Gula landningsstövlar

Verke LIVE: Uppsökande ungdomsarbete på webben

8.10.2020 / Katja Uustalo / längd 33 min

Hur utför man uppsökande ungdomsarbete på webben i Finland? Hur skiljer sig det uppsökande ungdomsarbetet på webben från arbete ansikte mot ansikte? Tips och erfarenheter delas av experten för det regionala uppsökande ungdomsarbetet Katja Uustalo från Into ry.

Videon är textad till svenska.