Kädet pitelevät puhelinta.

Arkiv

En plan för det digitala ungdomsarbetet bidrog till en snabb övergång till nätet

18. mars 2020

Coronaepidemin har ställt hela samhället inför en helt ny slags utmaning.

Situationen har stor inverkan även på ungdomsarbetet – ungdomarna har ett större behov av att bli bemötta och få diskutera frågan, men samtidigt håller ungdomsgårdarna och de traditionella vägledande tjänsterna stängt åtminstone en månad.

Under det första halvåret har vi i nyheterna följt coronaepidemins framfart i världen. På basis av situationen i utlandet kunde man anta att det endast var en tidsfråga innan epidemin skulle bli aktuell även i Finland. I många kommuner har man dock upptäckt att ungdomsarbetets beredskapsplaner är bristfälliga eller ofullständiga, eller saknas helt och hållet.

Situationen var likadan även i Hyvinge, där beredskapsplanerna för ungdomsarbetet fortsättningsvis inte är klara. Inom ungdomstjänsterna (Nupa) reagerade man emellertid vid ett av personalens veckomöten den 3 mars 2020 för första gången på att coronaviruset eventuellt skulle kunna sprida sig.

Förberedelser och beredskap på många nivåer samtidigt

På mötet bestämde man sig för att förbereda sig för en eventuell spridning av viruset på tre olika sätt:

 • Inom de vägledande tjänsterna ska en eventuell spridning av viruset förhindras genom bättre hygien än tidigare.
 • Alla anställda ska ha tillräckliga resurser för att möta ungdomarna i frågan.
 • Man förbereder sig i förväg för möjligheten att arbetet med ungdomarna kommer att flyttas helt och hållet till nätet och sociala medier.

Nedan ett utdrag ur mötesprotokollet, som visar vilka instruktioner man skulle använda sig av för att angripa problemet:

 • God hygien i lokalerna:
  • Handsprit införskaffas och hålls lätt tillgänglig (till exempel på disken).
  • Ungdomar som visar symtom hänvisas vänligt att gå hem.
  • De anställda visar exempel: handtvätt och användning av handsprit.
  • Tillbehör som används ofta (biljardköer, spelkontroller, musar och tangentbord) ska rengöras regelbundet med desinficerande rengöringsmedel, minst en gång per dag.
  • Inget lösgodis utan papper, chips eller liknande som man plockar i sig med händerna ska serveras. Vid matlagning ska särskild uppmärksamhet fästas vid handhygienen, till exempel genom användning av engångshandskar.
  • Även om coronaviruset inte skulle sprida sig, hjälper samma anvisningar för att förhindra att influensa och andra smittsamma sjukdomar sprider sig.
 • Att möta ungdomar i frågan:
  • De anställda ska sätta sig in i ämnet genom att läsa till exempel Hyvinge stads riktlinjer (på finska) och informationen på THL:s webbplats.
  • Ungdomarna kan vara rädda eller oroliga. Ge dem utrymme att behandla ämnet i tjänsterna.
  • Ungdomarna kan reagera på olika sätt, genom till exempel likgiltighet, humor, ångest, rädsla, uppmärksamhetssökande eller andra reaktioner.
  • Lugna ungdomarna när det gäller coronaviruset och sprid inte rykten.
 • Beredskap för en epidemi:
  • Följ och tillämpa de allmänna råden.
  • Om det rekommenderas att man ska undvika sammankomster, flyttas ungdomsarbetet till nätet och sociala medier.
 • I kommunikationen följer vi stadens anvisningar: Samkommunen Keski-Uudenmaan sote (Keusote) sköter informationen. Hos oss är kontaktpersonen vid behov ungdomsdirektören.

De utarbetade riktlinjerna upplevdes vara bra, och genom att skapa dem tillsammans ökade personalens känsla av att vi på ett konkret sätt kan göra vår del i frågan. Anvisningarna om bättre hygien i lokalerna förmedlades även till ungdomarna: de deltog på egen hand och aktivt i arbetet med att till exempel desinficera speltillbehören i Spelhuset (Pelitalo) före och efter användning. Vi jobbade tillsammans mot en oroväckande sak, och alla kunde uppleva sig som delaktiga.

Genom planering förbereddes en överföring av ungdomsarbetet till nätet

Samtidigt utarbetades en plan med målet att flytta alla Nupas vägledande tjänster (Spelhuset, ungdomslokalen Spotti och klubbarna) till nätet på en dag, om det ges instruktioner om att begränsa och minska antalet sammankomster. Alla ansvariga anställda inom verksamheten skulle fundera (vid behov tillsammans med chefen) över hur detta i praktiken skulle gå till.

Vid Nupa fanns redan Discord-servrarna Hyvinkään Pelitalo och Nuorten Hyvinkää, vilka skulle tas i bruk för att ersätta Pelitalos och Spottis öppettider. När det gällde olika slags klubbar funderade man tillsammans med ungdomarna över till vilka sociala medier eller vilken webbtjänst verksamheten skulle flyttas.

I en av klubbarna bestämde man sig för att starta en egen Discord-server, i en annan att använda Facebook Messenger, medan man i en del grupper ville använda sig av befintliga WhatsApp-grupper.

Syftet var att kunna stödja ungdomarnas vardagsrytm genom att erbjuda mötestillfällen under samma öppettider och på samma veckodagar som deltagarna och handledarna var vana vid. Platsen för mötena skulle bara flyttas till nätet. Samma plan gjordes upp även för klienterna inom det individuella arbetet: mötena och kontakterna flyttades från fysiska lokaler till sociala medier.

Från planer till genomförande

Fredagen den 13 mars 2020 konkretiserades situationen, då man på morgonen fattade ett beslut om att stänga ungdomslokalerna i Hyvinge på obestämd tid och införa planen för en övergång till webbtjänster. Planen genomfördes på en halv arbetsdag: handledarna skapade de koder som de saknade i Discord, och informationsförmedlingen inleddes både på Nupas webbplats och i allmänna sociala medier samt riktades direkt till ungdomarna.

Samma dag höll ungdomsarbetet öppet i Discord för första gången, och fokus för handledarnas arbete blev att stödja ungdomar på nätet.

Från och med måndagen den 16 mars 2020 infördes bestämmelser om distansarbete för hela Nupas personal, och i dem ingick arbetsuppgifter som hör till distansarbete. Samtliga anställda använde sedan tidigare smarttelefoner för att kunna nå ungdomarna på sociala medier, och bortsett från en, hade samtliga även bärbara datorer som arbetsenheter.

De anställda hade således hemmakontor som huvudsaklig arbetsplats, och ungdomsarbetet skulle utföras på nätet och i sociala medier. Information om aktuella jourtider på nätet sammanställdes på www.hyvinkaa.fi/nuoriso.

Senare samma dag fick vi även information om att beredskapslagen skulle införas samt att ungdomslokaler och skolor skulle vara stängda under perioden 18.3–13.4.2020. När vi samtidigt fick en bekräftelse på att de vägledande funktionerna skulle hålla stängt i åtminstone fyra veckor till, började vi planera en utvidgning av webbtjänsterna: personalen uppmuntrades att själva komma med nya idéer, att läsa Verkes tips för ungdomsarbete på nätet (på finska) och att följa med vilka tjänster andra kommuner erbjöd.

Jag anser att vi i Hyvinge har lyckats reagera på den nya situationen på ett berömligt sätt: snabbt, förutseende, med ungdomarnas behov i åtanke under hänsyn till personalen. De anställdas motivation och resurser samt uppdaterade arbetsredskap som redan tidigare hade införskaffats gjorde det möjligt.

Utöver detta har hela personalen gemensamt inskolats i digitalt ungdomsarbete och hösten 2019 tillsammans utarbetat Nupas verksamhetsmodell för digitalt ungdomsarbete 2019. Det finns dock mycket att lära om ämnet och situationen, i synnerhet om ungdomsarbetets beredskap för undantagsförhållanden, för att vi ska kunna förbereda oss ännu bättre än tidigare för överraskande situationer.

Visa alla blogginlägg

Arkiv