Kolme henkilöä kuvattuna takaapäin käyttävät tablettia

Arkiv

Med klimatäventyrsspelet Mahdollinen Maailma behandlas klimatfrågor i en digital miljö

02. oktober 2019

Funderar du över hur man kan behandla klimatfrågor med unga på ett branschövergripande sätt?

Spelifiering kan vara en lösning på detta! Nuorten Akatemias mobilspel Mahdollinen Maailma introducerar klimatförändringen för unga och uppmuntrar dem att bli klimathjältar: skapa lösningar för en koldioxidneutral framtid.

Från det digitala språnget till klimatsprånget

Klimatäventyrsspelet Mahdollinen Maailma är en spelifierad enhet för klimatfostran. Det uppkom år 2017 ur behovet av att utveckla nya slags sätt för klimatfostran. Nuorten Akatemia hade tillsammans med miljöorganisationer redan under flera år erbjudit Ilmari-skolbesök med klimattema till skolor, när man ville förnya verksamheten för att svara på behoven hos nutidens skolor, med digitalisering i förgrunden. Man ville erbjuda skolorna ett enkelt distribuerbart material för klimatfostran, där de unga var aktiva aktörer. Även om man visste att det fanns efterfrågan, kunde man då ännu inte förutse att klimatförändringen snart skulle vara på allas läppar. Nu har över 200 lärare på 50 orter beställt Mahdollinen Maailma-spelet och det har spelats av över 5 500 unga från Helsingfors till Utsjoki och från Kurikka till Lieksa.

Spelpedagogik som en landvinning

Produktion av mobilspel var en ny landvinning för oss på Nuorten Akatemia och det kräver lärande av en ny slags pedagogisk förståelse. Som upphovsgrupp samlade vi ihop en multiprofessionell grupp, vars stöd och kompetens förenas i processen som genomförts genom testning. Som spelets tekniska plattform valdes Seppo, som var en bekant samarbetspartner för Nuorten Akatemia. Seppo, som även är känd i skolvärlden, har uppmuntrat lärare att skapa egna interaktiva spel. Mobilspelet Mahdollinen Maailma skapades med projektbidrag för miljöfostran och -upplysning från Mellersta Finlands NTM-central.

Berättelsen leder till klimatförändring

I klimatäventyrspelets bakgrundsberättelse utmanar huvudpersonen Venni, som har rest till framtiden med en tidsmaskin, spelarna att bekanta sig med klimatförändringen ur olika perspektiv och göra klimatåtgärder i sitt eget liv. Spelarna samlar koldioxid från atmosfären genom att lyckas med speluppgifter och siktar på att rädda jorden. Venni meddelar spelarna om framtiden och uppmuntrar dem till bättre prestationer. Spelets tre nivåer öppnar upp olika perspektiv: på den första nivån testas spelarnas klimatmedvetenhet, på den andra nivån bekantar man sig med arkivmaterial om klimatförändringens effekter och klimatlösningar som Venni har samlat in runt om i världen, på den tredje nivån koncentrerar sig spelarna på påverkande av klimatet.

I speluppgifterna har man inkluderat datainnehåll som producerats av forskare, yrkesfolk inom olika branscher, organisationer, aktivister och den offentliga förvaltningen i form av länkar till webbartiklar och videor. Mahdollinen Maailma gör spelarna bekanta med grundbegrepp såsom koldioxidavtryck och växthuseffekt, men speluppgifterna behandlar även exempelvis känslor som klimatförändringen väcker, konstens betydelse, förebilder och samhällelig verksamhet. Spelarna kan välja uppgifter som motsvarar det egna intresset, vilket ger olika slags spelupplevelser.

Mahdollinen Maailma-spelet passar många slags grupper

Unga spelar Mahdollinen Maailma-spelet i små grupper på mobila enheter eller surfplattor. Gruppens gemensamma spel leds av en handledare som har satt sig in i spelet på förhand och vars uppgift är att bedöma alla öppna uppgifter. Mahdollinen Maailma-spelet är planerat för användning på högstadieskolor, men spelet passar lika bra för ungdomsarbetets behov eller varför inte för utbildning av ungdomsarbetare i klimatfrågor. Spelet kan spelas till exempel som en del av klimattemakvällar eller klimatprojekt på ungdomsgårdar. Klimatfostran i spelformat gör det möjligt att dela upp klimatfrågan i lättillgängliga bitar ur olika perspektiv och unga i olika åldrar och på olika nivåer kan spela samma spel ur sitt eget utgångsläge.

Byggandet av ett spel kräver balansgång

Även om bara himlen är gränsen för klimatfostran i spelformat, är det viktigt att bygga spelhelheten med omsorg. Tävlingsinriktade spelare kan springa snabbt igenom uppgifterna och passera datainnehållet. För att det ska fastna något i minnet hos alla, lär vi oss att det är bra att ta sig tid till att utforma speluppgifterna och fästa uppmärksamhet vid tydlighet i det språk som används i spelet. Även bakgrundsmaterialet som finns bakom länkarna bör vara tillräckligt bra. Vid planeringen av Mahdollinen Maailma-spelet funderade man på hur spelupplevelsen skulle kunna vara inspirerande och informativ, samtidigt som den skulle uppmuntra unga att agera för klimatet. Man ville undvika att skrämma med klimatförändringens effekter och skuldbelägga unga.

Fördelen med digitala undervisningsspel är att man enkelt kan göra antingen parallella spelversioner av spelen eller uppdatera dem med aktuella teman. Det har redan gjorts tre uppdaterade versioner av spelet Mahdollinen Maailma. Spelversionen av Mahdollinen Maailma som blev klar våren 2019 innehåller nya speluppgifter om bland annat Greta Thunberg och IPCC:s klimatrapport.

Entusiastiska användarupplevelser

Enligt respons som lärarna har lämnat har klimatäventyrsspelet Mahdollinen Maailma uppmuntrat unga att diskutera klimatfrågor.

”Eleverna kunde delta med hjälp av såväl information som mer skapande uppgifter. Arbete i grupp var också en fördel, eftersom (ungdomarna) diskuterade om klimatfrågor. Det var tydligt att (ungdomarna) också lärde sig när de spelade spelet.” – respons om spelet från lärare.

Som bäst kan klimatäventyrsspelet inspirera, ge perspektiv på behandling av klimatfrågor och fungera som en input till ungas egna klimatverksamhet.

Utmaningar med mobilspelandet i skolorna har främst handlat om att handledaren inte har haft tillräckligt tid för att förbereda sig eller att tekniska problem har hindrat spelets flyt. Plattformen Seppo utvecklas kontinuerligt och således har spelens användbarhet redan på några år förbättrats väsentligt och nya spelegenskaper kommer ständigt.

Mobilspel som verktyg inom ungdomsarbete

Jag rekommenderar aktörer inom ungdomsarbetet att dra nytta av tematiska, kostnadsfria mobilspel som produceras av olika organisationer. De erbjuder välgenomtänkta spelhelheter om aktuella ämnen. Som bäst inspirerar tematiska mobilspel unga att bekanta sig med nya saker och öppnar utrymme för diskussion om frågor som är viktiga för unga. Även ungdomsarbetare kan kostnadsfritt använda sig av klimatäventyrsspelet Mahdollinen Maailma. Du kan beställa en nyckelkod för att ladda ner spelet på Nuorten Akatemias webbplats.

Mer information om klimatäventyrsspelprojektet Mahdollinen Maailma på Nuorten Akatemias webbplats.

Visa alla blogginlägg

Arkiv