta eri kaupungista käsin oli myös jotain uutta, jossa halusin ehdottomasti olla mukana. Huomasin kuitenkin mukanani seuraavan jännityksen siitä, herättäisikö taideryhmä kiinnostusta lukiolaisissa ja osallistuisivatko he lopulta ryhmään? Onnistuisimmeko toteuttamaan ryhmän juuri niin kuin olimme ajatelleet

Taideryhmän kokoontuminen uudella kokoonpanolla 

Lähestyin Hämeenlinnan lukiolaisia wilmaviestillä sekä omissa somekanavissani ja kerroin etänä alkavasta taideryhmästä. Muutamalle tutulle opiskelijalle vinkkasin alkavasta ryhmästä myös kasvokkain ja kiinnitin taideryhmästä kertovia julisteita ahkerasti lukioiden seinille. Osallistuminen olisi mahdollista pyytämällä kutsulinkki Ekamin serverille. Osallistua saisi haluamallaan tavalla, joko puhekanavalla jutellen tai itsenäisesti tehden ja kanavalle kirjoittaen. Kameran käyttöä, oikean nimen kertomista ryhmässä tai puhumista emme osallistujilta edellyttäneet. Ilokseni myös lukiolaisia innostui liittymään ryhmään ja ensimmäinen taideryhmän kokoontuminen uudella kokoonpanolla tapahtui syyskuussa 2021!

Pian ryhmän alkamisen jälkeen tein saman huomion kuin Sisko, sillä taideryhmä tuntui tavoittavan opiskelijoita, joiden kanssa en käytäväkohtaamisissa ollut tullut tutuksi. Ryhmän kokoontuessa opiskelijoiden kommunikointi kirjoittamalla korostui ja osa opiskelijoista osallistui ryhmään esimerkiksi ainoastaan muiden ryhmäläisten julkaisemiin kuviin emojein reagoimalla. Me ohjaajat toimimme ryhmässä aina sekä puhekanavalla että kirjoittaen ja opiskelijat osallistuivatkin aktiivisesti puhekanavalle kuunnellen ja meidän kysymyksiimme pääasiassa kirjoittaen vastaamalla.

”Oon siinä Taideryhmässä”

Syksyn edetessä Taideryhmään osallistuvien opiskelijoiden porukka alkoi vakiintua ja myös puhekanavalla alettiin käydä opiskelijoiden ja ohjaajien kesken jonkin verran kommunikointia. Myös lukioilla tehtävässä nuorisotyössä tuli valtavia onnistumisen tunteita opiskelijan ilmestyessä nuorisotyön tilaan kertoen, että ”Oon siinä taideryhmässä.” Ryhmään osallistuja sai kasvot, jotka toivat mukanaan tunteen ryhmän tärkeydestä ja siitä, että olimme ohjaajina onnistuneet luomaan ryhmään ilmapiirin, jonka kautta meitä oli helppo lähestyä – myös kasvokkain.

Syksyn myötä mieleenpainuvimmat taideryhmän kerrat olivat ehdottomasti musiikkimaalaus ja digitaalisesti luotu yhteistaideteos. Musiikkimaalauksessa jokainen opiskelija sai vuorollaan laittaa haluamansa kappaleen soimaan ryhmään tuodun botin avulla. Tunnin aikana samaa kuvaa oli tarkoitus työstää vaihtuvien kappaleiden tuomien tunteiden ja fiilisten mukaan. Valmiina työnä syntyi siis kaikkien soitettujen kappaleiden muokkaama kuva, jonka parissa sai työskennellä haluamallaan tavalla joko piirtäen, maalaten tai digitaalisesti. Ohjaajien rohkaistessa opiskelijoita kappaleiden valintaan, kappaleet soivat lopulta taideryhmän viimeisille minuuteille saakka ja opiskelijoita saatu palaute oli pelkästään positiivista.

Ryhmän yhteistaideteos syntyi aggie.io-sivulla digitaalisesti, jossa jokainen opiskelija sai piirtää kuvaan haluamiaan asioita reaaliaikaisesti. Yhteistaideteoksen edetessä taideteoksesta alkoi todella tulla yhteinen, kun huomasimme teokseen piirrettyjen kuvien alkavan kommunikoimaan keskenään niin, että toisten piirtämiin kuviin alettiin lisätä elementtejä, joita ei alun perin kuvissa ollut. Tällä kerralla korostuivat ehdottomasti nauru ja hymyemojit!

Yhteistaideteos

”Oon oottanu tän ryhmän alkamista koko päivän”

Keräsimme palautetta taideryhmästä myös loppuvuodesta 2021 ja saatujen palautteiden perusteella päätimme jatkaa ryhmää myös vuonna 2022! Ryhmän jatkaminen ehdottomasti kannatti, sillä vuoden ensimmäinen taideryhmä alkoi tammikuussa 2022 opiskelijan sanoin puhekanavalla: ”Oon oottanu tän ryhmän alkamista koko päivän.”

Katso kaikki blogikirjoitukset

Arkisto