Puhelimen ruudulla kuva @buenotalk Instagram-tilin kuvasta.

Arkiv

Vad har jag lärt mig av att statistikföra händelser i sociala medier?

11. maj 2020

Under den senaste tiden har hundratals nya producenter av innehåll i sociala medier dykt ner i de ungas värld. Välkommen till vårt gäng!

Jag har jobbat som nätpedagog inom Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf i nio år, och under den tiden har jag fått prova på många olika sätt att möta unga på nätet. Uppföljning och utvärdering, samt ibland en del frustration i samband med det här, har alltid varit en viktig del av arbetet inom organisationen. I det här blogginlägget sammanfattar jag några tankar från mina år i detta arbete.

Statistik förs bland annat för att vi ska kunna följa den långsiktiga utvecklingen och se var vi befinner oss nu. Vi inom EHYT är intresserade av vilken nytta unga har av vår verksamhet och hur vi kan göra ett ännu bättre jobb. Våra finansiärer vill också ha bevis på att verksamheten via nätet fungerar.

Här skriver jag om Instagram, som är det verktyg som jag själv känner bäst. Samma tankar gäller ändå även om din plattform är YouTube, Snapchat, TikTok eller kanske Discord. Uppföljning och utvärdering är både en attityd och ett sätt att tänka, bara plattformarna växlar. Anpassa dessa tankar enligt dina egna behov.

Var beredd på förändringar i metoderna för statistikföring

Jag vill understryka att när man verkar på kommersiella plattformar, måste man vara beredd på olika förändringar. Som Suvi och Heikki skrev i ett tidigare blogginlägg har statistikverktygen i de sociala mediernas tjänster gjorts för kommunikationens behov, inte ungdomsarbetets. Om man alltså enbart använder de sociala mediernas statistik, mäter man något helt annat än hur den egna verksamhetens grundläggande mål nås.

Den statistik som tjänsterna i sociala medier ger varierar från tjänst till tjänst, men förändras också ofta för en enskild tjänst. Instagram har exempelvis upprepade gånger ändrat på den information som användaren får om sin användning. Instagram har motiverat sitt experiment med att dölja gillanden med skäl som hänför sig till psykisk hälsa, men de mest cyniska gissade att det hade att göra med minskade reklamintäkter. När influencers har samarbetat direkt med företag utanför reklambyråerna har Instagram blivit utan reklamintäkter, vilket de naturligtvis inte gillat.

Med tanke på de plötsliga förändringarna i de sociala medietjänsternas sätt att föra statistik rekommenderar jag att man också hittar andra sätt att se om verksamheten har varit till nytta eller inte.

Målen finns i verksamhetsplanen

Innan du börjar föra statistik ska du fundera på vad du vill uppnå genom de sociala medierna. Handlar det inte om alldeles samma mål som när du möter unga ansikte mot ansikte? Statistikföringens kärna finns i målen. Så vad står det i verksamhetsplanen? Fundera utifrån det på vilken information som är viktig för dig, organisationen och finansiärerna, och i synnerhet hur du ska få fram denna information i ljuset.

I verksamhetsplanen för mitt arbete står det så här om förebyggande rusmedelsarbete bland unga:

Stödjande av utvecklingen av ungas värderingar och attityder samt balans i livet: på Instagram-kontot @Buenotalk diskuterar man ungas liv på ett underhållande sätt, genom att lyfta fram korrekt och användbar information om rusmedel, spelande, livet och ungdomen. Den unga får färdigheter i kritiskt tänkande och stärker sina interaktionsfärdigheter. Innehållet strävar efter att stärka deltagarnas självkänsla, träna deras skarpsinnighet och inspirera till att fundera på vilka faktorer som påverkar välbefinnandet och rusmedelskulturen hos en själv och bland vänner. 

När du ställer upp mål för din verksamhet i sociala medier ska du fundera på vad du vill få till stånd inom målgruppen och hur du lyckas med det på den plattform du valt. Innehållet kan ha många olika mål, som är anpassade till de sociala medierna. I mitt eget arbete har jag ställt upp mål för Instagram utifrån verksamhetsplanen enligt följande:

 • ny kunskap,
 • trivsel,
 • få unga att fundera på saker,
 • informera om verksamheten,
 • skapa gemenskap,
 • öka förtroendet för de unga och
 • göra upphovsmannen känd

Hur mäter man framgången?

Beroende på vilken plattform i sociala medier man använder kan man få olika slags information om besökare och gillare. Det är ganska enkelt att sammanställa antalet följare, visningar, gillanden och kommentarer för olika konton. Denna sammanställning kallar jag för statistik på miniminivå. Denna information berättar hur många som har reagerat på innehållet och engagerat sig i det i någon mån. Min varför talar jag om miniminivå? Därför att jag tycker att dessa uppgifter inte ännu ger ordentlig information om hur det egentligen går – men de är en bra början. Det känns lockande att bara rapportera dessa lättillgängliga siffror och fortsätta posta. Om du vill veta mer om nyttan med din verksamhet och vilka som följer ditt innehåll, ska du ändå fortsätta läsa.

Om du ställer upp målet att något du postar ska få 100 000 visningar, rekommenderar jag att du använder marknadsföring på Instagram och Facebook. Du får den här synligheten till ett överraskande billigt pris. Men är det till någon nytta? Det faktum att någon ser ett innehåll har inte nödvändigtvis så stor inverkan på personen. Beroende på hur rapporteringen sker får du ihop bra siffror ganska snabbt. Men om du får 100 000 unga som hör till målgruppen att besöka din webbplats eller ditt konto – det är en större prestation.

Om ovanstående mål för mitt arbete på Instagram påminner om målen för ditt arbete mer än bara att någon ser din bild – hur mäter du uppnåendet av målen? Hur ser du till att ungdomarna trivs, funderar eller kanske lär sig något? Det korta svaret är antagligen att du bara kan göra kvalificerade gissningar gällande nyttan med ditt arbete, eftersom de unga inte alltid reagerar genom att ge respons, även om du och finansiären skulle vilja det.

Jag påstår att du kan få intressant information om ditt arbete genom att använda egna sätt att mäta de olika målen. Informationen på miniminivån hittar du ganska lätt, men för att hitta något intressantare måste du gräva lite mer. Det här tar tid, men det är det värt.

När du har en tydlig tabell där du samlar siffror som är viktiga för dig, lär du känna din publik och hurdant innehåll som funkar för dina följare. Här nedanför har jag sammanställt en bild av min egen verksamhet genom målen. Det är inte meningsfullt att rapportera dessa under hela verksamhetsåret, men du kan göra en studie under exempelvis ett par veckor eller en månad när du håller koll på hur många unga som:

Mål:underhållning, bekantskap, information

 • gillar poster
 • kommenterar poster
 • reagerar med smileys
 • följer kontot
 • skickar reaktioner i stories

Mål: få unga att fundera på saker, ta till sig information, skapa gemenskap

 • kommenterar eller utmanar innehåll
 • diskuterar innehållet med andra än dig
 • taggar vänner i poster
 • delar bilder vidare
 • sparar innehåll
 • ger respons i privata meddelanden
 • spolar tillbaka i innehåll i stories
 • berättar om sina åsikter i enkäter
 • ställer frågor eller ger skriftliga svar i stories 
 • samma person deltar och engagerar sig i posterna upprepade gånger
 • deltar i exempelvis produktrecensioner, där man skickar varor från ett eget varumärke (vill ta till sig ett budskap/en aktör)

Mål: förtroende, lättillgänglighet

 • skickar privata meddelanden till dig
 • skickar privata meddelanden med bilder till dig
 • skickar privata meddelanden med videor till dig
 • skickar privatmeddelanden med videor, där de visar sitt ansikte, till dig
 • upprepade gånger skickar meddelanden till dig för att berätta om hur de har det
 • blir inte irriterade om du kommenterar på en ung persons konto
 • tillåter dig att följa deras privata konton
 • tackar för hjälp som de fått

Utveckla i rätt riktning

Om ditt konto är öppet bör du följa upp hur många av dina följare som hör till målgruppen, det vill säga om du når de personer som du vill nå. (På Instagram hittar du information om du har ett företagskonto) Om dina följare är helt fel personer är det ju onödigt att rapportera deras gillanden. Om dina följare hör till helt fel målgrupp måste du fundera på hur du kan rikta din verksamhet i framtiden och hur du kan nå dina mål.

En aktör inom ungdomssektorn blir oftast inte en superstjärna med miljonpublik bland ungdomarna. Håll dina mål för antalet följare på en rimlig nivå, men fundera också på hur du kan utvecklas. När du funderar på siffrorna kan du till exempel kontrollera hur många potentiella unga som kan nås i din kommun/verksamhet. Dra av en del med tanke på realismen.

Om du följer en massa andra konton på Instagram kan det bli så att ditt flöde mest fylls av andra yrkespersoners innehåll, så att algoritmen inte låter dig se hur ungdomarna har det. Jag har ett tips för detta: jag följer tillbaka, men stänger av innehåll från andra yrkespersoner. På så sätt ser jag innehåll från målgruppen, det vill säga ungdomar, och kan lättare interagera med dem. Kom ändå ihåg att söka inspiration hos andra aktörer.

När du fokuserar mindre på information om verksamhetstillfällen, mängden kommunikation, antalet besök samt hur många som deltar och engagerar sig i verksamheten, lär du känna dina följare bättre och kan lättare uppnå de mål som du ställt upp. Sociala medier är inte gjorda för ungdomsarbete, och kvalificerade gissningar kan därför ibland räcka. För att den tysta kunskapen om vad som funkar och vad som inte gör det inte ska stanna kvar hos en enda anställd, bör man skriva ner den.

Fokusera på interaktion, inte på gillanden!

Följ BuenoTalk på Instagram! Visste du att temana för våra videor väljs utifrån frågor som ungdomar ställt på Buenotalks webbplats? Vi publicerar dessa videor varje vecka på YouTube.

Visa alla blogginlägg

Arkiv