Verken somesuunnitelmapohjan avulla voit pohtia ja kehittää oman organisaatiosi viestintää sosiaalisessa mediassa. Pohja on tehty täytettäväksi yhdessä koko työyhteisön kanssa. Tämä somesuunnitelma on laadittu erityisesti sellaisten nuorisotyön organisaatioiden käyttöön, jotka viestivät suoraan nuorille.

Verken somesuunnitelman aineisto sisältää yhdeksänkohtaisen huoneentaulun sekä täydennettäväksi tarkoitetut lomakepohjat eli somesuunnitelman sekä aikataulun. Koko aineisto löytyy täältä.

Somesuunnitelma-lomakkeessa ”yhteinen” sarakkeeseen merkitään koko organisaatiota koskevia seikkoja. Tämän jälkeen jokainen työmuoto (esim. etsivä työ, talotoiminta, tieto- ja neuvontatyö) miettii, mitä samat kohdat tarkoittavat heidän työssään. On kuitenkin tärkeää aloittaa täyttämällä ”yhteinen”-sarake, jotta kaikilla on sama näkemys siitä, miksi ja miten asioita tehdään.