Mitä nuorisotyön tulisi tietää?

Verken julkaisuja pinottuna pöydälle

Miten digitalisaatio kytkeytyy tällä hetkellä nuorisotyön käytäntöihin ja rakenteisiin? Miltä teknologisoituvan nuorisotyön tulevaisuus näyttää? Korvaako tekoäly jatkossa nuorisotyöntekijän?

Julkaisu kokoaa Verken työntekijöiden näkemyksiä esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, tekoälystä, nuorten digiosaamisesta, digitaalisista kulttuureista sekä johtamisesta. Teemakirjoituksissa esitetään rohkeitakin visioita ja annetaan eväitä nuorisotyön digitalisaation edistämiseen. Teoksessa on myös mukana runsaasti aihetta koskevaa oheismateriaalia sekä käytännön kehittämistyökaluja.

Tekijä: Verke
ISBN 978-951-9245-61-4 (painettu)
ISBN 978-951-9245-62-1 (pdf)
Julkaisuvuosi: 2019

Punaisen ja sinisen sävyisiä kolmioita vierekkäin ja teksti Mitä nuorisotyön tulisi tietää?
Katso kaikki julkaisut