Töissä verkossa -videosarja

Mies ottaa puhelimella kuvaa ulkona talvimaisemissa selkä kameraan päin.

Mitä verkossa tehdään nuorten kanssa? Miten toiminta on muuttunut poikkeusaikana? Olemme kaikki poikkeustilanteen myötä uuden äärellä ja toimintaa kehitetään jatkuvasti. Voimme kuitenkin oppia toinen toisiltamme ja sen takia pienetkin vinkit ja ideat on hyvä saada jakoon. Uudessa Töissä verkossa -videosarjassa esittelemme yli 15 esimerkkiä nuorisotyöstä ympäri Suomea.

Falkullan kotieläintila

Falkullan kotieläintilalla Helsingissä tehdään normaalisti eläinavusteista nuorisotyötä. Kotieläintila tuli sulkea pandemian vuoksi, jolloin kasvokkain tehtävä nuorisotyö siirtyi verkkoon. Falkullassa käytetään aktiivisesti Instagramia ja alustaa on hyödynnetty livelähetyksien tekoon eläinten kanssa. Falkullassa on ylläpidetty myös nuorten kanssa erilaisia WhatsApp-ryhmiä.

Livelähetyksissä on mahdollista tuoda eläimiä esille ja näyttää arkea mitä kotieläintilalla eletään. Aiheet vaihtelevat ja niitä on poikkeusaikana keksitty melko spontaanistikin. Nuoret ovat löytäneet livelähetyksiin hyvin paikalle ja nuoriin on saatu lähetysten kautta kontakti. Mukaan on löytynyt myös uusia nuoria. Suunnitteilla on vielä kehitellä jonkinlaisia verkkokursseja nuorille korvaamaan kasvokkaista toimintaa.

Hyvinkään nuorisopalvelutt

Hyvinkään nuorisopalveluissa verkossa tapahtuva nuorisotyö on jo ennestään tuttua. Poikkeusaikana on käytetty aktiivisesti Discordia, joka on ollut Hyvinkäällä käytössä jo aiemmin. Poikkeustilanteen myötä toimintaan tuli mukaan koko työyhteisö ja kanavia lisättiin. Käytössä on ollut myös Instagram, jossa on tehty livelähetyksiä. Liveissä on tehty muun muassa kokkaushaasteita, käyty yhdessä kävelyllä ja muuten vain rennosti keskusteltu.

Nuoria kohdataan lisäksi yksilöittäin erilaisissa kanavissa ja keskustelulle on selkeästi ollut tarvetta, sillä poikkeustilanne herättää nuorissa kysymyksiä ja yksinäisyyttä. Hyvinkäällä perustettiin myös Habbo Hotelliin oma huone, jossa on aina joku ohjaajista paikalla. Huone on maanantaista torstaihin auki. Nuoria on kokoontunut alustalle paljon ja mukana on myös valtakunnallista toimintaa. Nuorilta on tullut hyvää palautetta poikkeusajan toiminnasta ja niihin on osallistuttu aktiivisesti.

Aseman Lapset ry

Aseman Lapset ry:n toiminta poikkeusajan alettua toimintaa mietittiin uudelleen. Kasvokkainen kohtaaminen siirrettiin verkkoalustoille. Aseman Lapsilla verkkokkohtaamista ei ollut juurikaan ennestään ja nuorten tavoittaminen toi omia haasteita. Toiminnassa on hyödynnetty jo olemassa olleita somekanavia ja otettu lisäksi käyttöön Discord sekä YouTube. Toiminta digitaalisilla alustoilla on ollut monipuolista.

Instagramissa on tehty suunnitelmallista sisällöntuotantoa ja livelähetykset ovat osoittautuneet hyväksi keinoksi tavata nuoria. Discordissa puolestaan päivystetään maanantaista perjantaihin joka päivä kolme tuntia. Keskustelujen lisäksi on aloitettu pelitoiminta ja juteltu nuorten kanssa myös äänikanavalla. Nuoria on ajoittain ollut haastavaa tavoittaa ja tuttuja nuoria ei aina ole löytänyt mukaan digitaalisille alustoille. Verkkotyössä on huomattu mahdollisuus valtakunnalliselle työllä ja sitä halutaan jatkossa kehittää.

Pertunmaan nuorisopalvelut

Pertunmaan nuorisopalveluissa siirryttiin muiden tapaan etätöihin ja lähdettiin opettelemaan uusia digitaalisia palvelimia. Nuorisotoimi on nyt yhteydessä nuoriin Discordin kautta, jossa tehdään yhteistyötä alueen etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa. Nuoret ovat löytäneet hyvin kanavan ja toiminta on otettu innolla vastaan. Discordin lisäksi Pertunmaalla on käytössä Instagram ja WhatsApp. Myös nuorten suosimaan TikTokiin on perehdytty ja tutkittu siellä olevaan sisältöön, mutta omaa sisältöä ei olla vielä julkaistu. Vanhempia nuoria ja heidän vanhempiaan tavataan puolestaan Facebookin kautta.

Sosiaalisen median kanavissa järjestetään muun muassa haasteita, jaetaan omia videoita, käydään läpi vinkkejä uuteen arkeen ja sisällöntuotanto on monipuolista.

Nakkilan seurakunnan nuorisotyö

Nakkilan seurakunnassa digitaalista nuorisotyötä on tehty jo aiemmin, mutta poikkeusaika on lisännyt digitaalisilla alustoilla tehtyä nuorisotyötä. Nakkilassa on aiemmin tehty muun muassa podcast-sarja nuorten kanssa, striimattu pelilähetyksiä Twitchiin ja käytetty sosiaalista mediaa. Discordiin lähdettiin perehtymään rauhassa kevään ajan ja siellä pidetään esimerkiksi pelipäivystyksiä. Alusta otetaan kunnolla aktiiviseen käyttöön syksyllä. Nakkilan seurakunta on pitänyt yllä tutut toiminnot ja siirtänyt ne digitaalisille alustoille. Kerran viikossa järjestetty nuorten ilta esimerkiksi siirrettiin Instagram livelähetykseen ja illan jatkot pidetään Discordissa. Sosiaalisen median kanaviin on panostettu poikkeusaikana reilusti ja Instagram on otettu entistä aktiivisempaan käyttöön.

Nuorten tukipalvelu Toppari

Nuorten tukipalvelu Topparissa tehtiin melko isoja muutoksia poikkeusajan alkaessa. Digitaaliselle tielle oli lähdetty jo pikku hiljaa aiemmin, mutta muutoksia tuli silti tehdä normaaliin arkeen verrattuna. Torpparissa järjestetään paljon ryhmätoimintaa ja niitä on jatkettu muun muassa WhatsAppissa ja Teamsissa.

Ryhmätoiminnassa kehitetään omia taitoja ja sosiaalisia taitoja ja videot ovat olleet toiminnassa keskiössä, joten verkkoympäristö sopii tapaamisille hyvin. Poikkeusajat ovat näyttäneet, että ryhmätoiminta onnistuu hyvin myös etänä ja niitä jatketaan kasvokkaisten tapaamisten ohella. Verkkotapaamiset ovat antaneet kaikille tasapuolisen mahdollisuuden tulla esille ja ujoimmatkin nuoret ovat osallistuneet aktiivisemmin toimintaan.

Ohjaamo Helsinki

Ohjaamo Helsingissä työtehtävät muuttuivat monella. Kasvokkainen kohtaaminen vaihtui Discord-kanavalle. Nuoria on tavoitettu myös yksilötapaamisilla esimerkiksi Google Meetsin välityksellä. Ohjaamon viestinnässä on vapautunut tapahtumien peruuntumisen jälkeen aikaa uusien työkalujen ja kanavien haltuunottoon. Ohjaamo Helsingillä on oma Discord-palvelin, jossa on muutamia omia kanavia. Ohjaamon työntekijät ovat kiinnostuneet palvelimen käytöstä ja sen myötä myös kanavia on pystytty lisäämään. Nuorilta on saatu hyvää palautetta Discordista ja palvelinta on toivottu myös normaalin toiminnan oheen.

Walkers Oulu

Oulun Walkers sulki ovet ja siirsi toimintaa Discordiin. Discordissa käytetään apuna vapaaehtoisia ja kävijöitä on melko paljon. Ryhmissä chattailu tuntuu jäävän hieman pintapuoliseksi kasvokkaisesta keskustelusta poiketen. Walkersin Discord-palvelin on auki ympäri vuorokauden ja vapaaehtoisia on päivystämässä yölläkin. Kun verkkoympäristöihin on siirrytty, keskusteluissa on noussut uusia aiheita. Nuorten kanssa on puhuttu poikkeusajoista, perhe-elämästä sekä arjen pyörittämisestä. Walkers on kiinnostunut hyvien kokemusten myötä avaamaan chattimahdollisuuden myös poikkeusajan päätyttyä.

Porin nuorisopalvelut

Porin nuorisopalveluilla oli oma verkkonuorisotyöntekijä, jonka työt pysyivät melko samoina poikkeusaikanakin. Verkkomaailman kätevyys on noussut tilanteen myötä esille, sillä suurimpana muutoksena oli vain toimiston siirtyminen kotiin. Porissa on järjestetty pienryhmätoimintaa ja poikkeustilanteen myötä tapaamiset siirtyivät verkkoon. Keskusteluja on nyt käyty Discordissa omalla alueellisella kanavalla. Pienryhmässä on katsottu esimerkiksi tv-sarjoja ja keskusteltu niistä. Keskustelu oli aktiivista ja nuoret vetivät itse keskustelua. Pienryhmätoiminta on muodostunut nuorten toiveiden ympärille ja kokoontumiset ovat hyvin vapaamuotoisia.

Nuortennetti.fi

Nuortennettiin vyöryi kävijöitä heti poikkeustilanteen alettua. Nuortennetti lisäsi heti ryhmächattien määrää ja tarjosi siten nuorille mahdollisuuden keskustella ryhmässä. Nuorilta saadun palautteen mukaan chatteihin on valittu erilaisia teemoja. Nuorten kanssa on keskusteltu muun muassa opiskelusta ja ystävyyssuhteiden ylläpitämisestä etänä. Nuortennetin sosiaalisen median kanavia päivittää työntekijät ja Nuortennetin toimittajanuoria. Nuoret tuovat sisältöön omia näkemyksiä nuorten elämästä ja avaavat arkea poikkeustilanteessa.

Pelikaveri-toiminta

Pelikaveri-toiminta tarjoaa nuorille kavereita pelaamiseen. Toiminnassa on mukana koulutettuja vapaaehtoisia aikuisia ympäri Suomea. Poikkeustilanne on antanut mahdollisuuden panostaa vapaaehtoisten tukemiseen ja ohjeistamiseen sekä nuorten kanssa yhdessä olemiseen. Pelikaveri-toiminta järjestää pääsääntöisesti toimintaa Discordissa ja tarjoaa myös pitkäaikaisempaa tukihenkilöitä nuorelle. Pelikaverit järjestävät nuorille myös turnauksia. Pelaamisen ohella jutellaan lisäksi arki-elämän asioita nuorten kanssa – miten koulu on sujunut poikkeusaikana? Poikkeusaika on tuonut toimintaan lisää kävijöitä ja nuoria on enemmän tavoitettavissa.

Mäntyharjun nuorisopalvelut

Mäntyharjun nuorisopalveluilla on totuteltu uudenlaiseen arkeen. Ennen somea on tullut tehtyä tilatyön sivussa, mutta nyt sosiaaliseen mediaan on perehdytty kunnolla ja aktivoduttu esimerkiksi Instagramissa. Keskustelua nuorten kanssa avataan muun muassa kyselyillä ja muunlaisella Instagram Story -sisällöllä. Mäntyharjulla on myös oma Discord-kanava, jossa päivystetään aamupäivällä pari tuntia ja autetaan esimerkiksi koulun kanssa. Discordissa päivystetään myös Iltaisin, jolloin nuorten kanssa jutellaan vapaamuotoisesti. Päivystysajankohdat muokkaantuvat sen mukaan millaista palautetta saadaan nuorilta. Mukaan on tullut uusia nuoria, joiden kanssa ei ole ollut syvempää keskusteluyhteyttä aiemmin. Digitaalisilla alustoilla voidaankin tavoittaa niitä, jotka kokevat verkossa toimimisen omimmikseen.

Varkauden nuorisopalvelut

Varkauden nuorisopalveluiden Maiju Vaalimaa ja Jussi Mikkonen esittelevät mitä Varkaudessa tehdään nuorten kanssa ja miten poikkeusolot ovat vaikuttaneet siihen. Poikkeusajat muuttivat Varkauden nuorisopalvelujen toimintaa suuresti.

Varkaudessa striimataan YouTubeen sisältöä ja Discord otettiin myös käyttöön. Videotuotanto on kasvanut merkittävästi, kun aikaa on vapautunut striimaamiseen ja videosisältöihin. Striimeissä on kokkailtu nuorten toiveesta erilaisia ruokia, tehty graffitimaalauksia ja pidetty yhteisiä keskustelutuokioita. Nuorten toiveita kuunnellaan paljon sisällön suunnittelussa ja striimauksia pidetään muutaman kerran viikossa. Myös Instagram-livet ovat osoittautuneet suosituiksi ja niitä järjestetään usein. Striimien ja livevideoiden avulla on tavoitettu ihan uusia nuoria ja tavattu heitä, joita ei nuorisotalolla välttämättä olisi tavattu.

Paraisten nuorisopalvelut

Tällä videolla tutustutaan Paraisten kaupungin nuorisopalveluihin Anna Loukosen haastattelussa. Poikkeusajat ovat tiivistäneet alueen nuorisotoimijoita ja esimerkiksi Instagramia päivitetään yhdessä tiimeissä. Paraisilla on käytössä myös TikTok-kanava, jonne nuoret ovat löytäneet ihan hyvin. TikTokissa esitellään muun muassa omaa toimintaa ja osallistutaan haasteisiin.

Nuoria tavoitetaan vaihtelevasti päivän mukaan. Toisinaan nuoret ovat somessa paljon, toisinaan tuntuu, ettei heitä tavoita mistään kanavasta. Sosiaalinen media on Paraisilla keskeinen kanava nuorten kanssa toimimiseen poikkeusaikoina. Paraisilla kaksikielisyys on myös tärkeää, jolloin sisällöt pitää tuottaa suomeksi ja ruotsiksi. Tämä on tuonut omia haasteita someviestintään, mutta asiasta on keskusteltu myös nuorten kanssa ja heidän toiveitaan kuunnellaan sisältöjä suunniteltaessa.

Pelimiitti

Pelimiitti on etänä järjestettävää pelitoimintaa pääasiallisesti Discordissa, jossa kokoonnutaan yhdessä muun muassa pelaamaan eri pelejä. Pelimiitti järjestää esimerkiksi pöytäroolipelejä ja näitäkin voi organisoida hyvin etänä pelattavaksi. Ohjaajat luovat tarinoita pelejä varten ja nuoret voivat ilmoittautua ennakkoon mukaan.

Pelaamisessa hyödynnetään Discordin puhekanavaa ja käytössä on lisäksi Discordin botteja, kuten esimerkiksi nopat, jotta myös noppapelit onnistuvat. Poikkeustilanne on tuonut uusia nuoria mukaan toimintaan ja Pelimiitti on lisännyt toimintaa tilanteen vuoksi. Lisääminen on ollut helppoa, sillä toimintaa on tehty etänä verkon välityksellä jo useamman vuoden ajan.

Suuntavalmennus Hyria

Riihimäellä toimiva Suuntavalmennus Hyrialla hyödynnetään toiminnassa Discordia. Discord ei ollut aiemmin käytössä, mutta hyvät kommentit ja kehut alustasta kannustivat ottamaan sivuston käyttöön. Sen lisäksi käytössä on Trello, jonne koottiin valmentajien erilaisia tehtäviä materiaalipankiksi. Nuoret voivat palauttaa tehtäviä omalle Discord-kanavalleen ja saa valmentajilta sitä kautta palautetta ja tehtävien edistymistä voidaan seurata. Palautteen saaminen on arvokasta nuorille ja luo sitoutumista toimintaan. Fyysiset yritysvierailut ovat poikkeustilanteen vuoksi jäänyt, mutta ne on korvattu yritysten työntekijöiden videoesittelyillä, joita näytetään viikottaisissa aamunavauksissa näytetään. Vierailut voidaan siis korvata myös verkkomuodossa. Verkkomuotoisessa toiminnassa on päästy entistä lähemmäs nuoria ja nuoret jakavat omaa elämäänsä enemmän kuin aiemmin. Ryhmäytymistä tapahtuu paljon enemmän kuin työpajalla ja nuoret osallistuvat aktiivisemmin esimerkiksi aamunavauksiin.

 

Jyränkölän mediapaja

Heinolan Jyränkölän mediapajalla työskentelevä Mikko Kallio avaa videolla mediapajan toimintaa verkossa. Pajalla hyödynnetään digitaalisia alustoja normaalin toiminnan pyörittämiseen. Älypuhelin ja Zoom ovatkin olleet kovassa käytössä viime aikoina. Mediapaja kokoontuu, joka maanantai ja pidetään huolta, että nuoret pysyvät mukana toiminnassa. Viikolla esimerkiksi opetetaan musiikkia ja kahvitellaan yhdessä. Tavoitteena on pitää normaaleista rytmeistä ja aikatauluista kiinni poikkeusaikoinakin. Historialliset ajat innostivat myös pitämään videopäiväkirjaa ja materiaalista tehdään yksi kooste.

 

Kuhmon nuorisopalvelut

Kuhmon nuorisopalveluiden Teija ja Marika avaavat miten Kuhmossa kohdataan nuoria verkossa ja millaista toimintaa heille tarjotaan. Kainuussa on eri kuntien nuorisopalveluiden kanssa yhteinen Discord-alusta, minkä lisäksi jokaisella kunnalla on myös oma kanava Discordissa. Yhteistyö on toiminut hyvin, koska osaamista jaetaan toisille avoimesti. Tulevaisuudessa toiveena on, että palveluja viedään yhteistyössä verkkoon.

Katso koko videosarja YouTubessa
Katso kaikki vinkit