henkilö selaa papereita

Arkisto

Nuorisotyön dokumentointia – ruutuvihkon reunasta sähköiseen tilastointiin

05. lokakuun 2022

Nuorisotyön eri työtehtävät Keski-Suomen alueella sekä viimeisin pesti nuorisotyön aluekoordinaatiossa on osoittanut, että nuorisotyön dokumentoinnille ja tilastoinnille on todellinen tarve. Nuorisotyöntekijöille on ollut ajoittain kunnissa epäselvää, miksi tilastointia tehdään ja mihin kerättyä tietoa hyödynnetään. Aina ei ole myöskään ollut ohjeistuksia, saati rakenteita työn dokumentoinnille. Osallistujamäärien kirjaamiseen on hyödynnetty kalentereiden kulmia ja vihkojen reunoja sekä itse kehitettyjä Excel-taulukoita. Tällainen epämääräisyys ei välttämättä ole myöskään työntekijälle motivoivaa, vaan pitäisi olla ymmärrys ja tieto siitä, mitä ja miksi tilastoidaan. Dokumentoinnilla ja tilastoinnilla tulisikin olla vahva kytkös nuorisotyön paikallisiin tavoitteisiin sekä niiden mittaamiseen.

Tilastointia ja dokumentointia on kehitetty kunnallisessa nuorisotyössä kansallisesti muutamien vuosien ajan. Vuoden 2015 Aluehallintoviraston toteuttaman peruspalveluiden arvioinnin mukaan näytti siltä, että nuorisotyön arvioinnissa oltiin tuolloin vielä lähtökuopissa. Tämän jälkeen on kuitenkin kehitetty erilaisia arviointikriteeristöjä nuorisotyön eri työmuotoihin ja toimintaympäristöihin, sekä järjestelmiä määrälliseen tilastointiin. Pysyvämpi työkalu dokumentointiin ja tilastointiin on kuitenkin puuttunut, ja edelleen on kuntia, joissa ei ole käytössä minkäänlaista järjestelmää tai dokumentointityökalua.

Olennaista olisi, että nuorisotyön tekeminen ja monipuolisuus saataisiin näkyväksi. Kunnissa tehdään pienilläkin resursseilla vaativaa työtä monipuolisesti eri toimintaympäristöissä ja eri menetelmiä hyödyntäen. Kentällä kaivataan näkyvyyttä nuorisotyön aseman parantamiseksi ja erityisesti nyt sivistyskuntien rakentuessa olisi syytä saada esille, mitä kaikkea kunnallinen nuorisotyö on tänä päivänä. Olisikin tärkeää, että nuorisotyö kunnallisena peruspalveluna olisi läpinäkyvää myös kuntalaisille, verkostoille, päättäjille sekä tietysti nuorille. Tiedon avulla on lisäksi mahdollista arvioida, miten nykyiset palvelut vastaavat nuorten tarpeisiin. 

 

Sähköinen järjestelmä – uhka vai mahdollisuus?

Kunnallisen nuorisotyön dokumentointijärjestelmää (nuoDo) on kehitetty opetus- ja kulttuuriministeriön hankeavustuksella vuosien 2021–2022 aikana. Ensimmäinen tuotantoversio järjestelmästä valmistui tämän vuoden helmikuussa. Järjestelmästä tiedottaminen ja sen kouluttaminen ovat käynnistyneet vauhdikkaasti ja nuoDon avulla pyritään vastaamaan eri kokoisten kuntien tilastointi- ja dokumentointitarpeisiin. Järjestelmän käyttöön ottaneita tai viimeistään vuodenvaihteessa mukaan lähteviä kuntia on jo 80, ja uusia yhteydenottoja on tullut syksyn aikana viikoittain. Pääkäyttäjäkoulutusta sekä käyttäjäkoulutusta on pidetty jo useisiin kuntiin, ja syksyn aikana ovat käynnistyneet myös nuoDo-klinikat Teamsilla, joihin voi tulla keskustelemaan ja saamaan tukea järjestelmän käyttöön. Positiivista palautetta on tullut muun muassa nuoDon selkeydestä ja helppokäyttöisyydestä – toki pieniä viilauksiakin on jo ehditty tehdä. Tarkoitus on, että järjestelmä kehittyy kuntien tarpeiden mukaan myös jatkossa.

Nuorisotyön digitalisaatio etenee ja tulee osaksi tätä päivää niin toiminnassa kuin dokumentoinnissakin. Tiedon läpinäkyvyys edesauttaa kuntien nuorisotyöntekijöitä tuomaan esiin omaa työtään sekä sen monipuolisia sisältöjä ja toimintaympäristöjä. Eri kokoisissa kunnissa on tehty myös NUPS-prosesseja, strategioita sekä muuta työn arviointia. Sähköinen dokumentointi- ja tilastointijärjestelmä nivoutuukin luontevasti osaksi nuorisotyön arvioinnin ja dokumentoinnin rakenteita sekä kuntien arviointi- ja kehittämisprosesseja. NuoDon avulla on mahdollista tehdä vertailua myös kuntien kesken sekä saada tietoa nuorisotyöstä kansallisella tasolla.

Sähköinen tiedontuotanto sekä tiedolla johtaminen ja kehittäminen ovat tätä päivää ja mahdollistavat tulevaisuudessa entistä paremmin palvelujen kohdentamisen sinne, missä on tarve. Uudessa tilanteessa, osana sivistyskuntaa, myös nuorisotyön on entistä tärkeämpi tehdä läpinäkyvämmäksi tärkeää työtään nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi.

Lisätietoja nuoDosta löydät nettisivuiltamme sekä muun muassa uusimmasta Nuorisotyö-lehdestä!

 

Lähteet

Peruspalveluiden arviointi (2015) Aluehallintovirasto.

Katso kaikki blogikirjoitukset

Arkisto