SomeCamp

Iso joukko ihmisiä SomeCamp EU:ssa.

SomeCamp är ett evenemang för digitalt ungdomsarbete som Verke arrangerar. SomeCamp, som koncentrerar sig på användning av digital media och teknologi i ungdomsarbete, har under årens lopp fört samman personal från kommuner, församlingar och organisationer samt andra som är intresserade av ämnet.

SomeCamp är ett avslappnat och engagerande evenemang, där varje deltagare får någon uppgift. Programmet varierar årligen, men traditionellt har SomeCamp bestått av inspirerande keynote-repliker, innovation tillsammans och grupparbeten – utan att förglömma fritidsprogrammet. Verke ansvarar för arrangemanget av evenemanget.

SomeCamps historia

Ursprungligen fick evenemanget sin början vid det internationella Screenagers-seminariet på Irland i mars 2014, där 70 ungdomsarbetare från Irland, Storbritannien, Tyskland, Finland, Danmark, Österrike och Slovakien samlades. Syftet med det kompakta tre dagar långa seminariet var att dela med sig av de olika ländernas välfungerande tillvägagångssätt, där informations- och kommunikationsteknologi förenades med ungdomsarbete. Finland representerades av en delegation med åtta personer från Verke, Joensuu och Tammerfors församlingar, EHYT ry, Esbo stads motions- och ungdomstjänster samt Helsingfors stads ungdomscentral.

Evenemanget väckte en tanke hos aktörerna om att det även i Finland skulle vara bra att arrangera ett nationellt evenemang som samlar ihop kommunernas, församlingarnas och organisationernas personal som utför och är intresserade av digitalt ungdomsarbete och där aktörerna skulle kunna ta del av varandras sätt att använda digital media och teknologi i arbete med ungdomar samt dela sina egna välfungerande tillvägagångssätt. Ur den här idén skapades SomeCamp, som första gången arrangerades redan därpå följande år i Kangasala.