Ihmiset kokooontuneena pöydän äärelle Maker-toiminnan parissa

Arkiv

Vad är 3D-världen och vilken nytta får jag av den?

07. september 2015

”Varför grundade du ett 3D-utskriftscafé?”

En fråga som många ställer. Jag har redan länge varit intresserad av 3D-utskrifter och 3D-skanning. Intresset härstammar bland annat från olika sci-fi-program, såsom replikatorerna i Star Trek, samt olika filmer som är förknippade med den virtuella världen.

Jag ville föra denna 3D-värld närmare de finska konsumenterna, eftersom jag anser att 3D-världen är en framtid, som kan göra Finland till en stor aktör i den ständigt föränderliga världen. Om jag hade grundat enbart ett 3D-serviceföretag, skulle jag inte ha fått vanliga människor att stiga in i butiken. När det är ett café vågar flera komma och kika på 3D-skrivare och -utskrifter med en kopp kaffe i handen.

”Vad finns det då i 3D-världen?”

Jag anser att 3D-världen åtminstone omfattar:

 • 3D-skrivare
 • material för utskrifter
 • 3D-skanners
 • program för 3D-modellering
 • 3D-modellering
 • modelldatabas/-bibliotek
 • virtuella miljöer
 • samt idéer och tankar som man eventuellt inte ännu kommit på.

”Till vad behöver jag 3D?” eller ”Vad har jag för nytta av 3D?”

Har du en apparat eller ett föremål som du skulle behöva reservdelar till, men som inte finns att få?

Har du velat förena två eller flera föremål, men saknar ett lämpligt mellanstycke?

Har du en ritning på en egen uppfinning/ett prydnadsföremål, som du skulle vilja introducera till denna värld?

Nu är detta möjligt att göra! Det är i dag lättare att modellera och det finns bra gratisprogram att få. Dock önskas alltid fler bra program, eftersom man alltid kan göra saker bättre. Här är ett par gratisprogram, som du kan börja med:

När man övar tillräckligt mycket på modelleringen, så varför inte skapa sin egen virtuella butik, där man kan sälja modeller till behövande eller skapa ett bibliotek, där alla kan utnyttja modellerna?

”Om stycket redan finns, men jag skulle vilja förbättra modellen?”

Med en 3D-skanner kan du lätt skapa en virtuell 3D-modell av ett färdigt stycke. Alltid behövs inte ens en skanner, eftersom man redan i dag kan använda kamera och dator, eller bara en smarttelefon som 3D-skanner. Programmet 123D Catch kan lätt laddas in på en smarttelefon. Du kan ta bilder på föremålet från så många vinklar som möjligt och applikationen skapar en 3D-modell av föremålet.

3D-världen kan sannolikt utnyttjas i alla yrken.

Någon kan påstå att till exempel städerskor inte har någon nytta av 3D. Om jag då kontrar med att någon kan utveckla deras städredskap så de blir mer ergonomiska eller tar mindre utrymme, genom att använda 3D-skanning, modellering och slutligen 3D-utskrift?

Försäljare då? Telefonförsäljarnas problem är att de endast är en ”röst” i telefon. Om kunden på riktigt är intresserad av en produkt, kunde telefonförsäljaren erbjuda en virtuell presentation på dator och/eller med virtuella glasögon på distans. Att skicka miniatyrer av större föremål på posten ger kunden en mer konkret känsla en enbart en papperslapp.

Ungdomsarbetet kommer också att ändras i och med 3D-världen på sätt som inte ännu är helt kända.

Låt oss börja enkelt: Någon har en vision om hurdan ungdomslokalen kunde vara, så att fler ungdomar skulle trivas där. Personen i fråga skapar en virtuell modell, som man kan besöka genom att använda datorn/smarttelefonen eller med virtuella glasögon. En annan person vill konkretisera hela lokalen eller endast en del genom att snabbt göra en 3D-utskrift.

Kontakt med det egna gänget: Detta används mycket redan nu. Möten via telefon, chattar, videomeddelanden … Spelvärldar används redan för mötena, vilket ger något av närheten i ett verkligt möte. 3D-världen används alltså redan nu. Men tänk dig en situation, där du sitter helt ensam i ditt eget utrymme, men dina sinnen säger dig att du talar ansikte mot ansikte med en annan person. En plats där den andra vid sidan av ditt tal kan följa med ditt kroppsspråk vilket förbättrar kommunikationen.

Exemplen ovan beskriver hur man i arbete som arbete kan hitta sådant som förenklar det med hjälp av 3D-världen. Vare sig det är bättre ergonomi, bättre visionering av saker, test av prototyper eller bara byte av material.

”Vad gör man i Finland för 3D-världen?”

I Finland finns det en massa potential för allt som 3D-världen behöver. Vi har uppfinnare, konstruktörer, drömmare, designers, kemister, stora och små företag, som har möjligheter att tillverka material för utskrifterna med en liten tilläggssatsning.

För tillfället finns det två tillverkare av 3D-skrivare i Finland, och båda använder samma teknik, även om det på annat håll i världen finns skrivare för flera olika material. Vi har åtminstone en 3D-skannertillverkare som löste och patenterade en av de svåraste sakerna inom 3D-skanning: att modellera blanka föremål. För tillfället finns det mig veterligen inget företag, som skulle tillverka råmaterial för 3D-utskrifter. Ännu finns det mycket vi kan göra bättre för att ta Finland till toppen i 3D-världen.

Redan i dag kan man skriva ut flera olika material med olika tekniker, såsom:

 • Plast (hård, mjuk, bionedbrytbar)
 • Metaller (bl.a. guld, silver, aluminium, titan, rostfritt stål)
 • Sand
 • Socker
 • Betong
 • Keramik
 • Födoämnen

Som jag tidigare nämnde, kan man i dag inte skriva ut allt med en apparat, men den grundläggande tekniken kan delas upp i tre modeller, som är spritsning, pulver och vätska.

Spritsning fungerar så att materialet kommer ut på ett underlag genom ett litet munstycke, och byggs upp nerifrån lager för lager. Materialet fästs i det föregående lagret oftast med hjälp av värme. Denna teknik är förmånlig och snabb. Teknikens dåliga sida är att stycket kan kräva ett stödmaterial runt omkring, eftersom man inte kan skriva ut på intet.

Pulverutskrift fungerar så att apparaten sprider ut ett mycket tunt lager av till exempel florsocker över en bädd. Detta härdas sedan i detta fall med vatten ur ett munstycke. Vattnet fäster sockerpartiklarna vid varandra där föremålets form kräver det mellan lagren. Därefter sprids nästa lager av pulvret och samma cykel upprepas. Teknikens bästa sida är att föremålet inte kräver något separat stödmaterial runt omkring, eftersom stödmaterial hela tiden finns. Den dåliga sidan är att det material som inte fästs med vissa apparater inte kan återanvändas.

Vätskeutskrift sker så att vätska i ett kärl härdas fast på ett glasunderlag med UV-ljus. Stycket byggs upp uppifrån och ner. Denna teknik är exakt.

”Ger inte 3D-utskrifter upp till mycket skräp då?”

Detta beror på vilket material och vilken utskriftsteknik som används för styckena. Om vi gör styckena av biologiskt nedbrytbara eller återanvändningsbara material, minskar skräpproblemet avsevärt. Här har vi mycket potential i Finland. Vi har mycket kännedom om skogsbranschen samt om biologiskt nedbrytbara material, vilket jag hoppas att företagen skulle utnyttja i sina 3D-utskrifter.

”Vad måste hända?”

I Finland måste det ske en attitydförändring som kräver bra information och utbildning. För tillfället är det alltför få som ens vet vad 3D-utskrifter är. Kort sagt är det att göra en virtuell modell till verklighet med en 3D-skrivare. 3D-utskrifter är inte endast en teknisk prestation som görs av en apparat, utan det är att göra verklighet av en persons vision!

Vi kan tillsammans göra världen till en bättre 3D-värld 🙂

Visa alla blogginlägg

Arkiv