Kädessä pidetään puhelinta, jossa on auki Harkitse ja haasta -kampanjan mainoskuva.

Arkisto

Meditaitoviikolla 2021 keskusteltiin somehaasteista – miten koko nuorisoalan yhteinen somekampanja rakennettiin?

26. huhtikuun 2021

Noin 200 000 näyttökertaa, yli 600 klikkausta materiaalikansioon, yli 70 nuorisoalan toimijaa ja 135 hashtagin mainintaa. Näistä luvuista koostui vuoden 2021 Mediataitoviikolla pidetty koko nuorisoalan yhteinen somehaasteisiin keskittynyt Harkitse ja haasta -kampanja. Tässä blogitekstissä avaan ovet kampanjan suunnitteluun ja taustoihin. Mistä kannattaa lähteä liikkeelle ja mitä on hyvä huomioida somekampanjan rakentamisessa?

Kampanjan alkuhetkiä varten pitää palata aina toukokuuhun ja kevääseen 2020, sillä kampanja sai alunperin alkunsa Verken vuosittain järjestetyssä SomeCamp-tapahtumassa. Toukokuussa suunnittelimme Verkessä mitä keksisimme SomeCampin ohjelmaan mukaan, kun päätös tapahtuman siirtämisestä etätapahtumaksi oli tehty. Päädyimme lopulta jakamaan tapahtuman osallistujat kolmen teeman pariin työskentelemään ryhmissä läpi syksyn.

Yhden ryhmän aiheeksi muodostui sosiaalisen median kampanja nuorille ja minä sain olla yksi ryhmän vetäjistä. Toiveenamme oli, että SomeCampilla valmistuva somekampanja korostaisi nuorille yhteiskunnallista vaikuttamista. Toisena kriteerinä kampanjalle oli asetettu sen julkaisuajankohta – Mediataitoviikko 2021.

Palvelumuotoilua hyödyntäen kohti kampanjan aihetta

Syyskuussa tapasimme ryhmämme osallistujat ensimmäistä kertaa, ja erilaisten alustusten ja vieraiden avulla osallistujat lähtivät palvelumuotoilua hyödyntäen rakentamaan kampanjan aihetta. Kokonaisuudessaan somekampanjoita oli suunnittelemassa neljä eri ryhmää. SomeCampin tavoitteena oli kasvattaa osallistujien valmiuksia kampanjasuunnittelussa ja tämä huipentui campin intensiivipäivillä siihen, että yhden ryhmän kampanjaidea valittiin toteutettavaksi.

Koska kampanja oli suunnattu nuorille, lähtivät osallistujat rakentamaan kampanjaa haastattelemalla ja kysymällä nuorilta sopivaa aihetta kampanjan teemaksi. Tämän jälkeen neljä ryhmää teki syksyn aikana kampanjaehdotuksilleen somesuunnitelmat ja alustavan aikataulun Mediataitoviikon ohjelmasta. Marraskuun intensiivipäivillä kaikki campin osallistujat pääsivät kuulemaan syksyn työskentelyn tulokset ja saimme neljä erilaista kampanjaehdotusta äänestetykseen. Jos kampanjan parissa työskentely kiinnostaa enemmän, kannattaa kurkata MLL:n Nuortennetin Liisan ja Nooran kirjoittama blogiteksti SomeCampista.

Erilaisten aikataulu- ja muiden haasteiden jälkeen toteutettavaksi kampanjan aiheeksi muodostui lopulta somehaasteet. Kampanjan tavoitteena oli kehottaa nuoria harkitsemaan, miten ja millaisiin somehaasteisiin kannattaa osallistua sekä nostaa esille yhteiskunnallista vaikuttamista somehaasteiden avulla. Toiveena oli tavoittaa ensisijaisesti 10–14-vuotiaita nuoria. SomeCampin aikana työstetty kampanjan somesuunnitelma toimi loistavana pohjana jatkosuunnittelulle ja kun aihe oli lyöty lukkoon, oli kampanjan työryhmällä pari kuukautta aikaa valmistella kampanja valmiiksi Mediataitoviikolle. Työryhmässä oli mukana Verken ja digiosken toisen osapuolen Koordinaatin lisäksi Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Oulun kaupungin nuorisopalvelut.

Kädessä pidetään puhelinta, jossa on auki Harkitse ja haasta -kampanjan mainoskuva.

Nuorilta nuorille

Olimme Verkellä varanneet somekampanjaa varten oman budjetin, minkä myötä pääsimmekin toteuttamaan kampanjalle laadukkaita materiaaleja. Pienen pohdinnan jälkeen päädyimme lopulta siihen, että kampanjalle tilataan graafikolta täysin oma, nuorille suunnattu ilme. Kun olimme saaneet ensimmäiset suuntaviivat suunniteltua, tehtävänäni oli lähteä kilpailuttamaan potentiaalisia graafikoita. Lopulta graafisen ilmeen suunnitteli taitava Saara Helkala, jolla oli kokemusta nuorten mukaisen materiaalin suunnittelusta muun muassa Demi-lehdessä. Materiaalien teossa meillä oli tukena kampanjaryhmän kautta tavoitetut nuoret, jotka pääsivät vaikuttamaan kampanjan visuaaliseen ilmeeseen, mukaan tulevien piirrosvideoiden aiheisiin ja itse kampanjan nimeen. Piirrosvideot saimme tilattua suoraan Nuortennetin kautta nuorelta, joten niissäkin oli mukana keskeisesti ajatus nuorten osallistamisesta nuorille suunnattuun kampanjaan.

SomeCampin aikana kampanjan ydinryhmä oli ideoinut Mediataitoviikolle sisältöjä ja alustavaa aikataulua. Alustavaan ohjelmaan oli ideoitu mukaan nuoria somevaikuttajia ja sen myötä päätimme hyödyntää kampanjassa vaikuttajia, jotta tavoittaisimme kampanjallamme varmasti juuri nuoria. Tämän tiimoilta lähdinkin seuraavaksi etsimään sopivaa vaikuttajatoimistoa, jonka kanssa voisimme toteuttaa vaikuttajayhteistyön. Lopulta vaikuttajayhteistyötä lähti meidän kanssa tekemään Monochrome, jonka kautta kampanjaan valittiin mukaan Saara Daniela, Nelli Kniivilä ja RilliArru.

Tilasimme somevaikuttajilta melko paljon erilaisia somesisältöjä Meditaitoviikolle. Jokainen vaikuttaja piti omalla tilillään (Instagramissa ja TikTokissa) livelähetyksiä, joissa oli mukana myös vieraita nuorisoalalta. Nelli Kniivilä sai vieraaksi Sua varten somessa -hankkeen Minervan ja RilliArru puolestaan jutteli somehaasteista Myllyojan nuorisotilan Lauran kanssa. SaaraDaniela piti livelähetyksen jutellen seuraajiensa kanssa Instagramissa. Livelähetysten lisäksi somevaikuttajat myös järjestivät seuraajille äänestyksen ja toteutti yleisön valitseman somehaasteen. Toivoimme yhteistyöhön yleisön osallistamista, joten kehittelimme sen takia sisältöihin mukaan vuoropuhelua ja äänestyksen.

Somevaikuttajien sisältöjä kampanjaviikolla

Vaikuttajayhteistyö vaati useita viestejä toimiston kanssa ja kampanjan sisällöt tuli viilata tarkasti kuntoon ennen Mediataitoviikkoa. Vaikuttajien tueksi rakensimme esimerkiksi livelähetyksille taustarungon ja pohdimme yhdessä etukäteen yleisölle äänestykseen laitettavat somehaasteet. Olimme työryhmän kanssa melko isossa roolissa sisältöjen suunnittelussa, mutta kuuntelimme kuitenkin paljon vaikuttajien tietämystä someviestinnästä sekä yleisöstään, joten vaikuttajilla oli myös valtaa esimerkiksi somehaasteiden teossa. Tärkeintä oli, että kampanjan sisällöt olivat vaikuttajien itsensä näköisiä ja siten heidän yleisölleen sopivia. 

Oli huippua päästä läheltä seuraamaan vaikuttajien työtä ja kuinka se lopulta osoittautui meidän kampanjallemme parhaimmaksi keinoksi tavoittaa nuoria. Taas tuli nimittäin todetuksi, että on se vain parasta, kun nuori kertoo asian toiselle nuorelle. Näin jälkikäteen katsottuna löysimme kampanjaan juuri meille sopivimmat vaikuttajat ja heidän kautta saimme varmastikin parhaiten viestin vietyä suoraan nuorille. Jos budjetti siis sallii, suosittelen lämpimästi harkitsemaan vaikuttajayhteistyötä.

Tuloksia yli odotusten

Kun kampanjan graafinen ilme oli valmiina ja vaikuttajien kanssa sisällöt sovittuna, oli aika vielä viilata viimeiset sisällöt kuntoon ja tehdä kampanjan tärkein osuus; kutsua koko nuorisoala mukaan kampanjoimaan somehaasteista. Pyrimme tekemään kampanjaan osallistumisen mahdollisimman helpoksi monipuolisilla sisällöillä, joista löytyisi jokaiselle jotain sopivaa. Tilasimme graafikolta kampanjalle ilmeen, logon ja valmiita pohjia. Tarkoituksena meillä oli lisätä itse lopuksi graafikon tekemille pohjille kampanjan infoa, tietoa somehaasteista ja keinoja osallistua kampanjaan. Sain kunnian vastata materiaalien viimeistelystä ja muutaman tunnin uurastuksen jälkeen meillä oli erillisessä Drive-kansiossa oli koossa kattava materiaalipankki, josta löytyi paljon kuvia ja videoita Instagramin feediin ja storyyn. Sisältöjen tueksi kokosimme myös oman ohjeistuksen nuorisoalalle siitä, miten somehaasteita voi käsitellä kasvokkaisessa toiminnassa nuorten kanssa. Halusimme somesisältöjen lisäksi siis osallistuttaa nuorisoalaa myös verkon yli.

Omien somemainoksiemme ja kampanjalle tehdyn uutiskirjeen lisäksi välitin vielä tietoa kampanjasta viimeisillä viikoilla yhteistyökumppaneille ja medialle. Kun Mediataitoviikko lopulta alkoi, saimme koko työryhmän iloksi nähdä miten iso joukko kampanjaan oli lähtenyt mukaan! Materiaaleja valmistellessani tiesin, että meillä on kaikki avaimet onnistuneeseen kampanjaan, mutta en uskaltanut toivoa siitä näin isoa menestystä, sillä Mediataitoviikolla oli paljon muutakin mielenkiintoista sisältöä tarjolla. Hyvin tyytyväisinä saimme kuitenkin Mediataitoviikolla seurata kampanjan leviämistä ympäri Suomea. Kampanjaan lähti lopulta mukaan Instagramissa yli 70 toimijaa, #harkitsejahaasta-aihetunnistetta käytettiin yli 130 kertaa ja kaiken kaikkiaan somemateriaalien näyttökerrat olivat pyörivät noin 200 000 tienoilla. Hyvät luvut Suomen kokoisessa nuorisotyön kentässä!

Mitä somekampanjan teosta opittiin?

Mitä kampanjasta lopulta jäi työryhmälle käteen? Rehellisesti kertoen on pakko myöntää, että kampanjan koko työryhmä yllättyi somekampanjaan uponneesta työmäärästä. Itse myös yllätyin siitä, että vaikka kuinka olimme laskeskelleet Verkessä toukokuussa tulevaa työmäärää ja aikataulua koko kampanjan rakentamiseen, tuntui toisinaan, että viimeisestä kahdesta kuukaudesta loppuivat päivät kesken. Toki toteutimme kampanjaa muiden töiden ohessa, joten Verken verkkosivujen uudistamisen osuttua samalle ajankohdalle, oli aika senkin takia toisinaan kortilla. Pyörittelin päässäni myös useita ajatuksia ennen Mediataitoviikon kampanjastarttia. Jäin esimerkiksi pohtimaan, olisimmeko voineet mainostaa kampanjaa vielä laajemmin? Entä olivatko materiaalit oikeasti kiinnostavia nuorten mielestä? Entä aihe – lähteekö kampanjaan kukaan mukaan?

Moni näistä pohdinnoista osoittautui lopulta täysin turhaksi ja koko työryhmämme oli erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Kampanjan suunnittelun rikkautena oli se, että kampanjaa toteutettiin usean erilaisen organisaation voimin. Kampanjan alkusuunnittelun ja somesuunnitelman teki SomeCampilla muodostunut ryhmä ja iloksemme he olivat myös läpi kampanjan mukana työstämässä kampanjaa.

Kampanjalle sovitut somevaikuttajien sisällöt toimivat myös paremmin kuin hyvin ja visuaaliset materiaalit saivat kiitosta. Somekampanjamme ei keskittynyt minkään yksittäisen tuotteen tai palvelun markkinointiin / myynnin kasvattamiseen, minkä myötä kampanjalle ei ollut täysin suoraan onnistumisen mittareita. Toki seurasimme tarkkaan, miten paljon materiaaleja jaettiin Instagramissa ja saimme vaikuttajien sisällöistä loppuraportin, mutta emme lopulta voi mitenkään tietää, mitä somen ulkopuolella on keskusteltu somehaasteista ja saiko kampanja varmasti nuoret pohtimaan somehaasteiden maailmaa. Onnistumista puoltaa kuitenkin jo se, että somemateriaalit levisivät ympäri Suomea ja nuoret osallistuivat somevaikuttajien livelähtetyksissä keskusteluun somehaasteista. Kaikin puolin uurastus ja työtunnit kampanjan suunnittelu parissa tuottivat tulosta ja olimme hyvin tyytyväisiä kampanjaan.

Kampanjan prosessi oli kaikin puolin silmiä avartava ja antoi paljon näkökulmia tulevien somesisältöjen suunnitteluun. Tässä muutamia keskeisimpiä havaintoja nuorille suunnatun kampanjana suunnittelusta;

    1. Varaa kampanjan suunnitteluun tarpeeksi aikaa. Vaikka aloitimme kampanjan suunnittelun jo syksyllä, upposi kampanjan materiaaleihin ja muuhun valmisteluun paljon aikaa. Liian ajoissa kampanjaa ei voi siis alkaa suunnittelemaan.
    2. Tutustu hyvin kampanjan kohderyhmään. Palvelumuotoilussa lähdetään liikkeelle aina ongelman kartoittamisesta ja SomeCampillakin kampanjan suunnittelu aloitettiin tutustumalla nuorten ilmiöihin ja tiedustelemalla nuorille tärkeitä aiheita suoraan nuorilta. Näin ollen kampanjan aiheeksi valikoitui varmasti sellainen, joka myös nuoria koskettaa. Kohderyhmän tunteminen auttaa myös materiaalien suunnittelussa ja valmistelussa, sillä aina ei ole käytettävissä suurta budjettia ja ammattitaitoisia graafikkoja.
    3. Ota nuoria mukaan kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen. Kaikista toimivimman ja parhaimman sisällön kampanjaan saat osallistamalla nuoria. Harkitse ja haasta -kampanjan aikana nuorilta kyseltiin kampanjan aiheesta ja heiltä kysyttiin mielipidettä kampanjan materiaaleista. Nuori taiteilija myös teki kampanjalle somehaasteista kertovat piirrosvideot. Ota siis työryhmään rohkeasti kampanjan kohdeyleisö mukaan työstämään sisältöjä.
    4. Somevaikuttajien avulla välität viestin yleisölle sopivalla tavalla. Kampanjan ydinroolissa olivat nuoret somevaikuttajat, joiden avulla saimme välitettyä nuorille viestiä juuri nuoria kiinnostavalla tavalla. Somevaikuttajat ovat nuorille tärkeä osa someviestintää. Vaikuttajayhteistöissä on tärkeää kuunnella itse vaikuttajia ja mennä heidän kanavalleen sopiva sisältö ja muoto edellä. Päälleliimattu ja muusta sisällöstä irrallinen kaupallinen sisältö paistaa yleisölle helposti läpi eivätkä sisällöt silloin toimi. Jos budjetissa on tilaa, mieti miten sinä voisit hyödyntää somevaikuttajien yleisöä ja tavoittaa siten entistä isomman porukan!

Jos sinulla heräsi jotain kysyttävää kampanjan teosta tai kaipaat vinkkejä ja sparrailua someviestintään, ole rohkeasti yhteydessä! Kaikki tarjoamamme palvelut löytyvät sivuiltamme täältä ja verkeläisten yhteystiedot täältä.

Katso kaikki blogikirjoitukset

Arkisto