Kädet pitelevät puhelinta.

Arkisto

Digitaalisen nuorisotyön suunnitelma auttoi siirtämään nuorisotyön nopeasti verkkoon

18. maaliskuun 2020

Koronavirustilanne on aiheuttanut koko yhteiskunnalle aivan uudenlaisen haasteen. Asialla on suuri vaikutus myös nuorisotyöhön – samanaikaisesti nuorilla on suurempi tarve tulla kohdatuiksi ja päästä keskustelemaan asiasta, mutta nuorisotilat ja perinteiset ohjaustoiminnat ovat suljettuina ainakin kuukauden.

Epidemian maailmanlaajuista etenemistä on seurattu uutisissa koko alkuvuoden. Ulkomaiden tilanteiden pohjalta vaikutti siltä, että olisi vain ajan kysymys, milloin asia olisi ajankohtainen myös Suomessa. Monessa kunnassa on kuitenkin havahduttu siihen, että nuorisotyön valmiussuunnitelmat ovat puutteelliset, kesken tai kokonaan tekemättä.

Sama tilanne oli myös Hyvinkäällä, jossa nuorisotyön valmiussuunnitelmat ovat vielä täysin vaiheessa. Koronan leviämisen mahdollisuuteen reagoitiin kuitenkin Nuorisopalveluissa (Nupa) ensimmäistä kertaa 3.3.2020 pidetyssä Nupan henkilöstön viikoittaisessa omassa palaverissa.

Valmistautumista ja varautumista tehtiin monella tasolla samanaikaisesti

Palaverissa päätettiin varautua viruksen mahdolliseen leviämiseen kolmesta eri näkökulmasta:

 • ohjaustoiminnoissa pitäisi estää taudin mahdollista leviämistä huolehtimalla aiempaa enemmän hygieniasta,
 • jokaisella työntekijällä tulisi olla riittävät valmiudet kohdata nuoria aiheeseen liittyen ja
 • varaudutaan etukäteen siihen, että nuorten kohtaamistyö siirretään kokonaan someen ja verkkoon.

Tästä ote kyseisen palaverin muistiosta, millaisin ohjeistuksin asioihin päätettiin puuttua:

 • Tilojen hygieniasta huolehtiminen:
  • Hankittava käsidesiä ja pidetään sitä helposti saatavilla (esim. tiskillä)
  • Kipeän oloiset nuoret ohjataan kohteliaasti kotiin
  • Työntekijät näyttävät esimerkkiä: käsien pesu ja käsidesin käyttö
  • Usein käytettävät tarvikkeet (bilismailat, pleikkaohjaimet, hiiret ja näppikset) puhdistettava säännöllisesti desinfioivalla puhdistusaineella, sovittiin että vähintään 1 krt / pvä
  • Ei paperittomia irtokarkkeja, sipsejä tms. käsin kahmittavaa tarjolle, ruoanlaitossa erityistä huolehtimista käsihygieniasta, esimerkiksi kertakäyttökumihanskojen käyttö
  • Vaikka korona ei leviäisikään, samat ohjeet auttavat influenssan ja muiden tarttuvien tautien leviämisen ehkäisyssä
 • Nuorten kohtaaminen asiaan liittyen:
  • Työntekijöiden tutustuttava asiaan esimerkiksi Hyvinkään kaupungin linjauksissa ja THL:n sivuilta
  • Nuorilla voi olla pelkoja tai huolta asiaan liittyen, annetaan nuorille tilaa käsitellä asiaa toiminnoissa
  • Nuoret voivat reagoida eri tavoin: esimerkiksi välinpitämättömyys, huumori, ahdistuneisuus, pelkotilat, huomion hakeminen tai muu reagointi
  • Rauhoitellaan nuoria tilanteeseen liittyen, eikä levitetä huhuja
 • Varautuminen epidemiaan:
  • Seurataan ja noudatetaan yleisiä ohjeita
  • Jos kokoontumisia suositellaan vältettäväksi, siirretään nuorten kohtaamistyötä someen ja verkkoon
 • Tiedotuksessa mennään kaupungin ohjeistuksen mukaan: Keusote hoitaa tiedottamisen, meidän osalta yhdyshenkilönä tarvittaessa nuorisopäällikkö

Tehdyt linjaukset koettiin hyviksi ja niiden yhdessä tekemisen kautta lisättiin henkilöstön tunnetta, että voimme konkreettisesti tehdä oman osuutemme asian eteen. Tilojen hygienian lisäämiseen annetut ohjeet välittivät saman myös nuorille: nuoret osallistuivat omatoimisesti ja aktiivisesti esimerkiksi Pelitalon välineiden desinfiointiin ennen ja jälkeen niiden käyttöä. Huolestuttavaa asiaa vastaan toimittiin yhdessä ja jokainen pystyi kokemaan olevansa asiassa mukana.

Suunnittelemalla varauduttiin verkkonuorisotyöhön siirtymiseen

Samanaikaisesti tehtiin suunnitelma, että jos tulee ohjeistus rajoittaa ja vähentää kokoontumisia, kaikki Nupan ohjaustoiminnat (Pelitalo, nuortentila Spotti ja kerhot) pyritään siirtämään verkkoon yhdessä päivässä. Jokaisen toiminnan vastuutyöntekijöiden tuli miettiä (tarvittaessa esimiehen kanssa) miten asia käytännössä hoidettaisiin.

Nupalla oli jo valmiiksi olemassa Discord-palvelimet ”Hyvinkään Pelitalo” ja ”Nuorten Hyvinkää”, jotka otettaisiin käyttöön korvaamaan Pelitalon ja Spotin aukiolot. Erilaisten kerhojen osalta mietittiin nuorten kanssa, mihin some- tai verkkopalveluun toiminta siirrettäisiin. Yhdessä kerhossa päädyttiin perustamaan oma Discord-palvelin, toisessa käyttämään Facebook Messengeriä, osassa taas olemassa olevia WhatsApp-ryhmiä.

Tarkoituksena oli, että nuorten arkirytmiä voitaisiin tukea tarjoamalla kohtaamishetkiä samoilla aukioloajoilla, samoina viikonpäivänä, tuttujen osallistujien ja ohjaajien kesken. Kohtaamisen tila vain siirrettäisiin verkkoon. Sama suunnitelma tehtiin myös yksilötyön asiakkaille: kohtaaminen ja yhteydenpito siirrettiin fyysisistä tapaamisista somepalveluihin.

Suunnitelmista toteutukseen

Tilanne konkretisoitui perjantaina 13.3.2020, jolloin aamulla tehtiin päätös laittaa nuorisotilat Hyvinkäällä kiinni toistaiseksi ja ottaa käyttöön suunnitelma verkkopalveluihin siirtymisestä. Puolikkaan työpäivän aikana suunnitelma oli toteutettu: ohjaajat tekivät itselleen puuttuvia Discord-tunnuksia ja tiedottaminen käynnistettiin sekä Nupan verkkosivuilla, yleisissä somekanavissa että suoraan nuorten suuntaan. Samana päivänä olivat ensimmäiset Discord-aukiolot käynnissä ja ohjaajien työn painopisteeksi oli otettu nuorten tukeminen verkossa.

Maanantaista 16.3.2020 alkaen koko Nupan henkilöstölle tehtiin etätyömääräykset, joissa oli kirjattuna etätöihin kuuluvat työtehtävät. Kaikilla työntekijöillä oli valmiiksi käytössä älypuhelimet nuorisotyöllistä sometoimintaa varten ja yhtä lukuunottamatta kaikilla myös kannettavat tietokoneet työpisteinä, joten työntekijöiden pääasiallisina työpisteinä toimivat nyt kotitoimistot ja nuorten kohtaamista tehdään verkossa ja somessa. Ajankohtaiset verkkopäivystysajat koottiin osoitteeseen www.hyvinkaa.fi/nuoriso.

Myöhemmin saman päivän aikana tuli myös tieto valmiuslain käyttöönotosta ja nuorisotilojen ja koulujen sulkeutumisesta ajalle 18.3.–13.4.2020. Kun samalla saatiin vahvistus siitä, että ohjaustoiminnat tulisivat olemaan suljettuina vielä ainakin neljä viikkoa, alettiin suunnittelemaan verkkotoimintojen laajentamista: henkilöstöä on kannustettu sekä ideoimaan uusia ideoita itse, tutustumaan Verken verkkovinkkeihin että seuraamaan muiden kuntien tarjoamia palveluita.

Hyvinkäällä uuteen tilanteeseen on mielestäni onnistuttu reagoimaan kiitettävällä tavalla: nopeasti, ennakoiden, nuorten tarpeet edellä ja henkilöstö huomioiden. Asian ovat mahdollistaneet työntekijöiden motivaatio ja valmiudet ja kaikille jo aiemmin hankitut ajantasaiset työvälineet. Näiden lisäksi koko henkilöstö on yhteisesti perehtynyt digitaaliseen nuorisotyöhön ja ollut yhdessä tekemässä viime syksynä Nupan digitaalisen nuorisotyön toimintamalli 2019. Asiasta ja tilanteesta on kuitenkin paljon opittavaa, etenkin nuorisotyön varautumisesta poikkeustilanteisiin, jotta yllättäviin tilanteisiin pystyttäisiin valmistautumaan vielä aiempaa paremmin.

Katso kaikki blogikirjoitukset

Arkisto