Netarin moniammatillinen verkkonuorisotyö 2008

Mies ottaa puhelimella kuvaa ulkona talvimaisemissa selkä kameraan päin.

Millaisia nuorten käyttäjien kokemukset ovat olleet verkossa toteutettavasta moniammatillisesta nuorisotyöstä?

Entä minkälaisia kehittämisehdotuksia nuorilla on verkossa toteutettavaan moniammatilliseen nuorisotyöhön liittyen? Arviointiraportti Netarin vuoden 2008 toiminnasta antaa realistisen ja konkreettisen kuvan hankkeen tavoitteista ja toteutuksesta vuodelta
2008.

Arviointiprojekti on tehty aktiivisessa vuorovaikutuksessa hankkeen keskeisten toimijoiden kanssa. Toimijat ovat antaneet arvioijan käyttöön olennaisen hankkeeseen liittyvän materiaalin. Lisäksi he ovat osallistuneet aktiivisesti arvioinnin aloitusvaiheessa antaen oman asiantuntemuksensa käyttöön tapaamisissa ja tiedonkeruussa. Arvioinnin suunnittelu ja toteutus on suoritettu keväällä 2009.

valkoisella pohajalla raportin nimi: Netarin moniammatillinen verkkonuorisotyö – Nuorten mielenterveyden verkkokartta. Arviointiraportti. 2009

Netarin moniammatillinen verkkonuorisotyö 2008 (PDF)
Katso kaikki vinkit