Arkiv

Digikunnandet utvecklas med utbildningsverksamhet samt i samarbete med andra

11. juli 2022

I juni 2022 tog jag examen som samhällspedagog (högre YH) vid Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Som mitt slutarbete gjorde jag ett utvecklingsarbete med målet att utveckla digikunnandet hos ungdomsarbetarna i Östra Finlands område. Behovet av utvecklingsarbete steg fram i mars 2020 då många branscher på grund av COVID 19-pandemin måste ta ett plötsligt digisprång. Den här ändringen gällde även ungdomsarbetet. Innan corona talade man om att ungdomsarbetet sakta men säkert digitaliseras, men ingen kunde tro att det sker så snabbt. På grund av undantagstillståndet måste man flytta verksamheten för de olika arbetsformerna inom ungdomsarbetet till webben. För största delen gick det lätt, men inte för alla. En orsak var dåliga digifärdigheter. Användningen av digitala enheter och tjänster låg på svag nivå och man visste inte hurdant innehåll som ska skapas. Beställaren av slutarbetet var ungdomsväsendet vid regionförvaltningsverket i Östra Finland och utvecklingsarbetet utfördes för aktörerna inom ungdomsarbetet i området.

Utvecklingsarbetet inleddes med en utbildningsbehovsenkät som enligt namnet kartlade utbildningsbehoven hos ungdomssektorns aktörer i området vad gäller teman kring digitalt ungdomsarbete. Som grund för enkäten var Verkes kriterier för digital yrkeskompetens inom ungdomsarbetet. De teman som svarandena önskade mest utbildning om var medie-, informations- och dataläsförmågan, digital kreativitet samt digital kommunikation och interaktion. Utifrån resultaten från utbildningsbehovsenkäten utarbetades en utbildningshelhet vars innehåll planerades i samarbete med Verke. Utbildningshelheten innehåll en webbinarserie samt en digitipsgrupp på Teams, vars syfte var att stöda webbinarierna och där deltagarna kunde fråga och dela tips med varandra. Utvecklingen av digikunnandet hos de som deltog i utbildningshelheterna utvärderades med enkäter i början och slutet. Utvecklingsarbetet visade att digikunnandet kan utvecklas med hjälp av utbildningsverksamhet. Faktorer som stöder utvecklingen av kompetensen är bl.a. utbildning riktad mot kompetensbehoven, ett funktionellt genomförande, professionellt stöd samt en lugn tidpunkt då man kan fokusera i ro på den sak som utbildas. Även om det erbjuds en optimal miljö för utvecklingen av kunnandet ansvarar varje individ själv för att genomföra det. 

Eftersom digitaliteten och teknologin fortsätter utvecklas ska man även i framtiden erbjuda utbildningar som utvecklar digikunnandet. Även om det erbjuds mångsidig utbildning är varje deltagare ansvarig för utvecklingen av sitt kunnande och för hur den inlärda informationen överförs till praktiken. Varje aktör inom ungdomsarbetet ska hålla sitt digikunnande på en sån nivå att de kan arbeta och ordna verksamheten i en digital miljö. Yrkesutbildade inom ungdomssektorn ska utveckla inte bara hårda tekniska digifärdigheter utan även mjuka, människonära digifärdigheter så att de kan diskutera digitaliseringens teman med de unga, stöda dem i utvecklingen av deras digitala identitet samt så att de förstår och känner till aktuella fenomen inom det digitala och teknologin som påverkar de ungas liv. 

Ibland kan det kännas som om det är svårt att hitta den inre motivationen som behövs för att utveckla kunnandet, lika svårt som att hitta den tid det kräver. I utvecklingen av kunnandet bör man komma ihåg att man inte behöver kunna allt samtidigt. Ibland bör man kliva ut utanför sitt bekvämlighetsområde och modigt pröva på olika funktioner och lära sig använda dem. Det är även viktigt att minnas att ingen står ensam vad gäller utvecklingen av de digitala färdigheterna. Var alltså inte rädd för att fråga om hjälp, råd eller tips. Samarbete är nyckelordet i utvecklingen av kompetensen.

Länk till lärdomsprovet
Visa alla blogginlägg

Arkiv