Robotin käsi.

Arkiv

Varför borde vi alla förstå den artificiella intelligensen?

20. mars 2019

Vårt dagliga liv påverkas på många olika sätt av den artificiella intelligensen. Då företagen bestämmer hurdana tjänster och produkter de erbjuder, utnyttjar de information som samlats ihop om oss. Omedvetet har du troligtvis dagligen att göra med flera tjänster som baserar sig på artificiell intelligens.

Vet du redan vad en artificiell intelligens är? Alla pratar om den, men få av oss vet ännu vad det i verkligheten handlar om. Det är trots allt säkert att den artificiella intelligensen kommer att förändra våra liv mer än ankomsten av internet i tiderna gjorde. Nu är det också lämpligt att reda ut grunderna för artificiell intelligens.

Med hjälp av den artificiella intelligensen kan maskiner, apparater, program, system och tjänster på ett förnuftigt sätt fungera enligt uppgift och situation. I den nuvarande formen betyder den artificiella intelligensen program, som verkar som om de innehåller någon form av användbar intelligens. Den artificiella intelligensen saknar ännu sunt förnuft, men teknologiutvecklingen är snabb. Detta beror på ökningen av effekterna i datorerna samt på att programmen allt bättre har lärt sig att uppfatta sedvanligheter. En märkbar genombrytning finns också i bakgrunden, nämligen maskininlärningen.

Den artificiella intelligensen förstår redan prat

Har du märkt att teknologier som man under flera års tid skrattade åt har besynnerligt börjat fungera? Röststyrningen var under flera års tid ett skämtobjekt. Sedan uppenbarade sig plötsligt personliga assistenter med röststyrning, så som Siri, i våra telefoner. Vem lärde plötsligt våra telefoner till att vara såhär skickliga?

Teknologin vid namnet maskininlärning finns i bakgrunden. Maskininlärning betyder att datorn nu självständigt kan lära sig saker. Det behövs enbart tillräckligt med inlärningsdata, med hjälp av vilken den artificiella intelligensen via försök och misstag kan lära sig.

Bildigenkänning är ett bra exempel på maskininlärning. Det skulle vara utmanande att skapa programmatiska regler till exempel för att känna igen olika hundar. Då man tar maskininlärningen till hjälp, visas flera tusen bilder av hundar för den artificiella intelligensen och den lär sig till slut att känna igen en hund med hjälp av dessa bilder. På basis av denna teknik organiseras fotona du tagit av din smarttelefon och den känner till exempel människorna på dem. Samma princip kan tillämpas även i tolkningen av medicinska bilder – och snart även på många andra branscher.

Den artificiella intelligensen beslutar i stället för dig

Har du någonsin tänkt på hur ofta den artificiella intelligensen har fattat beslut istället för dig? Troligtvis utsätts du flera gånger per dag för beslut som gjorts av den artificiella intelligensen. Det är alltså bra att veta hur mekanismen fungerar.

Ett enkelt exempel på en sådan här situation är då du skriver ett meddelande i en diskussionsspalt. Oftast innan publicering av meddelande härleder den artificiella intelligensen om meddelandet är en lämplig diskussion eller borde det raderas. Smidigt inte sant?

De artificiella intelligenserna i analysföretagen bestämmer även om mycket annat på basis av den information som samlats om dig. Data som samlats ihop om dig används här till hjälp. Vår vardag innefattar en otrolig mängd dataproduktion; varje gillande, klickning och svepning sparas. Denna data handlar inte enbart om nollor och ettor, utan det handlar om väldigt personlig information om just dig. Sådan här information är till exempel var och med vem du tillbringar tid, vad du är rädd för, vad du drömmer om och hur du spenderar dina pengar. Man kan rita förvånansvärt noggranna profiler om oss genom att sammanställa detta ihopsamlade data om oss med det data, som vi frivilligt delar om oss själva.

”Det sägs att Google känner oss bättre än vår psykolog, läkare, make/maka och vår familj.”

Såhär under riksdagsvalet kommer du troligtvis inom sociala medierna att få valreklamer i ditt flöde, som förbryllande bra tilltalar just dig. Då lönar det sig att vara noggrann och fundera en stund, varför den ifrågavarande kandidatens innehåll uppenbarade sig just i ditt flöde inom de sociala medierna. Det lönas att fundera på detta även tillsammans med ungdomarna. Det lönar sig inte att bilda en egen åsikt enbart på basis av en valreklam, utan det lönar sig att noggrannare ta reda på saken och även kontrollera institutionen, det vill säga partiet, som ligger bakom kandidaten. Det lönar sig att bekanta sig med till exempel Yle Kioskis och Sitras valbottar, som aktiverar unga för politiken. Valbotten betjänar unga röstare på Yle Kioskis kanaler ända fram till riksdagsvalet. Prata med valbotten på vaalibotti.yle.fi (på finska).

Inriktandet av reklam med hjälp av data som samlats om dig är enbart ett exempel på vår dagliga verksamhet gällande tillämpning av en imponerande artificiell intelligens. Den artificiella intelligensens olika metoder diskuterar med oss, fattar beslut i stället för oss och styr vår verksamhet på många olika sätt inom t.ex. hälsovården, trafiken, kundtjänsten, sociala medierna och inom bank- och försäkringstjänsterna. Den artificiella intelligensen kan också bindas till att till exempel på förhand förutspå klientskapen inom barnskyddet.

Varför borde den artificiella intelligensen intressera oss alla?

Den artificiella intelligenser får inte enbart vara kodarnas och ingenjörernas huvudbry. Just nu behöver vi särskilt icke-tekniska människor, som förstår sig på fördelarna med den artificiella intelligensen. Alltså ungdomsarbetare, sjukskötare, brandmän, bibliotekarier och jurister. Yrkeskunniga som skulle förstå hur man just inom det egna yrket i högsta grad kunde utnyttja den artificiella intelligensen.

Det är även viktigt att framför allt ungdomar lär sig förstå funktionen av applikationer med artificiell intelligens och deras inverkan på vårt dagliga liv nu och i framtiden, samt att kräva ansvarsfullhet i att tillämpa den artificiella intelligensen, då det blir aktuellt.

Hur säkerställer vi att den artificiella intelligensen inte åter blir en sak som gör klyftan mellan ungdomarna djupare? Ungdomsarbetet har traditionellt sett haft en viktig roll i att främja ungdomarnas delaktighet och likvärdighet. Den artificiella intelligensen kan med hjälp av ungdomsarbetet hämtas till alla ungdomars förfogande genom att erbjuda stöd och redskap särskilt för dem som annars inte har kunskap, resurser eller intresse för denna nya teknologi. Nu är det lämpligt att fundera på hur detta skall utföras. Hjälp och inspiration till att förstå den artificiella intelligensen fås till exempel av kursen om artificiell intelligens, som arrangeras av Reaktor och Helsingfors universitet. Kursen är öppen för alla.

Visa alla blogginlägg

Arkiv