god praxis

Arkiv

Thinkshow – att använda tekniken till sin fördel

13. september 2023

När vi i Matteus församling för 12 år sedan började en resa för att förändra vår skriftskolepedagogik så var det övergripande målet att sätta ungdomen i fokus. Vilka frågor intresserade dem, vilken kultur tog de till sig, vilka berättelser var deras?

En av de första lösningarna vi fastnade vid var att föra in populärkultur och direktpåverkan i vår undervisning. Vi gjorde en slags talkshow med mycket olika input, musikvideor, intervjuer, filmklipp, omröstningar och interaktivitet. 

Efter ett tag fick Talkshowen namnet THINKSHOW – eftersom målet är att få dig att tänka. Nu 12 år senare har mycket förändrats men Thinkshowen står fortfarande fast som grundstenen i vår pedagogik och undervisning.

Thinkshown paneelikeskustelu

I takt med den tekniska utvecklingen har också Thinkshowen förändrats. Från början var det ett stort problem att inte alla ungdomar hade en smartphone och det begränsade möjligheten för interaktiviteten, nu är utmaningen att kunna konkurrera med allt välproducerat content som de har i sin mobil hela tiden. Men det har hela tiden varit vår ledstjärna – låt inte tekniken vara ett hinder, utan en möjlighet och en utmaning.

För att göra innehållet konkurrentkraftigt så utgår vi också från ungdomar i innehållet. De får själva vara med att skapa innehållet genom att filma “Temafilmer” där de får ge sin synvinkel på det aktuella ämnet genom en liten sketch och några frågor. Detta editeras snyggt och tonsätts med musik från deras kontext samt ramas in av välproducerade jinglar. Det ser proffsigt ut, men det är dom själva som skapat det, vilket höjer intresset. 

Även våra unga ledare, “hjälpisar” bidrar med content som de har filmat under sina förberedelser. De har också en viktig roll under Thinkshowen att hålla liv och god ton på vår chatvägg, där de kommenterar och ställer frågor kring det som sägs på scenen. 

Våra omröstningar är också otroligt viktiga – Det kan handla om att få en bild av hur många som faktiskt ber ibland eller som tror att det finns något större. Ofta blir ungdomarna överraskade av resultatet eftersom de inte talat så mycket om ämnet sinsemellan. Det sker som en liveomröstning via deras telefoner och allt är helt anonymt. På chatväggen kan de välja att vara anonyma, men allt modereras och våra ledare och hjälpisar är alltid representerade med sina riktiga namn. 

Videoklipp och musik från deras kulturella vardag använder vi för att kroka fast i det aktuella temat – en låt som de hört många gånger kan plötsligt få ny betydelse när det sätts in i sammanhanget av dagens tema och efter lägret får de en spotify playlist med alla låtar som använts på lägret. 

Sen finns det förstås också alltid fysiska gäster. Ungdomarna får ställa prästen mot väggen med sina egna frågor, hjälpisarna blir intervjuade om deras syn på temat och tanken är att kunna ge olika perspektiv och mycket input och se vad som fastnar hos dem. 

Thinkshowen följs alltid upp med ett diskussionspass där de får ventilera och fundera på det som de har varit med om och ganska ofta så blir diskussionspassen helt annat än vad man planerat eftersom det var något annat än vad man hade förväntat sig som just i dag kändes relevant. 

Skribans Thinkshow har fått ringar på vattnet och också blivit en viktig del av vår ungdomsverksamhet. Våra tredje årets hjälpisar (17–18 år) får i uppdrag att själva planera och genomföra en Thinkshow utifrån samma koncept men med ett ämne som de själva väljer. De har behandlat kroppshets, könsroller, cannabis, mobbning, gym, våld, alkohol, och många fler ämnen. På dessa Thinkshower blir det ännu mer tydligt att det är ungdomarnas frågor som är i fokus, men i konceptet hör också att de alltid har med en expert av något slag. Att använda sig av teknik och filmklipp är naturligt för dem och det kan vara så att det är en Tik Tok video som väckt tankar som blir grunden för en stor del av samtalet. 

För oss har det här sättet att jobba blivit en succé och vi har ett stort ungdomsarbete med många ungdomar som trivs och är stolta i Matteus församling. Vi jobbar ständigt med att förbättra och förnya, så det finns mycket kvar att göra, men tanken att hålla ungdomarna i fokus håller oss alerta. Tekniken är inte på något sätt basen för vad vi gör, men vi ser till att använda den när den är till vår fördel.

Video: Thinkshow – Social Press
Visa alla blogginlägg

Arkiv