Kaksi kuvakaappausta TikTokista.

Arkiv

”Det finns roliga videor och det blir aldrig tråkigt” – Vad är det som fascinerar ungdomar på TikTok och finns det plats för ungdomsarbetet där?

08. december 2020

Mina studier i samhällspedagogik på Humanistiska yrkeshögskolan var på slutrakan och endast examensarbetet återstod. Jag ville undersöka ungdomar och sociala medier, och till sist blev ämnet applikationen som alla pratar om, nämligen TikTok.

”Nu är jag så med i tiden som man bara kan vara!” utbrast min handledaren för mitt examensarbete. Applikationen är en av de mest nedladdade i hela världen och den största användargruppen är ungdomar. Vad är det då som fascinerar ungdomar i appen och skulle det kunna finnas en plats för ungdomsarbetet i den? Det var utgångspunkten för mitt examensarbete.

Varför använder ungdomar TikTok?

Ett av målen för mitt examensarbete var att ta reda på vad det är som får ungdomar att använda applikationen i fråga. Ungdomar använder TikTok i huvudsak för att titta på roliga och underhållande videor. Att se på videorna gör dem på gott humör samt får dem att skratta och vara glada. De delar även hela tiden TikTok-videor med sina kompisar. På samma sätt som man tidigare skickade roliga bilder i grupper på WhatsApp, skickar man i dag TikTok-videor till samma grupper. Ett annat innehåll som intresserar ungdomar är även olika slags utmaningar och skämt. Dem vill ungdomarna testa tillsammans med sina kompisar, och det är en av anledningarna till att ungdomar använder appen. Att testa dagliga utmaningar och skämt är nytt, annorlunda och underhållande samt bra tidsfördriv.

 

Plattformen har blivit en ny memvärld

en av respondenterna i mitt examensarbete när hen beskrev de goda sidorna med TikTok

Förutom att det är roligt irrar man även bort sig i appen, eftersom den är beroendeframkallande, och det har även ungdomarna märkt. Flera ungdomar som svarade på enkäten i examensarbetet nämnde det som en av de dåliga sidorna med TikTok, att man blir beroende. Applikationen har gjorts så enkel som möjlig att använda och man kan lätt tillbringa flera timmar om dagen i den.

Appen erbjuder dock även annat än enbart underhållning, eftersom det även är möjligt att hitta lärorikt innehåll där. Största delen av ungdomarna som svarade på min enkät har stött på lärorikt innehåll i appen, och för en del är det även en av anledningarna till att de använder TikTok. Denna aspekt är särskilt intressant ur ungdomsarbetarnas perspektiv. Skulle pedagogiska videor för ungdomar vara ett lämpligt angreppssätt, via vilket ungdomsarbetet skulle kunna börja använda appen?

Screenshot om TikTok videos

Vad borde ungdomsarbetets innehåll vara?

Ungdomarna som svarade på min enkät önskade faktabaserat innehåll inom det egna fackområdet från ungdomsaktörer. I synnerhet olika slags material av typen ”bakom kulisserna” fascinerar ungdomar. Ungdomarna har ingen stor inblick i arbetslivet och därför är de intresserade av hur en dag ser ut för till exempel en ungdomsarbetare eller en tränare i en idrottsförening. Genom att med hjälp av TikTok-videor visa hur din dag ser ut, vilken slags människa du är och vad du gör kommer du närmare ungdomarna. Ju mer du ger av dig själv, desto mer vågar ungdomarna söka kontakt med dig.

Det är bra om innehållet är avsett för ungdomar och skapat med ungdomar i åtanke. Det är bra att komma ihåg att ungdomarna inte alltid vill detsamma som ungdomsarbetaren vill. Därför är det extremt viktigt att ta ungdomarnas önskemål i beaktande när det gäller innehållet. Genom det kan du börja bygga upp ungdomsarbetets konto så att innehållet uppfyller just ungdomarnas behov och inte ungdomsarbetarnas. På så sätt får ungdomarna en känsla av delaktighet, då innehållet är avsett just för dem.

Vad ska du tänka på om du är intresserad av TikTok?

TikTok är en app för ungdomar. Ungdomarna har låtit sig inspireras av TikTok på olika sätt, och det har format deras beteende. De känner igen olika danser, rörelser och utmaningar från appen. Det är en app som är en del av deras vardag, uppväxt och ungdom. Största delen av ungdomarna följer endast avsnittet For You, som baserar sig på algoritmer, vilket innebär att TikTok avgör vilka videor som visas på skärmen. I avsnittet For You rullar den trendigaste musiken, de trendigaste utmaningarna och sätten att göra videor. Om en ungdomsaktör vill att hens videor ska få synlighet måste de vara tillräckligt aktuella och passa in i den kultur som för stunden gäller på TikTok. Endast genom det kan de bli populära och nå så många ungdomar som möjligt. Att en ungdomsaktör får många följare på sitt konto garanterar således inte automatiskt stora mängder visningar för videorna.

På basis av resultaten av examensarbetet är det tydligt att ungdomarna inte vill ha ungdomsaktörer på TikTok. Resultatet innebär dock inte att ungdomsarbetet inte skulle kunna vara aktivt i appen och skapa framgångsrikt innehåll där. Ett exempel på det är ungdomsgården i Myllyoja i Uleåborg. Det är viktigt att tänka på detta om man tänker börja använda appen. Det lönar sig att börja använda TikTok genom att utnyttja organisationens styrkor. Även om mina resultat visar att ungdomarna inte vill se dansvideor från organisationer inom ungdomsarbetet, är det ändå sant att det alltid är fängslande att se en kunnig dansare dansa. Eller om det till exempel finns duktiga musiker i organisationen är det skäl att fundera över om det skulle vara möjligt att utnyttja dessa färdigheter som en del av innehållsproduktionen, så att själva innehållet skapas via styrkorna. Det är även viktigt att komma ihåg ungdomsarbetets perspektiv i användningen av appen.

TikTok gör det möjligt för användare att bli mycket populära även på kort tid, och i och med det är det möjligt även för ungdomsarbetet att bli känt. Genom att gå med i TikTok kan ungdomsarbetet bli mer synligt för ungdomar, och via det kan tröskeln för dem att kontakta ungdomsarbetarna sänkas. Med hjälp av appen är det möjligt att göra ungdomsarbetarna till ”bra typer”, om innehållet är väl genomtänkt. Lyssna på vad ungdomarna i ert område vill ha och börja utveckla nya lösningar via era egna styrkor.

En annan aspekt som jag vill lyfta fram när det gäller applikationen är målorientering. Det är inte värt att börja använda TikTok som organisation endast för att det är roligt att vara med. Det är skäl att ställa upp mål för verksamheten och fundera i förväg över hur det är möjligt att utvärdera och utveckla verksamheten. Redan planering, utsedda anställda och arbetstid som är avsedd för verksamheten garanterar innehåll av betydligt högre kvalitet. Det är dock viktigt att komma ihåg att det digitala ungdomsarbetet inte får stjäla tid från arbetet ansikte mot ansikte, utan ska vara till stöd för det. När du är närvarande, var närvarande.

Även om TikTok inte skulle vara er grej, uppmuntrar jag er att ändå ta reda på mer om appen. TikTok är för tillfället ett så stort fenomen bland ungdomar att det är lättare att förstå ungdomarna om man förstår fenomenet. Ungdomsarbetarna behöver inte vara experter på appen, utan det är viktigare att de är intresserade av den och dess effekter.

Jag rekommenderar dock alla att ladda ner TikTok för att förstå ungdomarnas värld. Om ditt svar på det är ”Jag behöver inte laddad ner någonting sådant, jag klarar mig bra utan” så förstår jag. Jag kontrar dock med att säga att en sprinterlöpare inte heller behöver spikskor för att springa, men ändå är de till hjälp.

Telefon med TikToks logo

Till sist

Syftet med den här bloggtexten och mitt examensarbete är att hjälpa personer som arbetar med ungdomar att bättre förstå ungdomarnas värld. Som blivande ungdomsarbetare ser jag det som min skyldighet att ta reda på mer om ungdomarnas värld, så att jag kan bli en bättre, tryggare och mer tillgänglig vuxen för dem. Det är bra om arbetet med ungdomar är dubbelriktat, så att både ungdomarna och ungdomsarbetarna blir hörda. När det gäller TikTok är mitt examensarbete ett resultat av det. Ni kan fritt tillämpa anvisningarna i examensarbetet i ert eget arbete. Examensarbetet är gjort för er.

Mitt examensarbete TikTok, nuoret ja nuorisotyö (TikTok, ungdomarna och ungdomsarbetet) kan läsas i Theseus (på finska).

Om du funderar över något berättar jag gärna mer om temana i examensarbetet. Jag kan komma och presentera resultaten av mitt arbete och/eller hålla en föreläsning om ämnet om er organisation så önskar. Även alla andra frågor, kommentarer och synpunkter är välkomna. Du kan nå mig per e-post på miro.ruismaki@hotmail.com.

Visa alla blogginlägg

Arkiv