Verkkonuorisotyön vaikuttavuustutkimuksen julkistustilaisuus

Sijainti Zoom

Online-tapahtuma

28.10.2021 / Verkkonuorisotyön vaikuttavuustutkimuksen julkistustilaisuus

Nuorisotyötä ja -toimintaa on toteutettu verkossa jo yli kaksikymmentä vuotta. Viimeistään koronapandemian myötä verkossa tapahtuva nuorisotyö on tullut osaksi lähes jokaisen nuorisotyön ammattilaisen työkalupakkia. Vaikka verkkonuorisotyöllä on varsin pitkät perinteet Suomessa, on toimialalla ollut haastetta tehdä näkyväksi ja osoittaa konkreettisesti, mitä yhteiskunnallista hyötyä eli vaikuttavuutta verkkonuorisotyöllä saavutetaan.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia on toteuttanut Verken tilaamana tutkimuksen verkkonuorisotyön vaikuttavuudesta. Tutkimuksessa tuodaan esiin verkkonuorisotyön vaikuttavuuden mittaamisen nykytilaa ja tulevaisuuden visioita. Tutkimustulokset perustuvat nuorisotyön ammattilaisten näkemyksiin siitä, miten verkkonuorisotyön vaikutuksia on syytä mitata ja millaista vaikuttavuutta verkkonuorisotyöllä koetaan olevan. Lisäksi tutkimusraportissa kerrotaan, millaisia vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä on tällä hetkellä nuorisoalalla käytössä.

Tutkimuksen tulokset esitellään Allianssin ylläpitämän vaikuttavuusverkoston avoimessa tilaisuudessa torstaina 28.10. klo 9-11. Tapahtuma järjestetään etänä Zoomin välityksellä. Tilaisuudessa Juvenian projektitutkija Marja Moisala sekä tutkimuspäällikkö Sofia Laine esittelevät tutkimuksen taustaa, keskeisiä johtopäätöksiä sekä tutkimustulosten pohjalta laadittuja suosituksia verkkonuorisotyön arvioinnin kehittämiseksi.

Ilmoittaudu tilaisuuteen Allianssin sivuilta