Puhelimen ruudulla kaksi sydän emojita, joiden välissä pusua antava emoji

Arkiv

För flickor är Tinderdejting en social aktivitet som sammanför vänner och ger något att prata om

21. april 2021

Även om dejtingappen Tinder har en åldersgräns på 18 år registrerar sig många ungdomar som användare tidigare än så. Många minderåriga flickor använder inte Tinder för att dejta, utan för att studera appens värld hemma i soffan – ofta tillsammans med kompisar.

Många av oss är på Tinder” känns kanske inte som en mening som man skulle förvänta sig att höra från en minderårig flicka. Där satt vi ändå, jag och en 17-årig bekant, och diskuterade användning av dejtingappen på ett överraskande normalt sätt.

Det var våren 2017. Dejtingapparna hade under några år hunnit bli populära även i Finland, och tidningsartiklar började föra fram de första tankarna om en total revolution av dejtingkulturen. I det som min bekanta sade framhävdes dock inte det revolutionerande utan vanligheten – hon hade denna gång helt enkelt hittat en trevlig kille på Tinder i stället för i klassrummet.

Samtalet var omvälvande på många sätt. Jag förstod att i synnerhet minderåriga flickors användning av Tinder är ett fenomen som ofta är dolt och som är större än man tror, eftersom man oftast talar om dejting med kompisar i sin egen ålder. Aktiviteten är också oväntat social, eftersom de unga har bra koll på varandras dejtingmönster och samlas kring samma telefon för att bläddra bland profilerna tillsammans med kompisarna.

Samtalet gav mig en helt annan bild av fenomenet än kvällstidningarnas nyhetsartiklar, som fokuserar på de negativa följderna av ungdomarnas aktiviteter. Jag blev intresserad av att ta reda på hur man tidigare har undersökt minderåriga ungas aktiviteter i dejtingappar. Jag upptäckte dock snabbt att det inte fanns så mycket tidigare forskning om ämnet. Även om Tinders moderbolag har rapporterat att appen har nästan 30 miljoner användare i åldern 18–24 år, har det inte offentligt lagt fram någon uppskattning av antalet minderåriga användare som utger sig för att vara myndiga.

Denna brist på aktuell information inspirerade till ämnesvalet för min pro gradu-avhandling i sociologi.

För min avhandling intervjuade jag nio unga kvinnor i åldern 18–21 år, som hade använt Tinder medan de ännu var minderåriga. I mitt arbete studerade jag de ungas egna erfarenheter och observationer, eftersom jag ville närma mig ämnet ur deras perspektiv. Jag var intresserad av att ta reda på vad som motiverar unga kvinnor att använda appen, vad de gör där och hur användningen av appen är närvarande i deras kompisrelationer. Resultaten fick mig att fundera på hur ungdomars behov och önskemål förstås i ett samhälle där en allt större del av de sociala aktiviteterna sker i sociala medier.

Tillsammans i apparna

Många ungdomsforskare betonar att det inte är förnuftigt att se användningen av sociala medier som separat från ungdomarnas övriga sociala liv. Ungdomen levs i apparna, i utkanten av de sociala medierna och utanför dem på en och samma gång. De sociala medieapplikationerna har utvidgat i synnerhet flickornas privata utrymme för att upprätthålla sociala relationer, lära känna nya människor, uttrycka sig själva och lära känna sin sexualitet.

Smarttelefonerna gör det möjligt för unga att ta med sig aktiviteter och relationer från en plats till en annan och dela dem med kompisarna på nya sätt. På telefonskärmen kan man enkelt visa kompisarna hur den där typen ser ut som man chattat med, vem som har gillat ens bilder eller vilket företags story en bekant har delat på Instagram. Med funktionen för skärmdumpar kan man också rapportera till kompisarna på distans.

Viktig information kommer fram till kompisarna oberoende av kanal, och ofta umgås man också kring apparna. Vi är dock inte vana vid att tänka så om dejtingappar. Bland vuxna ses Tinder vanligen som en sorts ”partnerkatalog”, där de enskilda användarna letar efter antingen en stunds passion eller ett kärleksfullt parförhållande. Bland unga är appen dock även en plattform för samvaro mellan vänner, som de kan diskutera och ha roligt kring.

Mina intervjuobjekt var i genomsnitt 16–17 år när de registrerade sig på Tinder, och många hade inspirerats till det av sina vänner. För flera av dem var användningen av appen ett gemensamt projekt för kompisgänget, där fokus låg på att utforska tillsammans. Den största orsaken till att ladda ner appen var att man var nyfiken på den. För många gav en gemensam Tinderhobby en känsla av att höra till gruppen och möjlighet att delta i samtal i kompisgänget.

Man blir delvis lättad när man märker att minderåriga flickors Tinderanvändning huvudsakligen handlar om allt annat än att gå på dejter. Till det viktigaste hör att redigera sin egen profil, bläddra bland andra användares profiler och skicka meddelanden. Även om många unga är motiverade att hitta en trevlig partner via appen, fungerar bläddrandet i Tinder även som ett spelliknande tidsfördriv, en boost för självkänslan eller en möjlighet att reflektera över sina egna önskemål och preferenser.

Att redigera sin profil och lyfta fram sin egen personlighet i appen är betydelsefullt för unga, eftersom det hör till det identitetsarbete som sker i sociala medier. Vännerna ger kamratstöd och kan ofta också hjälpa till med att finslipa profilen.

Jag satt med kompisarna en kväll och vi redigerade varandras profiler så nu är de i skick! Så att de ser ut som just den personen, att man låter personligheten synas (– –).

Tinder ger kompisgäng något att prata om och en gemensam aktivitet. Kompisar uppmuntrar ofta varandra att ”svepa åt höger”, alltså godkänna intressanta profiler. Social bläddring är ett avkopplande tidsfördriv för ungdomar, där man tillsammans försöker skilja agnarna från vetet bland de profiler som man stöter på. Man varnar kompisarna för profiler som verkar misstänkta, och man tar ofta hjälp av sociala medier för att identifiera falska profiler. En enskild Tinderkontakt kan kanske inte ens ana hur många flickor som bedömer hur intressant och tillförlitlig hans profil är:

Man kanske bläddrar på Tinder tillsammans, alla i samma soffa och så säger någon att ”nej inte han, du gillar inte honom”.

Man tar också hjälp av vännerna när man skickar meddelanden, och ibland kan de hjälpa till med att hitta på bra svar till någon som man matchat med på Tinder. Reflektionerna tillsammans med vänner har en viktig roll, eftersom man genom att samtala öppet även kan förbättra varandras kompetens i fråga om sociala relationer och förbereda varandra för agerande i eventuella risksituationer. När Tinderanvändningen är en social aktivitet kan vännerna tillsammans öva på att agera målinriktat och säkert i appen.

Puhelimen ruudulla kaksi sydän emojita, joiden välissä pusua antava emoji

En inblick i de vuxnas dejtingmarknad

Längtan efter förälskelse är en viktig del av ungdomen. Nya människor intresserar, intimitet känns eggande och man vill planera framtiden tillsammans med en trevlig partner.

Tinder har inte förändrat detta. Appen har bara erbjudit de unga en ny kanal för att lära känna nya människor.

Även om det finns många risker med användning av dejtingappar, är de unga oväntat medvetna om dessa. De som jag intervjuade hade som minderåriga letat efter partner som var högst ett par år äldre än de själva, eftersom de visste att en stor åldersskillnad skulle försätta dem i en ojämlik ställning i förhållande till partnern. Eventuella träffar ägde rum på offentliga platser, och de hade berättat för sina kompisar vem de skulle träffa och när. För att den unga skulle vilja träffa en ny bekantskap ansikte mot ansikte krävdes också att även kompisarna betraktade honom som tillräckligt pålitlig.

Trots riskerna har apparna bidragit till att göra dejtandet tryggare – i synnerhet för unga kvinnor. Det är tryggt att studera profiler på avstånd, och då kan man även lättare överväga vad man vill och är beredd på, ensam eller tillsammans med kompisar. En tvivelaktig matchning kan enkelt tas bort från kontakterna med ett knapptryck, vilket inte är möjligt exempelvis på en hemmafest. Eftersom appen ger möjlighet att välja vem man vill prata med, ger den mycket utrymme för flickor att fatta aktiva beslut.

Tinder ger ungdomarna en inblick i de vuxnas dejtingvärld. Genom att bläddra kan man enkelt ta reda på hurdana personer som söker sällskap och vad de berättar om sig själva i sina profiler. I appen kan man också enkelt utforska sina egna sexuella preferenser eller bläddra bland profiler utan att ta kontakt:

Där är enkelt att bekanta sig utan press, man kan kolla in folk med lite olika kulturer och kön utan att behöva träffas och börja sällskapa. Så man kan bekanta sig lite lätt och riva murar och fördomar (– –).

Alla unga bör få lära sig säkerhetsfärdigheter

Dejtingapparnas popularitet verkar inte minska under den närmaste tiden. När en allt större del av de vuxnas sociala liv sker i appar, är det inte så konstigt att dessa appar också intresserar unga som är på väg att bli vuxna. Under de senaste åren har jag funderat på hur man kan skydda de unga utan att förbigå deras behov och önskemål.

Det finns inget enkelt svar på denna fråga.

Inte ens de som jag intervjuade förhöll sig förbehållslöst positivt till Tinder. Särskilt yngre användare riskerar att bli lurade, om de är för blåögda när de använder appen. Många tyckte ändå att unga behöver få öva på att dejta, precis som de övar på annat som hör vuxenlivet till. Förälskelse är riskabelt även utanför Tinder, och de rosa glasögonen kan få en att se otydligt. Å andra sidan hör misstag till lärandet.

Jag tycker själv att appen inte är det största hotet mot de ungas framtid. Det är däremot de användare som vill utnyttja andras brist på erfarenhet. Dessa personer finns inte bara på Tinder, men i en anonym appmiljö är det lättare att ge en bild av sig själv som inte överensstämmer med verkligheten. Alla unga bör ha tillräcklig kunskap om hur man agerar säkert i appar.

Mina intervjuobjekt menade att man kanske borde tala om Tinder med unga exempelvis i samband med sexualfostran, innan de själva hunnit testa appen. Öppen och realistisk upplysning med fokus på ansvarsfull användning skulle skingra rökridåerna kring ämnet och stärka ungdomarnas förmåga att känna igen riskabla situationer. Upplysning skulle i synnerhet hjälpa de sårbara ungdomar som använder Tinder utan stöd från vänner.

Säkerhetsfärdigheter är för närvarande ännu viktigare än tidigare, eftersom coronapandemin har påverkat i synnerhet ungas sociala liv. När det finns färre möjligheter än tidigare att träffa vänner ansikte mot ansikte, upprätthålls de sociala relationerna allt mer via sociala medier. Kan man inom det digitala ungdomsarbetet stärka de ungas säkerhetsfärdigheter samtidigt som man försöker förstå deras längtan efter dejtande?

Källor:

Holopainen, Essi (2020) Tinder, nuoret naiset ja aikuistuminen. Sosiologian pro gradu -työ, Helsingin yliopisto.

boyd, danah (2014) It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens. Yale: Yale University Press.

Garda, Maria & Karhulahti, Veli-Matti (2021) Let’s Play Tinder! Aesthetics of a Dating App. Games & Culture, 16:2.

Gibbs, Jennifer & Ellison, Nicole & Lai, Chih-Hui (2011) First Comes Love, Then Comes Google: An Investigation of Uncertainty Reduction Strategies and Self-Disclosure in Online Dating. Communication Research, 38:1, 70–100.

Lincoln, Siân (2014) Young People and Mediated Private Space. Teoksessa Bennett, Andy & Robards, Brady (toim.) (2014) Mediated Youth Cultures. Lontoo: Palgrave Macmillan.

Rosenfeld, Michael (2018) Are Tinder and Dating Apps Changing Dating and Mating in the U.S.? Teoksessa Van Hook, Jennifer & McHale, Susan & King, Valarie (2018) Families and Technologies. New York: Springer.

Timmermans, Elisabeth & De Caluwé, Elien (2017) Development and validation of the Tinder Motives Scale (TMS). Computers in Human Behavior, 70, 341–350.

Visa alla blogginlägg

Arkiv