Useita avattuuja maalipuekkeja ja maalari valitsemassa yhtä väreistä

Arkiv

Tilltalande konst – konstgrupp för unga i Discord

01. februari 2022

Det här är en berättelse om hur det som var omöjligt blev möjligt. Hur en kollega förlorade den andra och hur de hittade tillbaka till varandra efter flera år trots avståndet. Mitt namn är Sisko Eskelinen och jag berättar den första berättelsen.

Återgång till arbetslivet – något måste man ju göra!

Jag återgick till arbetslivet efter att ha varit moderskaps- och studieledig i två år. Under den här tiden hade man globalt gjort enorma digitala framsteg och närvaroarbete undveks. Närvaroarbete utfördes endast av dem som det var oundvikligt för. Ungdomsgårdarna var stängda. Man hade naturligtvis hittat några nya digitala arbetsformer som var bra och även i Södra Kymmenedalens yrkesinstitut (Ekami) hade man grundat en egen server i Discord för att stöda studerandenas välfärd. I mina ögon såg det ut som om servern höll på att falna och därför började jag aktivt aktivera serverns verksamhet tillsammans med de övriga ansvariga. Vi sökte digitala tutorer, utökade personalen på servern genom att bland annat använda kunskapen av gymnastikläraren och uppsökande ungdomsarbetaren. Förutom dem upprätthölls servern stadigvarande av läroinrättningens kuratorer, församlingens ungdomsarbetare och handledaren för studerandeverksamheten. Jag återgick till mitt arbete som handledare för studerandeverksamheten i januari 2021 som projektchef i projektet Yhdessä – Tillsammans.

Ryhmän tekemä taideteos

Distansarbetets möda blev en seger

Ett av syftena i projektet är att utveckla gemenskapen i läroinrättningen. Distanstiden medförde egna utmaningar. På ett möte skämtade jag delvis om att jag skulle kunna måla med studerandena på distans via Discord. Av det som delvis var ett skämt blev jag inspirerad att fråga studerande på servern om intresset, och till min häpnad fick jag snabbt ihop en smågrupp. Vi beslöt att påbörja planeringen av en konstgrupp tillsammans med studerandena. Studerandena skapade gruppnamnet, ”Tilltalande konst”. Vi kom överens om vilken veckodag vi ska samlas. Själv förband jag mig att vara närvarande som ledare samtidigt som församlingens ungdomsarbetare höll servern öppen för andra studerande i Ekami. Marknadsföringen gjordes i läroinrättningens Instagram och i Wilma.

Puhutteleva taide -mainos

Nya ungdomar – det här fungerar ju! 

Efter att konstgruppen börjat sin verksamhet noterade jag snart att jag med denna smågruppsverksamhet hade nått studerande som jag inte annars skulle ha nått i närundervisningen. Vi pratar om studerande som ännu kanske aldrig hade upplevt känsla av samhörighet under studietiden. Vi träffades på diskussionskanalen i Discord varje vecka och gruppen blev snabbt något jag väntade på vecka efter vecka. Eki, Ekamin opiskelijayhdistys ry (studentföreningen i Ekami) sponsorerade verksamheten och vi fick även finansiering som vi avlönade konstnärer med för att handleda om olika konstformer. Studerandena uttryckte sig starkt genom konsten, trots att vi inte förde en livlig diskussion på kanalen. Själv pratade jag och de studerande skrev gärna sina svar i textkanalen. I slutet av våren samlade jag respons av studerandena där de bland annat kommenterade följande: ”Konstgruppen är min orsak att orka tills torsdag”, ”Konstgruppen har haft en positiv betydelse för att jag ska orka under coronatiden” och ”Det som blev kvar i mitt sinne var hur jag med entusiasm väntade på följande gång.” Fastän gruppen ur handledarsynvinkel var det bästa som hänt mig under distanstiden, lämnade gruppen mig en aning kall. Jag är en entusiastisk målare av naturen, men jag upplevde starkt att jag saknar ett arbetspar. Jag behövde även idéer, eftersom de studerande inte kunde önska något just alls.

En gammal bekant

Under våren 2021 hade jag lyckats nå även andra som sysslar med ungdomsarbete på andra stadiet och var även glad för nätverket som startats tillsammans med Kanuuna (Kanonen). En lista hade sammanställts över arbetstagarna och deras styrkor som arbetar med ungdomsarbete på andra stadiet i Kanonens nätverk. Jag hittade en gammal bekant på listan, Kukka Heiskanen. Vi hade varit kollegor med Kukka i Kotka när båda var i början av sin karriär. Nu arbetade Kukka som ungdomsarbetare i Tavastehus stad inom projektet NUTUT (ungdomsarbete och stödnätverk i årskurs 7–9 och gymnasierna i Tavastehus) och koncentrerade sig på ungdomsarbetet i Hämeenlinnan lukio (Tavastehus gymnasium). Kukka hade angett att hennes styrkor och intressen hänför sig till allt inom konst. Jag blev entusiastisk av detta och kastade fram en idé – ska vi göra en konstgrupp tillsammans? Och nu är det Kukka Heiskanen som berättar.

Unga, konst och Discord – vilken strålande idé! 

Corona och distanstiden präglade Tavastehus på samma sätt och man hade redan flera gånger testat många olika möjligheter av digitalt ungdomsarbete. Sisko frågade mig om konstgruppssamarbete i augusti 2021. Jag behövde inte tänka över svaret länge, utan berättade att jag givetvis vill medverka! Unga, konst och Discord – vilken strålande idé! Mitt huvud fylldes genast av idéer om att göra konst och bilder på distans, och entusiasmen att få yrkesinstitutets studerande och gymnasisterna att ansluta sig till samma grupp för att göra saker tillsammans kändes också fint redan på förhand. Att förverkliga gruppen från två olika städer var också något nytt som jag absolut ville medverka i. Jag upplevde emellertid lite spänning om konstgruppen skulle väcka intresse hos gymnasisterna och om de slutligen skulle delta i gruppen. Skulle vi lyckas verkställa gruppen precis som vi hade tänkt?

Konstgruppen samlas med ny sammansättning 

Jag kontaktade gymnasisterna i Tavastehus med ett meddelande i Wilma och i mina egna sociala medier, och berättade om konstgruppen som börjar på distans. Jag tipsade även några bekanta studerande om gruppen ansikte mot ansikte och satte aktivt upp affischer om konstgruppen på gymnasiets väggar. Deltagandet var möjligt genom att be om en inbjudningslänk till Ekams server. Det var möjligt att delta på önskat sätt antingen genom att diskutera på diskussionskanalen eller arbeta självständigt och skriva i kanalen. Vi förutsatte inte att deltagarna måste använda kameran eller att berätta sitt namn i gruppen eller prata. Till min glädje anslöt sig även gymnasister till gruppen och konstgruppens första sammankomst med den nya sammansättningen skedde i september 2021!

Snart efter att gruppen startat gjorde jag samma observation som Sisko att det kändes som om konstgruppen nådde studerande som jag inte hade blivit bekant med vid bemötanden i korridorerna. När gruppen samlades framhävdes att studerandena kommunicerade genom att skriva och en del av studerandena deltog i gruppen endast genom att reagera med emojier på bilder som de andra i gruppen publicerat. Vi handledare arbetar alltid i gruppen både på diskussionskanalen och genom att skriva, och studerandena genom att aktivt lyssna på diskussionskanalen och huvudsakligen svara skriftligt på våra frågor.

”Jag är med i den där Konstgruppen”

När hösten framskred började gänget av deltagande studerande i konstgruppen etableras och även på diskussionskanalen förekom det kommunikation i viss mån mellan studerande och ledare. Även i ungdomsarbetet i gymnasierna fick vi en enorm känsla av att ha lyckats när en studerande berättade i ungdomslokalen att, ”Jag är med i den där konstgruppen”. Gruppdeltagaren fick ett ansikte som framhävde att gruppen är viktig och att vi som ledare hade lyckats skapa en atmosfär i gruppen som gjorde att vi var lätta att närma sig – även ansikte mot ansikte.

De mest oförglömliga gångerna för konstgruppen var utan tvekan musikmålning och ett gemensamt skapat digitalt konstverk. Vid musikmålning får varje studerande turvis spela upp en valfri låt för gruppen genom en bot i gruppen. Syftet var att bearbeta en bild man fått under lektionen enligt känslorna och stämningarna genom varierande låtar. Det färdiga arbetet som uppstod var en bild som redigerats av alla spelade låtar som man fick arbeta med på önskat sätt genom att rita, måla eller digitalt. Ledarna uppmuntrade eleverna till låtvalen och låtarna spelade slutligen till de sista minuterna av konstgruppen, och responsen av studerandena har varit enbart positiv.

Gruppens gemensamma konstverk gjordes digitalt på webbplatsen aggie.io där varje studerande fick rita önskade saker på bilden i realtid. När det gemensamma konstverket framskred blev konstverket verkligen gemensamt när vi observerade att de ritade bilderna började kommunicera sinsemellan; Man började lägga till element i bilder som de andra ritat som inte fanns på bilderna från början. Den här gången framhävdes verkligen skratt och leende emojier!

Gemensamt konstverk

”Jag har väntat hela dagen på att gruppen ska börja”

Vi samlade respons om konstgruppen i slutet av 2021 och på basis av erhållna responser beslöt vi att fortsätta med gruppen även 2022! Det lönade sig absolut att fortsätta gruppen, eftersom årets första konstgrupp började i januari 2022 med orden av en studerande på diskussionskanalen: ”Jag har väntat hela dagen på att gruppen ska börja.”

Visa alla blogginlägg

Arkiv